هیدروفوبیت سطحی

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره هیدروفوبیت سطحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیدروفوبیت سطحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; Bioactive peptides; Anionic peptides; Cationic peptides; Liposomes; Encapsulation; Electrodialysis with ultrafiltration membrane; EE; encapsulation efficiency; EDUF; electrodialysis with ultrafiltration; AWP; anionic whey peptides; CWP; cationic whey pept
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; SVP; Salinivibrio zinc-metalloprotease; TLP; thermolysin-like protease; PAE; Pseudomonas aeruginosa elastase; FAGLA; N-[3-(2-furyl)acryloyl]-glycyl-l-leucine amide; DMF; dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; Salinivibrio zinc-metalloprotease; Cataly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; Peanut protein isolate; Emulsifying properties; Surface hydrophobicity; Disulfide bond; Secondary structure; Flexibility
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; Yak casein micelles; Succinylation; Physicochemical properties; Surface hydrophobicity; Thermal properties; Buffering property; Succinic anhydride (CID: 7922); Casein (CID: 73995022);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; Mini-emulsion polymerization; Fluorinated acrylic/silica latex; Fluorine enrichment; Phase separation; Surface hydrophobicity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; BA; bile acid; Bmax; maximum specific ligand binding; CH; casein hydrolysate; CPc; crude casein plastein; CPi; isolated casein plastein; DCA; deoxycholic acid; HHR; hydrophobic-to-hydrophilic amino acid ratio; Ho; calculated hydrophobicity; Kd; ligand dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; AA; amino acids; ANS; 1-anilinonaphthalene-8-sulphonic acid; CA; centrain area; TA; terminal area; CD; circular dichroism; db; dry basis; FV; foam volume; FD; foam density; FS; foam stability; N- and C-TA; amino- and carbon terminal area; PCF; protein con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; Protein adsorption; Electrospinning; Surface hydrophobicity; Block copolymers; Mass spectrometry; Quantitative MALDI analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; Bioactive peptides; Whey protein isolate hydrolysates; Free radical scavenging activity (FRSA); Oxygen radical absorbance capacity (ORAC); Surface hydrophobicity; Dual functional peptides;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; SPI; soy protein isolate; WFs; white flakes; SFE; steam flash-explosion; HTC; hydrothermal cooking; SEM; scanning electron microscopy; ANS; 1-anilino-8-naphthalenesulfonate; SDS; sodium dodecyl sulfate; EAI; emulsifying activity index; ESI; emulsion stabi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروفوبیت سطحی; 8-Anilino-1-naphthalenesulfonate (PubChem CID: 1549065); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Guanidine hydrochloride (PubChem CID: 5742); 2-Mercaptoethanol (PubChem CID: 1567);