راهکارهای آموختن

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره راهکارهای آموختن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راهکارهای آموختن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Learning strategies; University students; Scientific reasoning; Fluid intelligence; Divergent thinking; Creativity; Estrategias de aprendizaje; Estudiantes universitarios; Razonamiento científico; Inteligencia fluida; Pensamiento divergente; Creatividad;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Estrategias de aprendizaje; Estudiantes universitarios; Razonamiento científico; Inteligencia fluida; Pensamiento divergente; Creatividad; Learning strategies; University students; Scientific reasoning; Fluid intelligence; Divergent thinking; Creativity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Aprendizaje autorregulado; Motivación; Estrategias de aprendizaje; Ciencias de la salud; Recomendaciones; Self-regulated learning; Motivation; Learning strategies; Health Sciencies; Recommendations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Self-assessment; Self-regulated learning; Self-efficacy; Self-evaluation; Self-regulation; Learning strategies; Motivation; Gender educational differences; Self-regulated learning measurement; Emotional regulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Investment; Identity construction; Learning strategies; English language development; Legitimate peripheral participation; Imagined communities
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Financial statement analysis project; Instructional resource; Learning strategies; Professional competencies; Competency integration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راهکارهای آموختن; Narrative research; Positive psychology; Bilingualism; Emotions and peak experiences; Motivation and hope; Resilience and hardiness; Learning strategies