معادلات دیفرانسیل جزئی

در این صفحه تعداد 634 مقاله تخصصی درباره معادلات دیفرانسیل جزئی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده معادلات دیفرانسیل جزئی
مقالات ISI معادلات دیفرانسیل جزئی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Two-dimensional hyperbolic telegraph equations; Partial differential equations; Bessel functions of first kind; Collocation method; Collocation points; Numerical solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Inverse problem; Partial differential equations; Collage theorem; Regularization; Parametric level set; Total variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Partial differential equations; Reduced basis method; Port training; Components; Finite element method; Contact analysis; Plasticity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Partial Differential Equations; Structural Identification; Parametric Identification; Multidimensional Autoregression; Statistical Hypotheses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Optimal control; Switching control; Partial differential equations; Nonsmooth optimization; Nonconvex analysis; Semi-smooth Newton method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; AR; Annular reactor; BLB; Blue light bulb; CFD; Computational Fluid Dynamics; LED; Light emitting diode; LHT; Langmuir Hinshelwood type; MQT; Minero quadratic type; ODE; Ordinary differential equations; PDE; Partial differential equations; PR; Plane react
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Anisotropic meshes; Higher dimensional embedding; Mesh adaptation; Partial differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; American option pricing; Finite difference methods; Laplace transform methods; Partial differential equations; Fractional partial differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; B&S; Black and Scholes model; CCGT; Combined cycle gas turbine; CCS; Carbon capture and storage; DCF; Discounted cash flows; DP; Dynamic programming; FIT; Feed-in tariff; GBM; Geometric Brownian motion; EIA; Energy Information Administration; IEEE; Instit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Local conservation laws; Partial differential equations; Ordinary differential equations; Nonlinear equations of mathematical physics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Dynamics modelling; Analytical methods; Acoustics; Partial differential equations; Theory of unbounded differential operators;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Asynchrony-tolerant schemes; Partial differential equations; Massive computations; Asynchronous computing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Partial differential equations; Chemotaxis; Finite element method; Parameter estimation; Insect trapping;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional calculus; Space-fractional partial differential equations; Finite difference method; Difference formula; Dirichlet boundary condition; Partial differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Model predictive control; Optimal control; Partial differential equations; Stabilizing feedback; Stochastic processes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; infinite-dimensional systems; partial differential equations; local system decomposition; accessibility; transformation groups; differential geometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Positive systems; Positive stabilization; Feedback parameterization; Finite differences; Partial differential equations; Convergence analysis; Diffusion equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Numerical solution; Extended differential transform method; Diffusion equation; Local fractional derivatives; Partial differential equations;