ترانس گلوتامیناز میکروبی

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره ترانس گلوتامیناز میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترانس گلوتامیناز میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; Faba bean protein; Microbial transglutaminase; Emulsifying property; Emulsion; Oxidative stability; CDs; conjugated dienes; EAI; emulsifying activity index; FBPI; faba bean protein isolate; FI; fluorescence intensity; FUCD; far-ultraviolet circular dichro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; Microbial transglutaminase; Glutamyltransferases; Isopeptide G-L bond; Protein cross-linking; Food processing; Value added products;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; Healthier animal fat replacer; Emulsion gels; Condensed tannins; Oxidative stability; Chilled storage; GEs; gelled emulsions; CT; condensed tannins; O/W; oil-in-water emulsion; MTG; microbial transglutaminase; SC; sodium caseinate; WPI; whey protein isola
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; AN; Aspergillus niger; AO; Aspergillus flavus var. oryzae; CD; celiac disease; DPP; dipeptidyl peptidase; EC; Enzyme Commission number; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EP-B2; glutamine-specific cysteine endopeptidase B, isoform 2 from barley; FM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; MTG; microbial transglutaminase; Hyt; hydroxytyrosol; GDE; gelled double emulsions; DE; double emulsion; Gelled double emulsion; Hydroxytyrosol; n-3 fatty acid; Chilling storage; Lipid stability; Technological properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; Biodegradable; Fish myofibrillar protein; Microbial transglutaminase; Protein based films; Low density polyethylene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; Microbial transglutaminase; Edible films; Digestibility; AFM; Barrier properties; Mechanical properties
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; CD; Celiac disease; tTGase; tissue transglutaminase; mTGase; microbial transglutaminase; GFD; gluten-free diet; spf; water-soluble protein fraction; K-gliadins; insoluble transamidated gliadin; PEPs; prolyl endopeptidases; K-C2H5; lysine ethyl ester; nano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; MTG, microbial transglutaminase; MTG-TX, novel microbial transglutaminase (this study); PMSF, phenylmethanesulfonyl fluorideApplication; High-salt resistance; Microbial transglutaminase; Purification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; ITC; isothermal titration calorimetry; MTG; microbial transglutaminase; SSTI; Streptomyces subtilisin and TAMP inhibitor; TAMP; transglutaminase-activating metalloprotease; Streptomyces mobaraensis; Transglutaminase-activating metalloprotease; TAMP featur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; BM; basic medium; Cbz-Gln-Gly; N-α-benzyloxycarbonyl- L-glutaminylglycine; CD; Coeliac disease; cs; filtered culture supernatant; K-C2H5; lysine ethyl ester; mTG; microbial transglutaminase; spf; water-soluble protein fraction; Coeliac disease; Immunomod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; Microbial transglutaminase; Tissue transglutaminase; Celiac disease; DeamidationCD, celiac disease; DGP, deamidated gliadin peptide; HPLC, high performance liquid chromatography; MTG, microbial transglutaminase; TG2, tissue transglutaminase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترانس گلوتامیناز میکروبی; MTGase, Microbial transglutaminase; Ra, Moisture-absorption; Rh, Moisture-retention; DS, The degree of substitution; MTT, Methylthiazol tetrazolium; Vc, Ascorbic Acid; HA, Hyaluronic acidCollagen; Chitosan; Microbial transglutaminase; Antioxidant activity