آشنایی با موضوع

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ی» منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند. عدالت اجتماعی؛ بعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و مجسم عدالت تام در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنشهای اجتماعی، گروهی، تصویب و اجرای قوانین، ایجاد و اداره نظامها و احزاب، مقررات، معاملات، تولید، خدمات، توزیع، مصرف، مشروعیت نظامها، مشارکت مردمی، نظارت، هدایت، تعلیم و تربیت و غیره تجلی می‌یابد. این باور همگانی وجود دارد که روابط و مناسبات افراد و گروهها، قوانین و مقررّات جامعه و همچنین نهاد‌های اجتماعی باید عادلانه باشند. مقرّرات و الزامات اجتماعی آنگاه از مشروعیت برخوردارند، که یا با عدالت انطباق داشته باشند و یا براساس آن بوجود آمده باشند و برمبنای آن نیز اجراء شوند. عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی؛ بلکه در مورد جمع و رفتار جمعی نیز معیار و ملاک است. امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریه فلسفه سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد: 1- آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیر گذار و مجادله برانگیزند که مبنای نظریه‌های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفه عینیت گرای نیچه‌ای آین رند. مهمترین کار روش شناسانه ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود. 2- نظریه‌های قرارداد اجتماعی که آموزه‌های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیه معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض می‌شود جامعه لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خودمختار است. 3- سودمندگرایی، فلسفه‌ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفه سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانه شروع می‌شوند.
در این صفحه تعداد 218 مقاله تخصصی درباره عدالت اجتماعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عدالت اجتماعی
مقالات ISI عدالت اجتماعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدالت اجتماعی; Bigeye tuna; Common pool resources; Common property; Collective action; Conservation; Equity; Fisheries; Fisheries management; Mixed methods; Pelagic fisheries; Social justice; Socioeconomic monitoring; Tuna;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدالت اجتماعی; Fairness; Social justice; Multicriteria decision analysis; Equity weighting; Economic evaluation; Priority setting; Healthcare policy; Systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدالت اجتماعی; adult; child; continuity of patient care; contraception/ethics; contraception/psychology; delivery of health care; integrated/organization and administration; family practice; female; humans; infant; newborn; nurse midwives; nurse's role; obstetrics; pati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عدالت اجتماعی; Food and nutrition; Obesity; Heart disease; Socioeconomic gradient; Health inequities; Social justice; Ecology; Microbiome; Disease prevention; Health policy; Equity; Holism; Health translation; Non-communicable diseases (NCDs); Lifestyle medicine;