آشنایی با موضوع

در نگاه کلی تئوری که روابط بین مالک و کارگزاران را در تجارت توضیح می دهد، تئوری نمایندگی می گویند. اما به طور خاص در بازار بورس، رابطه بین سهامداران و مدیران شرکت رابطه نمایندگی گفته می شود. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقیمانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد. اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیۀ اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند. برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است: 1- حق رای سهمداران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد. 2- قرار دادهای فی مابین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است گر چه به اصلاه و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند. 3- یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شددر نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود.
در این صفحه تعداد 271 مقاله تخصصی درباره تئوری نمایندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تئوری نمایندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری نمایندگی; Foreign board members; Board diversity; Earnings management; Agency theory; Language; Linguistic relativity; Nordic countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری نمایندگی; 3-SLS; three-stage least square; AGM; annual general meetings; ASX; Australian Securities Exchange; AUR; asset utilisation ratio; BCCI; bank of credit and commerce international; CEO; Chief Executive Office; CGN; Corporate Governance Notification; CLERP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری نمایندگی; Empresa familiar; Rendimientos financieros; Teoría de agencia; Family business; Financial returns; Agency theory; Negócio da família; Desempenho financeiro; Teoria da agência; G32; L21; M10; G32; L21; M10; G32; L21; M10;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری نمایندگی; G23; G32; G35; M12; Dividend policy; Corporate governance; Dividend initiation; CEO power; Agency theory; Free cash flow hypothesis; Outcome model; Substitute model; Dual CEOs; Institutional ownership; Board independence; Shareholders' rights;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تئوری نمایندگی; Sustainable consumption; Sustainable production; Sustainable operations; Partial least square regression (PLSR); Institutional theory; Agency theory; Top management commitment; Information sharing; Behavioural uncertainty