صلاحیت بالینی

در این صفحه تعداد 250 مقاله تخصصی درباره صلاحیت بالینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده صلاحیت بالینی
مقالات ISI صلاحیت بالینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; orthopedics; education, medical, undergraduate; clinical competence; pilot projects; students, medical; internship; Patient Care; Medical Knowledge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; anastamosis; surgical/education; clinical competence; microsurgery/education; vascular surgical procedures/education; teaching/methods; single blind randomized control trial; EPRS; End-Product Rating Score; OSATS; Objective Structured Assessment of Techni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; End-of-life care; Palliative care; Mixed study review; Patient advocacy; Reflective practitioner; Clinical competence; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Simulation training; Patient simulation; Education, nursing; Students, nursing; Clinical competence; Educational measurement; Psychometrics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Climacteric; Primary health care; Clinical competence; Educational measurement; Climatério; Atenção primária à saúde; Competência clínica; Avaliação educacional;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; axillary vein/ultrasonography; catheterization; central venous/methods; clinical competence; axillary vein access; ultrasound imaging plane evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; urology; computer simulation; clinical competence; social skills; physicians; 4HCS; 4 Habits Coding Scheme; BAS; Bad News Assessment Scale; CSAS; Communication Skills Attitude Assessment Scale; KEECC-A; Kalamazoo Essential Elements Communication Checklist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud; Fisioterapia; Rehabilitación; Competencia clínica; International Classification of Functioning, Disability and Health; Physiotherapy; Rehabilitation; Clinical competence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; urology; laparoscopy; education; medical; process assessment (health care); clinical competence; AUA; American Urological Association; BLUS; Basic Laparoscopic Urological Surgery; CBME; Competency Based Medical Education; C-SATS; Crowd-Sourced Assessments
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Skills enhancement program; Clinical competence; Pre-graduate nursing students; Supportive clinical instructor; Comprehensive orientation; Formative goals and objectives; Conducive learning environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; kidney calculi; internship and residency; nephrostomy, percutaneous; clinical competence; task performance and analysis; GSS; Guy stone score; PCN; percutaneous nephrostomy; PCNL; percutaneous nephrolithotomy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Assessment; Clinical competence; Clinical capacity; Clinical capability; Workplace-based learning; Fitness-to-practice; Clinical Supervisor's Report; Mini-CEX;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Endoscopy, Gastrointestinal/education; Endoscopy, Gastrointestinal/standards; Assessment; Clinical Competence; Educational Measurement; Education, Medical, Graduate/standards; Patient Simulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: صلاحیت بالینی; Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS); surgical education; surgical simulation; clinical competence; assessment tool; educational evaluationMedical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement