آشنایی با موضوع

انتخاب متغیر(به انگلیسی Variable selection) انتخاب متغیر، یکی از مهم ترین موضوعات در مدل سازی آماری محسوب می شود که کاربرد وسیعی در تحلیل های آماری دارد. بسیاری از روش های انتخاب متغیر با استفاده از مدل رگرسیون خط انجام می شوند. در بین مدل های رگرسیون خطی، مدل رگرسیون تاوانیده از اهمیت خاص برخوردار است و مدل رگرسیون لاسو کاربردی ترین مدل رگرسیون تاوانیده است که در سال های اخیر از دیدگاه آمار بیزی ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، از دیدگاه آمار بیزی، با تعریف توزیع پیشینی روی تعداد پارامترهایی که در مدل تأثیر گذارند، مدل رگرسیون با تاوان لاسو پیشنهاد می شود. چون توزیع پسینی پارامترها شکل بسته ای ندارد، برای استنباط از روش های عددی زنجیر مارکف برگشت پذیر استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان می دهند که مدل ارائه شده در مقایسه با سایر روش ها خطای برآورد کمتری دارد. با پیشرفت علوم مختلف و انجام تحقیقات پیشرفته، هر روز انواع مختلفی از داده ها مطرح می شوند که نیازمند روش های قابل اطمینان برای تجزیه و تحلیل هستند. در این بین روش‌های رگرسیونی بعنوان یکی از پرکاربردترین روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها شناخته شده است. انتخاب و برآورد متغیرهایی که می بایست درون مدل رگرسیونی قرار گیرند جزء مهمترین بخش‌های مدل‌سازی رگرسیونی است. روش‌های متداول که در زمینه برآوردیابی و انتخاب متغیر موجود هستند مثل روش انتخاب پیشرو، برآوردیابی حداقل مربعات و یا روش رگرسیون مرزی در مواجه با انواع گوناگون داده ها عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده‌اند. این روش‌ها معمولا نسبت به معیارهایی مثل دقت پیش‌بینی، امساک و پایداری عملکرد ضعیفی دارند. در این پایان نامه ابتدا به بحث در زمینه معایب استفاده از روش‌های سنتی پرداخته و مرروی بر این روش‌ها و همچنین معیارهای انتخاب مدل خواهیم داشت. سپس روش‌های انقباضی را که شاخه‌ای جدید در بحث برآوردیابی و انتخاب متغیر هستند معرفی و روش‌های پایه‌ای و جدیدی که در این شاخه ارائه شده‌اند را مورد مطالعه قرار می دهیم. در هر روش، ویژگی مثبت انجام همزمان برآوردیابی و انتخاب متغیر را نشان داده و برخی مشخصه‌های یک روش انتخاب متغیر و همچنین ویژگی‌های خاص روش‌های انقباضی را بررسی می‌کنیم. در آخر براساس یک بررسی شبیه سازی، ضمن مشاهده عملکرد روش‌های مختلف به مقایسه این روش‌ها با همدیگر و نیز با روش‌های‌ قدیمی خواهیم پرداخت.
در این صفحه تعداد 651 مقاله تخصصی درباره انتخاب متغیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده انتخاب متغیر
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Financial sector; Electronic banking; Trust; Variable selection; Multi-objective optimisation; MOEAs; NSGA-II; MOGA; Genetic algorithms
مقالات ISI انتخاب متغیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Dry powder inhalation; Emitted dose; Fine particle fraction; Surface roughness; Variable selection; Artificial neural network; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Monthly seasonal streamflow series forecasting; Unorganized machines; Extreme learning machines; Echo state networks; Variable selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Electricity price forecasting; Day-ahead market; Univariate modeling; Multivariate modeling; Forecast combination; Regression; Variable selection; Lasso; C14; C22; C51; C53; Q47;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Geographical weighted quantile regression; Spatial non-stationarity; Variable selection; Structure identification; Adaptive group lasso; Spatially varying coefficient models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Growing-dimensional data analysis; Model misspecification; Moment unconditional models; Penalized exponentially tilted likelihood; Variable selection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتخاب متغیر; Variable selection; Multivariate statistical process control; Industrial process monitoring; High dimensional dataset;