معادلات دیفرانسیل جزئی

در این صفحه تعداد 224 مقاله تخصصی درباره معادلات دیفرانسیل جزئی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادلات دیفرانسیل جزئی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional differential equations; Caputo-Fabrizio fractional derivative; Fundamental solutions set;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Conformable fractional derivative; Simplest equation method; Fractional differential equations; Traveling wave transformation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional differential equations; Caputo-Fabrizio derivative; Fixed point theorem; Epidemiological model; Computer viruses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional derivative; Nonlocality; Memory; Conformable fractional derivative; Local fractional derivative; Caputo-Fabrizio fractional derivative; 26A33; Fractional derivatives and integrals; 34A08; Fractional differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; 26A33; 34A08; 34K37; 65T60; Fractional-order Legendre wavelets; Caputo derivative; Operational matrix; Tau method; Fractional differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; 65F10; 65F15; 15A06; 15A18; Shifted linear system; Hessenberg process; Pivoting strategy; Restarted Hessenberg method; Collinear; Fractional differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional calculus; Fractional differential equations; Anomalous diffusion; Visoelasticity; Control; Signal and image processing; Dynamic systems; Biology; Macroeconomic models; Environmental science;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional differential equations; Two dimensional differential transformation; Fractional differential transform; Restricted fractional differential transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional calculus; Fractional differential equations; Univalent function; Unit disk; Analytic function; Fractional differential operators; Homotopy method; Ulam stability; 34A08; 34A12;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional integrals; Fractional derivatives; Gauss-Jacobi quadrature rule; Fractional differential equations; Fractional variational calculus; 26A33; 49K05;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Probabilistic machine learning; Inverse problems; Fractional differential equations; Uncertainty quantification; Functional genomics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional differential equations; Boundary value problems; Maximum principle; Lower and upper solutions; Caputo fractional derivative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional differential equations; Coupled system; Nonlocal conditions; Integral boundary conditions; Fixed point; 34A08; 34A12; 34B15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Finite volume element method; Sobolev spaces; Fractional differential equations; Stability; Error estimate41A58; 39A10; 34K28; 41A10
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Hybrid functions; Distributed order; Fractional differential equations; Bernoulli polynomials; Caputo derivative; Numerical solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Fractional differential equations; Caputo fractional derivative; (Modified) Riemann-Liouville fractional derivative; Fractional Birkhoff interpolation; Interpolation basis polynomials; Well-conditioned collocation methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادلات دیفرانسیل جزئی; Generalized fractional calculus; Generalized fractional operators; Integral equations; Fractional differential equations; Generalized Green's formula; Generalized Gauss divergence theorem; Generalized variational calculus;