دسترسی بیواسطه

در این صفحه تعداد 594 مقاله تخصصی درباره دسترسی بیواسطه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دسترسی بیواسطه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; ICP-MS; Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry; UBM; unified bioaccessibility method; MeTeCysO; methyltellurocystein oxide; TeMetO; telluromethionine oxide; DRC; dynamic reaction and collision cell system; BARGE; Bioaccessibility Research Group of E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Ultrasound-assisted extraction; Saponins; Edible seeds; Legumes; Gastrointestinal digestion; Bioaccessibility; Lipids; Polyphenols; EY; Extraction yield; E; Ethanol extract; E:W; Ethanol:Water extract; FC; Fat content; GAE; Gallic acid equivalents; TPC; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; NaTC; sodium taurocholate; RP; retinyl palmitate; D3; cholecalciferol; cmc; critical micelle concentration; cac; critical aggregation concentration; LDP; lipid digestion products; PC; phosphatidylcholine; Lyso-PC; l-α-lysophosphatidylcholine palmitoyl; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; ABCA1; ATP-binding cassette transporter ABCA1 (member 1 of human transporter sub-family ABCA; BA; bioaccessibility; BCO1; β-carotene 15, 15′-dioxygenase; BCO2; β-carotene-9,10′-dioxygenase; CCE; carotenoid cleavage enzyme; CD-36; cluster determinant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Lutein (PubChem CID: 5281243); Acetone (PubChem CID: 180); Calcium chloride (PubChem CID: 5284359); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Sodium bicarbonate (PubChem CID: 516892);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; 2VD; 2-vinyl-4H-1,3-dithiin; DAS; diallyl sulfide; DADS; diallyl disulfide; DATS; diallyl trisulfide; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; HPLC; high performance liquid chromatography; OSCs; organosulfur compounds; Garlic; Cooked garlic; Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Iron; Zinc; Bioaccessibility; Phytase; Laccase; Tannase; PA; phytic acid; PC; phenolic compounds; CT; condensed tannins; P + L + T; phytase + laccase + tannase; dm; dry matter; ICP OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; NET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دسترسی بیواسطه; Berries; Bioaccessibility; Total content; Inorganic constituents; Polyphenols; In vitro digestion; ICP OES; Food analysis; Food composition;