پایداری اکسیداتیو

در این صفحه تعداد 358 مقاله تخصصی درباره پایداری اکسیداتیو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پایداری اکسیداتیو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; Saccharomyces cerevisiae; Pickering emulsion; Curcumin; Encapsulation; Thermal pasteurization; Oxidative stability; Kinetic modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; Faba bean protein; Microbial transglutaminase; Emulsifying property; Emulsion; Oxidative stability; CDs; conjugated dienes; EAI; emulsifying activity index; FBPI; faba bean protein isolate; FI; fluorescence intensity; FUCD; far-ultraviolet circular dichro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; FCR; feed conversion ratio; MDA; malondialdehyde; W; width; L; length; N; eggshell breaking strength; L*; lightness; a*; redness; b*; yellowness; C; control; Q2; 200 mg quercetin per kg feed; Q4; 400 mg quercetin per kg feed; Q8; 800 mg quercetin pe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; Proton-exchange membrane; Cerium-composite membrane; Radical scavenger; Oxidative stability; Accelerated oxidative-stability test; CV; cyclic voltammetry; DMAC; N,N-dimethyl acetamide; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO-d6; N,N-dimethyl sulfoxide; ECSA; ele
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; Healthier animal fat replacer; Emulsion gels; Condensed tannins; Oxidative stability; Chilled storage; GEs; gelled emulsions; CT; condensed tannins; O/W; oil-in-water emulsion; MTG; microbial transglutaminase; SC; sodium caseinate; WPI; whey protein isola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; GAE; gallic acid equivalent; IP; induction period; MUFA; monounsaturated fatty acid; PC; principal component; PUFA; polyunsaturated fatty acid; TPC; total phenolic content; SFA; saturated fatty acid; UFA; unsaturated fatty acid; Oxidative stability; Ranci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری اکسیداتیو; TS; thermosonication; MRS; de Man Rogosa Sharpe agar; CFU; colony forming units; EBC; European Brewery Convention; ESR; electron spin resonance; HS-GC; headspace gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometer; Thermosonication; Beer;