آشنایی با موضوع

پلیمریهای مزدوج ماکرومولکولهای آلی هستند که با یک زنجیره از ستون فقرات متناوب دوگانه و تک پیوند مشخص شده اند. اوربیتالهای همپوشانی p آنها یک سیستم الکترونی منتقل شده را ایجاد می کنند که می تواند خواص نوری و الکترونیکی جالبی و مفید باشد. این پلیمرها نیمه رسانا بوده و در اثر دوپه شدن، تبدیل به پلیمرهای رسانا میشوند. رسانایی برخی از آنها در حد رسانایی مس است. پلیمرهای رسانا به علت خواص رسانایی، الکتروفعالی و نوری (در بعضی از آنها) ویژه، کاربردهای گسترد های در صنایع مختلف از جمله صنایع پزشکی، نظامی و الکترونیک پیدا کرده اند.
در این صفحه تعداد 625 مقاله تخصصی درباره پلیمر مزدوج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلیمر مزدوج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمر مزدوج; Organic solar cell; Conjugated polymer; Flexible electronics; Barrier encapsulation; Mechanical stability; Cyclic fatigue testing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمر مزدوج; Ach; acetylcholine; ACQ; aggregation-caused quenching; AIE; aggregation-induced emission; ATP; adenosine 5′-triphosphate; AuNPs; gold nanoparticles; BT; benzothiazole; BTE; 1,2-bis(2,4-dimethyl-5-phenyl-3-thienyl)-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمر مزدوج; An; anthracene; CB[8]; cucubit[8]uril; FRET; Förster resonance energy transfer; HDI; hexamethylene diisocyanate; LB; Langmuir-Blodgett; LCST; lower critical solution temperature; MALDI; matrix assisted laser desorption/ionization; MDI; 4,4′-diphenymeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلیمر مزدوج; Organic solar cell; Flexible electronics; Flexible solar cell; Conjugated polymer; Epidermal electronics; Wearable electronics;