آشنایی با موضوع

یکی از فرآیندهای مربوط به پروتئین ها دناتوره (Denature) شدن آن هاست. تغییر شکل پروتئین بر اثر تغییر عوامل محیطی چون PH، دما و غیره دا واسرشتن یا دناتوره شدن می‌گویند. طی دناتوراسیون ساختمان طبیعی سه بعدی پروتئینی (Native) از بین می رود و دیگر پروتئین قادر به انجام عملش نخواهد بود. برخی پروتئین ها می توانند بعد از برداشتن عامل دناتوره کننده دوباره به حالت طبیعی برگردند که به این فرآیند رناتوراسیون می گویند. در این جریان پیوند های پپتیدی بدون تغییر باقی می مانند بنابراین ساختمان نوع اول بدون تغییر حفظ می شود. این عمل بین 55-85 درجه انجام می شود. کازئین به علت وجود اسید آمینه سیستئین در دمای بسیار بالا دناتوره می شود. علت مقاومت حرارتی کازئین و ژلاتین وجود اسید آمینه پرولین در ساختمان آنها است. فاکتورهای دناتوره کننده مانند اوره و گوانیدین هیدروکلراید، پروتئین را به یک حالت random coil در میآورد و حذف این عوامل از ماکرومولکول با تغییر فرم آن به حالت طبیعی همراه است. روش های زیادی برای برگرداندن پروتئین به حالت طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج موفقیت آمیزی برروی پروتئین آسپارتات ترانسکربوکسیلاز انجام شد. اثرات دناتوراسیون: کاهش حلالیت، کاهش فعالیت بیولوژیکی، حساسیت بیشتر در مقابل آنزیم های تجزیه کننده پروتئین و تغییر قدرت جذب آب می باشد. دو اسید آمینه مهم و موثر در دناتوراسیون: ‌ 1- سیستئین: ‌ افزایش آن با عث انجام واکنشهایی که منجر به تشکیل پیوند های دی سولفیدی بین رشته های پروتئیین می شود که منجر به تجمع مولکولهای پروتئین و رسوب آنها و افزایش دناتوراسیون می شوند. 2- پرولین: افزایش آن مانع تشکیل ساختمان فضایی درپروتئین می شود و باعث عدم وجود خواصی که بوسیله دناتوره تغییر می کند باشد وباعث افزایش مقاومت حرارتی پروتئین و در نتیجه غیر قابل دناتوره می شود. مانند کازئین و ژلاتین پروتئیین دناتوره تحت شرایط زیر امکان برگشت به حالت طبیعی برگردند: ‌ 1-تحت شرایط قوی و شدید دناتوره نشده باشند. 2- حذف ماده دناتوره کننده. در صورت که شکل قویوبا شدت عوامل دناتوره استفاده شود حتی باعث تجزیهساختمان اول می شوند مانند حرارت بالا و اسید قوی. انجام عمل دناتوره در محدوده حرارتی کم با سرعت زیاد انجام می شود که بیانگر ماهیت تسهیل شوندگی این شرایط است.
در این صفحه تعداد 499 مقاله تخصصی درباره دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن; Whey protein isolate (WPI); Pre-heating treatment; Denaturation; Stability; Pectin; Emulsion gel beads
مقالات ISI دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن; HSA; serum albumin; G5; pentanediyl-α,ω-bis(cetyldimethylammonium bromide); CD; circular dichroism; DLS; dynamic light scattering; Refolding; Aggregation; Denaturation; Artificial chaperone; HSA; GdCl; Single-chain surfactant; CTAB; G5; Gemini surfactan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن; β-LG; β-lactoglobulin; ANOVA; analysis of variance; DLS; dynamic light scattering; QDA; quantitative descriptive analysis; RM-ANOVA; repeated measures analysis of variance; WPC; whey protein concentrate; Whey protein; Drying; Mucoadhesion; Denaturation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن; Trimethylamine oxide (PubChem CID: 1145); Trimethylamine hydrochloride (PubChem CID: 10313079); Formaldehyde, hydrate (PubChem CID: 22136924); Dimethylamine (PubChem CID: 674); Ferrous chloride (PubChem CID: 24458); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن; Alpha-2-Macroglobulin; Protein; Denaturation; Electrochemistry; Tyrosine; Tryptophan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دناتوره شدن، دناتوراسیون، واسرشتن; Whey proteins; Denaturation; Aggregation; Nanostructures; Molecular interaction; Moderate electric fields;