محتوای فنولوژیک

در این صفحه تعداد 167 مقاله تخصصی درباره محتوای فنولوژیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محتوای فنولوژیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; FRAP, ferric reducing antioxidant power; DPPH, 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS, 2, 2-azinobs-(3-ethylbenzothiazoline -6-sulfonic acid); UPLC, Ultra Performance Liquid ChromatographyAntioxidant capacity; Alkaline hydrolysis; Phenolic content; Phaseolu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; FRAP; ferric reducing antioxidant power; DPPH; 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS; 2, 2-azinobs-(3-ethylbenzothiazoline -6-sulfonic acid); UPLC; Ultra performance liquid chromatography; Antioxidant capacity; In vitro digestion; Phenolic content; Fruit s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; DPPH; 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FAME; fatty acid methyl esters; PUFA; polyunsaturated fatty acids; MUFA; monounsaturated fatty acids; SFA; saturated acids; FRAP; ferric reducing antioxidant potential; TEAC; trolox equivalent antioxidant capacity; BH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; Camellia sinensis; White tea; Hot and cold water steeping; Tea brewing conditions; Antioxidant activity; Chelating activity; LDL; Phenolic content; Catechins; Bioactive non-nutrients; Nutrient retention; Food processing; Food analysis; Food composition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; Cicer arietinum; Microbial consortium; Phenolic content; Antioxidant activity; HPLC; ISR; Induced Systemic resistance; ROS; reactive oxygen species; TPC; total phenolic content; TFC; total flavonoid content; AA; ascorbic acid; IC; iron chelation; FRSA; fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; Fruit; Antioxidant; Phenolic content; In vitro digestionFRAP, ferric reducing antioxidant power; DPPH, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS, 2,2-azinobs-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; Sweet wines; Naturally grape dehydration process; Fortification with spirits; Aging; Vitis vinifera L. cv Garnacha Tintorera; Phenolic content; Proanthocyanidins; HPLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; ANOVA; Analysis of variance; DPPH; 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; Ferric reducing antioxidant power; h0; Hue angle; HPLC; High-performance liquid chromatography; S.D; Standard deviation; TPTZ; 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine; UV; Ultraviolet; TCEP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محتوای فنولوژیک; Antioxidant; Bergenia ciliata; Phenolic content; Flavonoid content; Sikkim Himalaya; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; HPLC; high performance liquid chromatography;