آشنایی با موضوع

سنگ کلیه یا سنگ ادراری(به انگلیسی: Urolithiasis) که رنال کلکولوس یا نفرولیت هم نامگذاری شده است جسم سختی است که از کانیهای موجود در ادرار تشکیل می‌شود. سنگهای کلیه معمولاً از راه مجرای ادرار دفع می‌شوند و اگر کوچک باشند هیچ نشانگانی ندارند؛ ولی اگر اندازه سنگ کلیه به ۳ میلیمتر (۰٫۱ اینچ) برسد مجرای میزنای را بسته و درد شدیدی را در پهلوها و پشت ایجاد می‌کند که به کشاله ران نیز کشیده می‌شود. این درد را قولنج کلیوی نامیده‌اند و به صورت درد بازگشت کننده هر ۲۰ تا ۶۰ دقیقه تکرار می‌شود. نشانه‌های دیگر سنگ کلیه شامل تهوع، استفراغ، خون ادراری، چرک در ادرار، و درد در حین ادرار کردن می‌باشند. بسته شدن میزنای کاهش کارکرد کلیه و بزرگی کلیه را ایجاد می‌کند. سنگ کلیه می تواند بدون علامت باشد تا زمانی که کلیه را از کار بیندازد. یعنی ممکن است کلیه سنگ بسازد، علائم هم ندهد و کسی هم متوجه نشود و در نهایت روزی کلیه را نارسا کند. اما یکی از مهم ترین علائم سنگ کلیه درد است. این درد معمولا" شب ها شروع می شود و فرد را از خواب بیدار می کند. در واقع درد سنگ کلیه شدید و غیرقابل تحمل است. خانم هایی که تجربه زایمان را داشته اند و بیمار سنگ کلیه هم هستند، می گویند، درد زایمان قابل مقایسه با درد سنگ کلیه نیست. واقعا" این بیماران هنگام درد خیلی زجر می کشند. یکی دیگر از علائم سنگ، تغییر رنگ ادرار به صورت خونی یا رنگ چای شدن است. بعضی از بیماران سنگ کلیه، با علامت عفونت مراجعه می کنند. در این موارد، سنگ کلیه جزو اورژانس های پزشکی است و باید فورا" به آن رسیدگی شود. بطور کلی سنگهای کلیه ابتدا در کلیه ساخته میشوند و بعد به قسمتهای پائین تر مثل مثانه میرود. علائم و نشانه های سنگ کلیه بر حسب محل آن با هم فرق دارد. گاهی سنگها کوچکند و تا زمانی که داخل کلیه هستند هیچ علامتی ایجاد نمیکنند. گاهی این سنگها در هنگام خروج از کلیه در مسیر ایجاد انسداد میکنند و میتوانند باعث درد پهلو، عفونتهای عود کننده یا ادرار خونی دائم شوند. وقتی سنگها از کلیه خارج شده و وارد حالب میشوند، دردهای تیزی ایجاد میکنند که در پهلوست، ولی درد معمولا به اطراف پهلو و نواحی شکم تیر میکشد. ممکن است با تهوع و استفراغ توأم شود. دردها به صورت متناوب است یعنی بعد از یک دوره شدید یک زمان آرامش وجود دارد. وقتی که سنگ به طرف پایین تر حرکت میکند دردها به قسمتهای پایین تر مثل کشاله ران تیر میکشد. این افراد معمولا تب ندارند، مگر اینکه عفونت هم داشته باشند.

در این صفحه تعداد 382 مقاله تخصصی درباره سنگ کلیه یا سنگ ادراری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سنگ کلیه یا سنگ ادراری
مقالات ISI سنگ کلیه یا سنگ ادراری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; urolithiasis; guidelines as topic; endoscopy; nephrolithotomy; percutaneous; AGREE II; Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II; AUA; American Urological Association; EAU; European Association of Urology; ES; Endourological Society; fURS; fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; EAU; European Association of Urology; ESUT; European section of Uro-Technology; EULIS; EAU Section of Urolithiasis; PCNL; percutaneous nephrolithotomy; RIRS; retrograde intrarenal surgery; SFR; stone-free rate; SWL; shockwave lithotripsy; (f)URS; (flexibl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Osteopontin; Biomineralization; Electron microscopy; Atomic force microscopy; Computer modeling; Calcium oxalate dihydrate; Kidney stones; Urolithiasis; Crystal growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; urolithiasis; nephrolithiasis; costs and cost analysis; health expenditures; AUA; American Urological Association; CT; computerized tomography; FURS; flexible ureteroscopy; SURS; semirigid ureteroscopy; SWL; extracorporeal shock wave lithotripsy; TDABC; t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Ureteroscopy; Ultrasonography; Radiation; Urolithiasis; Pediatrics; Diverticulum; ESWL; extracorporeal shock wave lithotripsy; BMI; body mass index; mGy; milligray; ALARA; as low as reasonably achievable;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Low-dose computed tomography; Urinary tract radiography; Urolithiasis; Effective dose; Dose conversion factor; Image quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Genetics; Hypercalciuria; Nephrolithiasis; Urolithiasis; Calcium sensing receptor; Cystinuria; Medullary sponge kidney; Autosomal dominant polcystic kidney disease; Uric acid nephrolithiasis; Hypercalciuria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Urolithiasis; Nephrolithiasis; Genome-wide association study; Single-nucleotide polymorphism; Ingenuity Pathway Analysis; Calcium; Phosphate; Inflammation; Randall's plaque;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; high-energy shock waves; lithotripsy; urolithiasis; BMI; body mass index; ED; emergency department; KUB; plain x-ray of the kidneys, ureters and bladder; SWL; shock wave lithotripsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Urolithiasis; Calculi; Uric acid; Urinary stones; Uric acid stones; pH dissolution; Nephrolithiasis; Chemolysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; kidney diseases; lithotripsy; nephrectomy; ureteroscopy; urolithiasis; CKD; chronic kidney disease; ESRD; end stage renal disease; GFR; glomerular filtration rate; NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey; PCNL; percutaneous nephrolithotom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; b.w.; body weight; CT; computerized tomography; ESWL; extracorporeal shock wave lithotripsy; GAG; glycosaminoglycans; i.p.; intraperitoneal; PCNL; percutaneous nephrolithotomy; TCM; traditional Chinese medicine; URS; ureteroscopy; Alternative medicine; Ay
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Lithotripsy; Lithotripter; Shock wave generation; Urolithiasis; Shock wave lithotripsy; SWL; Computed Tomography; CT; Body Mass Index; BMI; Second Focus; F2; Skin to Stone Distance; SSD; Percutanous nephrolithotomy; PCNL; Hounsefield Unit; HU; Ureteropelv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Children; Urolithiasis; Percussion; Kidney; LCS; lower caliceal stones; PDI; percussion, diuresis and inversion; SWL; shock wave lithotripsy; URS; flexible ureteroscopy; US; ultrasound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Kidney stones; Opaline silica; Component; Urolithiasis; Burkina Faso; Structure; Calculs rénaux; Silice opaline; Composant; Lithiase urinaire; Burkina Faso; Structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; Hypercalciuria; Hypocitraturia; Urolithiasis; Inheritance; Unilateral renal agenesis; Hipercalciuria; Hipocitraturia; Urolitiasis; Herencia; Agenesia renal unilateral;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; urolithiasis; patients; clinical decision-making; lithotripsy; ureteroscopy; PDMA; patient decision making aid; SWL; shock wave lithotripsy; URS; ureteroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنگ کلیه یا سنگ ادراری; physician self-referral; reimbursement, incentive; medical overuse; urolithiasis; diagnostic imagingCT, computerized tomography; E&M, evaluation and management