اسید استیک (PubChem CID: 176)

در این صفحه تعداد 142 مقاله تخصصی درباره اسید استیک (PubChem CID: 176) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید استیک (PubChem CID: 176) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Ibuprofen (PubChem CID: 3672); Gliadin (PubChem CID: 17787981); Cellulose acetate (PubChem CID: 3084039); Methylene blue (PubChem CID: 6099); Basic fuchsin (PubChem CID: 12447); 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (PubChem CID:13529); Trifluoroacetic acid (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Perchlorate (PubChem CID: 123351); Acetic acid (PubChem CID: 176); Methanol (PubChem CID: 887); Formic acid (PubChem CID: 284); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium acetate (PubChem CID: 517165); Perchlorate; Tea; Quantitative determination; Solid p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Ethanol (PubChem CID: 702); Methanol (PubChem CID: 887); 2-Methyl-1-propanol (PubChem CID: 6560); 1-Hexanol (PubChem CID: 8103); 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054); l-Malic acid (PubChem CID: 222656); Lactic acid (PubChem CID: 612); Acetic acid (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Propan-2-ol (PubChem CID: 3776); n-Hexane (PubChem CID: 8058); Dichloromethane (PubChem CID: 6344); Acetic acid (PubChem CID: 176); Ethanol denaturated (PubChem CID: 702); Chloroform (PubChem CID: 6212); Sodium sulphate anhydrous (PubChem CID: 24436); Cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); ANOVA; analysis of variance; CAR/PDMS; carboxen/polydimethylsiloxane; DVB/CAR/PDMS; divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; PA; polyacrylate; PCA; prin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Isoamyl acetate (PubChem CID: 31276); Ethanol (PubChem CID: 702); Isoamyl alcohol (PubChem alcohol CID: 31260); Triacetin (PubChem CID: 5541); Acetyl-CoA (PubChem CID: 6302); Acetic acid (PubChem CID: 176); Acetate ester
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Water (Pubchem CID: 962); Copper sulfate (PubChem CID: 24462); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Boric acid (PubChem CID: 7628); Acetic acid (PubChem CID: 176); Glucose (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Lidocaine HCl (Pubchem CID: 6314); Pluronic (Pubchem CID: 24751); Sodium chloride (Pubchem CID: 5234); Calcium hydroxide (Pubchem CID: 6093208); Potassium hydroxide (Pubchem CID: 14797); HCl (Pubchem CID: 313); Lactic acid (Pubchem CID: 612); Acetic acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Theophylline (PubChem CID: 2153); Sodium dodecyl sulfate (PubChem CID: 3423265); 1-Dodecanethiol (PubChem CID: 8195); Tetraethoxysilane (PubChem CID: 6517); Phenyltriethoxysilane (PubChem CID: 13075); Cetyltrimethylammonium bromide (PubChem CID: 5974); So
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Acetic acid (PubChem CID: 176); Citric acid (PubChem CID: 311); Malic acid (PubChem CID: 525); Lactic acid (PubChem CID: 612); Ethanol (PubChem CID: 702); Succinic acid (PubChem CID: 1110); 2-Phenylethyl acetate (PubChem CID: 7654); Ethyl octanoate (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Strawberry juice volatiles; Storage; Untargeted approach; Targeted approach; Sensory analysis; Kinetics; Multivariate data analysis; ASLT; Accelerated shelf-life testing; HS-SPME-GC-MS; Headspace Solid Phase Micro Extraction Gas Chromatography Mass Spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); l-Tartaric acid (PubChem CID: 444305); l-Malic acid (PubChem CID: 222656); Succinic acid (PubChem CID: 1110); Citric acid (PubChem CID: 311); Sodium l-lactate (PubChem CID: 23664767); Acetic acid (PubChem CID: 176); Iron (PubChem CID: 23925); (−)-Epicat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); 2,3-Pentanedione (PubChem CID: 11747); Acetoin (PubChem CID: 179); Furfuryl acetate (PubChem CID: 12170); 3-Methylbutanal (PubChem CID: 11552); Pyridine (PubChem CID: 1049); 2-Furfurylthiol (PubChem CID: 7363); Vanillin (PubChem CID: 1183); Phenylethyl al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Biopolymer; Active films; Emulsion; α-tocopherol; Cinnamaldehyde; Garlic oil; Cinnamaldehyde (PubChem CID: 637511); alpha-tocopherol (PubChem CID: 14985); Garlic oil (PubChem CID: 6850738); Tween 20 (PubChem CID: 443314); Span 60 (PubChem CID: 14928); Ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Industrial Zhacai paocai; Microbial community; Lactic acid; Illumina MiSeq sequencing; Metagenomic sequencing; Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); sodium nitrite (PubChem CID: 23668193); acetic acid (PubChem CID: 176); oxalic acid (PubChem CID: 971); l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Acetic acid (PubChem CID: 176); Sodium cyanoborohydride (PubChem CID: 20587905); Phenol (PubChem CID: 996
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Plant phenolics; Antibacterial activity; Staphylococcus aureus; Phenolics-protein interactions; Beef extract powder, dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679) (purity = 99.5 %); and phenolics (gallocyanin (7-dimethylamino-4-hydroxy-3-oxo-phenoxazine-1-carbox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Chitosan (PubChem CID: 71853); Poly(vinyl alcohol) (PubChem CID: 3083375); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Metamizol (PubChem CID: 3111); Acetyl salicylic acid (PubChem CID: 2244); Acetaminophen (PubChem CID: 1983
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Starch (PubChem CID: 24836924); Water (PubChem CID: 962); Ethanol (PubChem CID: 702); Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Acetic acid (PubChem CID: 176); Iodine (PubChem CID: 807); Potassium iodine (PubChem CID: 4875); D-Glucose (PubChem CID: 5793); Hy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Acetic acid (PubChem CID: 176); Acetoin (PubChem CID: 179); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Diacetyl (PubChem CID: 650); Ethanol (PubChem CID: 702); Methyl butanol (PubChem CID: 31260); Pentanol (PubChem CID: 6276); Isoamyl acetate (PubChem CID: 31276)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Trimethylamine (PubChem CID: 1146); Trimethylamine N-oxide (PubChem CID: 1145); Lithocholic acid (PubChem CID: 9903); Deoxycholic acid (PubChem CID: 222528); Acetic acid (PubChem CID: 176); Propionic acid (PubChem CID: 1032); Butyric acid (PubChem CID: 26
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Mead; Honey wine; Fermentation; Hydrocolloid; Acetic acid (PubChem CID: 176); Acetone PubChem (CID: 180); Ammonium phosphate (PubChem CID: 24540); Benzyl alcohol (PubChem CID: 244); Benzyl bromide (PubChem CID: 7498); Citric acid (PubChem CID: 311); Ethan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Organic acids; E. coli; Salmonella sp.; Fresh fruits and vegetables; Quorum signaling; Biofilm; Acetic acid (PubChem CID: 176); Citric acid (PubChem CID: 311); Lactic acid (PubChem CID: 612); N-Hexanoyl-homoserine lactone (PubChem CID: 10058590); Crystal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Kefir; Antioxidant; Survival bacteria; Proteolytic activity; Organic acid; Lactic acid (PubChem CID: 612); Acetic acid (PubChem CID: 176); Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Gallic acid (PubChem CID: 370); Pyrogallol (PubChem CID: 1057); Catechin (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) (PubChem CID: 9570474); 2,4,6-Tripyridyl-s-triazine (TPTZ) (PubChem CID: 77258); 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox) (PubChem CID: 40634); Acetic acid (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Gluten; Wheat quality; Liquid chromatography; Mass spectrometry; Sodium dodecyl sulphate (PubChem CID: 3423265); dithiothreitol (PubChem CID: 446094); ammonium bicarbonate (PubChem CID: 14013); iodoacetamide (PubChem CID: 3727); sodium chloride (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Chitosan (PubChem CID: 3086191); Acetic acid (PubChem CID: 176); Chitosan; Fish stick coating; Adhesion degree; Par-frying; Fat reduction; Antioxidant effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Starch (Pubchem CID: 439341); Trisodium trimeta phosphate (Pubchem CID: 24579); Tween 80 (Pubchem CID: 5281955); Chitosan (Pubchem CID: 71853); Span 80 (Pubchem CID: 5385498); AHP (Pubchem CID: 24402); Sodium hydroxide (Pubchem CID: 14798); Sodium chlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Acetic acid (PubChem CID: 176); Citric acid (PubChem CID: 311); Curcumin (PubChem CID: 969516); Lactic acid (PubChem CID: 612); Maltodextrin (PubChem CID: 107526); DE; dextrose equivalent; MD; maltodextrin; OSCD; octenylsuccinated corn dextrin; PDI; polyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); water (Pubchem CID: 962); copper sulfate (PubChem CID: 24462); sulfuric acid (PubChem CID: 1118); sodium acetate (PubChem CID: 517045); sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); boric acid (PubChem CID: 7628); acetic acid (PubChem CID: 176); glucose (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Ethanol (PubChem CID: 702); Acetic acid (PubChem CID: 176); 1-Octen-3-ol (PubChem CID: 18827); 2-Phenylethanol (PubChem CID: 6054); Ethyl lactate (PubChem CID: 7344); Ethyl hexanoate (PubChem CID: 31265); Ethyl octanoate (PubChem CID: 7799); Ethyl decanoa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); PEW; preserved egg white; ESEM; environment scanning electron microscopy; LF-NMR; low-field NMR; β-ME; beta-mercaptoethanol; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Copper sulfate (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); MTT; 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide; EthD-1; ethidium homodimer-1; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; FBS; fetal bovine serum; PBS; phosphate-buffered saline; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; LEDs; light-emittin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Chitosan (PubChem CID: 21896651; Gelatin, i.e. Collagen I, alpha chain (PubChem CID: 6913668); Glutamic acid (PubChem CID: 611); Aspartic acid (PubChem CID: 424); DNA, i.e. deoxyribonucleic acid (PubChem CID: 44135672); Sodium dextransulfate (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Papain; Chitosan; Enzymolysis; Response surface methodology; KineticsChitosan (PubChem CID: 21896651); Acetic acid (PubChem CID: 176); Sodium acetate (PubChem CID: 517045); Sodium hydroxide (PubChem CID:14798); Isodium hydrogen phosphate (PubChem CID: 242
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Vitamin E - d-l-alpha-tocopherol (PubChem CID: 2116); Tetraethyl orthosilicate (PubChem CID: 6517); Diethoxydimethylsilane (PubChem CID: 62322); Triethoxyphenylsilane (PubChem CID: 13075); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); l-(+)-Ascorbic acid (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Ethanol (PubChem CID: 702); Acetic acid (PubChem CID: 176); Glucose (PubChem CID: 5793); Maltose (PubChem CID: 6255); Maltotriose (PubChem CID: 192826); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Isoamyl acetate (PubChem CID: 31276); Ethylguaiacol (PubChem CID: 6
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Tomato peel; Pectin isolation and composition; Rheology; FTIR and NMR spectroscopy; Corrosion inhibitor; Cyclical economy; Acetic acid (PubChem CID: 176); Ammonium oxalate (PubChem CID: 14213); Calcium pectate (PubChem CID: 445929); Citric acid (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Aspirin (PubChem CID: 2244); Salicylic acid (PubChem CID: 338); 4-hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); 3-hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 7420); Carboxymethyl cellulose (CMC; PubChem CID: 23706213); Acetic acid (PubChem CID: 176); Carrageenan (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Cyanidin-3-glucoside (PubChem CID: 12303203); Cyanidin-3-rutinoside (PubChem CID: 29231); Cyanidin (PubChem CID: 128861); Hexose (PubChem CID: 169005); Rutinose (PubChem CID: 441429); Methanol (PubChem CID: 887); Ethanol (PubChem CID: 702); Ammonium sulfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Chitosan (PubChem CID: 71853); Acetic acid (PubChem CID: 176); Dioxane (PubChem CID: 31275); dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Chitosan; Water uptake capacity; Ternary solvents; Microstructure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Ethanol (PubChem CID: 702); Acetic acid (PubChem CID: 176); Methanol (PubChem CID: 887); 1-Propanol (PubChem CID: 1031); Isobutanol (PubChem CID: 6560); 2-Methyl-1-butanol (PubChem CID: 31260); 3-Methyl-1-butanol (PubChem CID: 8723); Phenethyl alcohol (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Chitosan (PubChem CID: 3086191); Poly(vinyl alcohol) (PubChem CID: 11199); 2,4-Dinitrochlorobenzene (PubChem CID: 6); Sodium tripolyphosphate (PubChem CID: 24455); Acetic acid (PubChem CID: 176); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Serum albumin (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Grapefruit peel; Cellulose; Carboxymethyl cellulose; Flow behaviour; Cellulose (PubChem CID: 24748); Carboxymethyl cellulose (PubChem CID: 6328154); Chloroform (PubChem CID: 6212); Methanol (PubChem CID: 887); Ammonium oxalate (PubChem CID: 14213); Sodium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Black velvet tamarind fruits; Aroma-active compounds; Stable isotope dilution assay; Odour activity values; (E)-2-dodecenal (PubChem CID: 5283361); Acetic acid (PubChem CID: 176); Geraniol (PubChem CID: 637566); Cinnamyl acetate (PubChem CID: 5282110); (Z
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); Sucrose (PubChem CID: 5988); Acetic acid (PubChem CID: 176); 3-Amino-1-propanol (PubChem CID: 9086); Protic ionic liquid; Sucrose; Partial molar volume; Hydration number; Taste quality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید استیک (PubChem CID: 176); 3-Nitropropanoic acid (PubChem CID: 1678); Malonic acid (PubChem CID: 867); Acetic acid (PubChem CID: 176); Karakin; Corynocarpus laevigatus; Nitropropanoyl-d-glucose; Traditional food; Māori;