بدون گلوتن

در این صفحه تعداد 117 مقاله تخصصی درباره بدون گلوتن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بدون گلوتن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Arabinoxylans; Gelling properties; Gluten-free; Rye bran; AX; arabinoxylan; CEAX; calcium hydroxide-extracted arabinoxylan; FA; ferulic acid; FC; final consistency; FV; final viscosity; GF; gluten-free; GO; glucose oxidase; Mw; molecular weight; PC; peak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Celiac disease; Gluten; Endoprotease B2; Endopeptidase; Barley; Gluten-free; Beer; AA; amino acid; ACEi; angiotensin-converting enzyme inhibitory peptides; AN-PEP; prolyl endopeptidase from Aspergillus niger; CD; celiac disease; CQP; Chenopodium quinoa po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Quinoa; Buckwheat; Gluten-free; Rheologya, (+a: redness and −a: greenness); b, (+b: yellowness and −b: blueness); G′, storage modulus; G″, loss modulus; K, consistency index (Pa.sn); L, brightness (0: black, 100: white); n, power-law index; R2, coefficien
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Gluten-free; Nutrition; Glycemic response; Sensory acceptance; CD; Celiac disease; DF; Dietary fiber; fwb; flour weight basis; GF; Gluten-free; GFB; Gluten-free bread; GI; Glycemic index; GL; Glycemic load; GR; Glycemic response; HI; Hydrolysis index; HPM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Beta-sheet; Co-protein; Gluten-free; Zein; CLSM; confocal laser scanning microscopy; G′; shear storage modulus; G″; shear loss modulus; HMW-GS; high molecular weight-glutenin subunits; SEM; scanning electron microscopy; SAOS; small amplitude oscillato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Gluten-free; Bread making; Methodology; Coeliac disease; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance; 2D; two-dimensional; ADA; acetylated distarch adipate; CLSM; confocal laser scanning microscopy; (C)MC; (carboxy)methylcellulose; DAG; diacylglycerol; DATE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Gluten-free products; Starch; Starch derivatives; Resistant starch; ACWS; air classification wheel speeds; ADA; acetylated distarch adipate; CMC; carboxymethylcellulose; DATEM; diacetyltartaric acid esters of monoglycerides; DE; dextrose equivalent; eGI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Gluten-free bread; Teff; Sourdough; Sensory properties; GF; gluten-free; HPMC; hidroxypropylmethylcelullose; BF; based on flour; SDBu; buckwheat based sourdough; SDRi; rice based sourdough; SDLh; sourdough with Lactobacillus helveticus; Te-SDBu; teff + 
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Gluten-free; Pasta; Amaranth; Quinoa; High temperature drying; gf; gluten-free; ABQ; amaranth, buckwheat, quinoa; MW; millet, white bean; WR; wheat reference pasta; HT; high temperature; SDF; soluble dietary fibre; IDF; insoluble dietary fibre;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Sugar-snap cookie; Gluten-free; Particle size; Damage starch; Flour; FSR; fine-grained short-grain rice flour; CSR; coarse-grained short-grain rice flour; FLR; fine-grained long-grain rice flour; CLR; coarse-grained long-grain rice flour; FM; fine-grained
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بدون گلوتن; Zein; Gluten-free; Organic acids; FibrilsTg, glass transition temperature; SDS-PAGE, sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy; CLSM, confocal laser scanning microscopy