آگاهی واجشناسی

در این صفحه تعداد 168 مقاله تخصصی درباره آگاهی واجشناسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آگاهی واجشناسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; Visual-verbal associative learning; Phonological awareness; Letter knowledge; Rapid automatized naming; Working memory; Reading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; Conciencia fonológica; Habilidades lingüísticas; Metafonología; Resolución de problemas matemáticos; Phonological awareness; Language skills; Metaphonology; Mathematical problem solving;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; TD; typically developing children; SD; children with isolated spelling deficits; RD; children with isolated reading deficits; RSD; children with combined reading and spelling deficits; PA; phonological awareness; RAN; rapid automatized naming; Spelling; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; neurofibromatosis type 1; reading deficit; phonics training; phonological awareness; intervention; ADHD; Attention deficit-hyperactivity disorder; CC2; Castles and Coltheart 2; FISIQ; Full-scale IQ; NF1; Neurofibromatosis type 1; SES; Socioeconomic status
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; Early reading development; Sound-symbol learning; Serial processing; Rapid automatized naming; Phonological awareness; Predictors of reading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; Socioeconomic status (SES); Learning outcomes; Working memory; Nonverbal IQ; Phonological awareness; Sentence memory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; Reading; Orthography; Orthographic transparency; Orthographic depth; Phonological awareness; Rapid automatized naming; Morphological awareness; Reading development
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آگاهی واجشناسی; Word reading; Nonword reading; Phonological awareness; Rapid automatized naming; Early reading development; Structural equation modeling;