نشاسته سیب زمینی

در این صفحه تعداد 208 مقاله تخصصی درباره نشاسته سیب زمینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نشاسته سیب زمینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Processed cheese; Pre-cooked cheese; Starch; Microstructure; Mechanical property; TS; tapioca starch; PS; potato starch; PC1; pre-cooked cheese produced at 1000 rpm, 10 min; PC2; pre-cooked cheese produced at 1000 rpm, 30 min; NPC1; processed cheese a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Potato starch; Amylose-n-octanol complex; Ethanol solution; Relative crystallinity (RC); Particle morphology; Fourier transform infrared spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; HMT; heat-moisture treatment; PS (control); native potato starch; SS; superheated steam; PS-100PS-120, PS-140, and PS-160; represent the PS treated by 100, 120, 140 and 160 °C of SS for 1 h respectively; SEM; scanning electron microscopy; PLM; polari
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; AAC; apparent amylose content; BD; breakdown; COH; cohesiveness; CPV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimetry; HD; hardness; HPV; hot paste viscosity; PT; pasting temperature; PV; peak viscosity; R%; percentage of retrogradation; RVA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Acetic acid (PubChem CID: 176); Sodium cyanoborohydride (PubChem CID: 20587905); Phenol (PubChem CID: 996
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; X-ray scattering; Structural analysis; Carbohydrate polymers; Protein; Synthetic compounds; Simultaneous performance; SAXS; small angle X-ray scattering; SXD; synchrotron X-ray diffraction; WAXS; wide-angle X-ray scattering; SEM; scanning electronic micro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; DMS; maize starch with debranching treatment; DPS; potato starch with debranching treatment; DSC; differential scanning calorimeter; HMS; maize starch with hydrothermal treatment; HPS; potato starch with hydrothermal treatment; NMS; native maize starch; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; WMS; waxy maize starch; RMS; regular maize starch; GMS; Gelose 50 high amylose maize starch; PS; potato starch; SAXS; small-angle X-ray scattering; WAXS; wide-angle X-ray scattering; Hydration; Starch; Crystalline structure; Crystals; Crystallinity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Potato starch; Alkylation; Benzo[a]pyrene; Surfactant; Potato starch (PubChem SID: 135306210); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Benzo[a]pyrene (PubChem CID: 2336); 2-Octen-1-ylsuccinic anhydride (PuBChem CID: 5
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Amylose; Inclusion complex; Potato starch; Pullulanase; ZincW–Zn, zinc content; C–Zn, zinc conversion; URPA, uncomplexed retrograded potato amylose; 13C CP/MAS NMR13, C cross-polarization/magic angle spinning nuclear magnetic resonance; XPS, X-ray photoel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Apple pomace; Oat; Extrusion; Antioxidants; Cereal; Polyphenols; ECP; Extrusion-cooking process; OF; Oat flour; AP; Apple pomace; PS; Potato starch; UM; Unprocessed mixture; HPLC; High-performance liquid chromatography; DPPH˙; 2,2-diphenyl-1-picrylhydraz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Starch; Glucose; Viscosity; Fibre; Rheology; Amylolysis; RDS; rapidly digested starch; SDS; slowly digestible starch; RS; resistant starch; P; potato starch; C; corn starch; WF600; WF600 wheat fibre; Pr; Prolux wheat fibre; W; wood fibre; Ab; Kellogg's Al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته سیب زمینی; Glutinous rice flour; Ground pork patties; Carrageenan; Soy protein isolate; Corn starch; GRF; Glutinous rice flour; CAR; Carrageenan; SPI; Soy protein isolates; CS; Corn starch; PS; Potato starch; MSG; Monosodium glutamate;