دسترسی بیواسطه

در این صفحه تعداد 594 مقاله تخصصی درباره دسترسی بیواسطه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دسترسی بیواسطه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Food analysis; Gilthead seabream; Arsenic; Mercury; Methylmercury; Selenium; Essential elements; Contaminants; Bioaccessibility; Risk-benefit assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Anthocyanin; Caco-2; Bioaccessibility; Bioavailability; Bioconversion; Pigments; Microbiota; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Magnesium (PubChem CID: 5462224); Calcium (PubChem CID: 5460341); Zinc (PubChem CID: 23994); Copper (PubChem CID: 23978); Iron (PubChem CID: 23925); Manganese (PubChem CID: 23930); Arsenic (PubChem CID: 5359596); Barium (PubChem CID: 5355457); Cadmium (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; CVD; cardiovascular diseases; DORM−4; dogfish muscle reference material; HBVSe; selenium health benefit value; ICP-MS; inductive coupled plasma mass spectrometer; MPC; maximum permissible concentration; RDAs; recommended dietary allowances; TORT-2; lobs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Emulsion; Alginate hydrogel; Polymethoxylated flavone; Digestion precipitation; Bioaccessibility; Nobiletin (PubChem CID:72344); Tween 80 (PubChem CID:6364656); Span 20(PubChem CID:14926); Sodium alginate (PubChem CID:91666323); D-glucono-δ-lactone (PubC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; TCMs; Traditional Chinese Medicines; ICH; International Council for Harmonisation; PDE; permitted daily exposure; CV-AFS; cold vapor-atomic fluorescence spectrometry; SGF; simulated gastric fluid; SIF; simulated intestinal fluid; GLS; gas-liquid separator
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Seafood; Perfluorinated compounds; Brominated flame retardants; Pharmaceuticals and personal care products; Bioaccessibility; Steaming; α-HBCD; hexabromocyclododecane; BD; sample before digestion; BDE47; 2,2′,4,4'-tetrabromodiphenyl ether; BDE99; 2,2â€