کپی کردن

در این صفحه تعداد 65 مقاله تخصصی درباره کپی کردن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کپی کردن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپی کردن; Cyanidin 3-O-glucoside (PubChem CID: 92131208); Cyanidin 3-O-malonylglucoside (PubChem CID: 10143380); Cyanidin 3-O-xyloside (PubChem CID: 131877328); Cyanidin 3-O-dioxalylglucoside (PubChem CID: 44256830); Rutin (PubChem CID: 5280805); Ferulic acid (PubC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپی کردن; Anthocyanins; Spray drying; Copigmentation; Food colorants; cy-3-glc; cyanidin-3-O-glucoside; cy-3-dioxlglc; cyanidin-3-O-dioxalylglucoside; cy-3-malglc; cyanidin-3-O-malonylglucoside; cy-3-xyl; cyanidin-3-O-xyloside; cy-3-rut; cyanidin-3-O-rutinoside;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپی کردن; Peonidin 3-sophoroside-5-glucoside (PubChem CID: 44256845); Cyanidin 3-sophoroside-5-glucoside (PubChem CID: 44256732); Cyanidin 3-(6″-ferulylsophoroside)-5-glucoside (PubChem CID: 44256782); Cyanidin 3-(6″-caffeylsophoroside)-5-glucoside (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپی کردن; Wine pigments; Anthocyanins; Quantum chemistry; Dispersive&RSH (TD)-DFT; Copigmentation; Molecular dynamics; AM1; Austin Model 1; ASC; Apparent Surface Charge; BSSE; Basis Set Superposition Error; CAM-B3LYP; Coulomb-Attenuated Method B3LYP; CC; Coupled Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کپی کردن; Ferulic acid (PubChem CID: 445858); d-Gluconic acid (PubChem CID: 10690); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Vanillic acid (PubChem CID: 8468); Delphinidin-3-O-glucoside (PubChem CID: 165558); Cyanidin-3-O-glucoside (PubChem CID: 197081); Petunidin-3-O-g