تجزیه و تحلیل همگرایی

در این صفحه تعداد 432 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل همگرایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل همگرایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; 90C30; 65K05; 49M37; Unconstrained optimization; Conjugate gradient algorithm; Accelerated scheme; Self-scaling memoryless BFGS update; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Thermal response test; Multilayer-concept; Thermal conductivity; Ground source heat pump system; Fiber-optic distributed temperature sensor; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Inverse problem; Fractional diffusion equation; Tikhonov regularization; Convergence analysis; 35R30; 35R11; 65M32;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Boundary element method; Laplace equation; Bathymetry; Wave spectrum; Convergence analysis; Recorder stations; Paradip port;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Space fractional equation; Tempered fractional diffusion-wave equation; Convergence analysis; Error estimate; Riemann-Liouville fractional; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Neutral and high-order Volterra-Fredholm integro-differential equation; Legendre-spectral method; Guass quadrature formula; Convergence analysis; 45J05; 65R20; 34K06; 34K28;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; First order partial differential equation; Legendre wavelets; Chebyshev wavelets; Operational matrix of integration; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; 65R20; 45J05; 65N12; Multidimensional nonlinear Volterra integral equation; Chebyshev collocation discretization; Multidimensional Gauss quadrature formula; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Space fractional equation; Bloch-Torrey equations; Fractional derivative; Convergence analysis; Error estimate; Caputo derivative; Riemann-Liouville fractional; Finite element method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; 65L10; 65L60; 34B16; Singular boundary value problems; Optimal quartic B-spline collocation; Convergence analysis; Error estimation; Equilibrium of the isothermal gas sphere; Thermal explosion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Polynomial zeros; Parametric iterative methods; Simultaneous methods; Convergence analysis; Computational efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Convergence analysis; Non-parametric density estimation; Transition probability matrix; Ecological indicators; Ecosystem approach to fisheries management; Mediterranean sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Collocation method; Jacobi polynomials; Nonlinear Volterra integral equation; Weakly singular; Convergence analysis; 65R20; 65M70;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Parareal algorithm; Fractional Laplacian; Implicit-explicit Euler method; 3rd-order SDIRK method; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Caputo derivative; Time-fractional diffusion-wave equation; Jacobi collocation method; Convergence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل همگرایی; Two-dimensional hybrid of block-pulse functions and Legendre polynomials; Two-dimensional nonlinear integral equations; Collocation method; Convergence analysis;