خواص کارکردی

در این صفحه تعداد 620 مقاله تخصصی درباره خواص کارکردی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خواص کارکردی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Wheat gluten; Acid deamidation; Freeze/spray-drying; Topography; Functional properties; SDWG; deamidated wheat gluten with succinic acid; DD; degree of deamidation; SDWGL; SDWG at 24% DD; SDWGH; SDWG at 60% DD; SDWGH-f; dried SDWGH after freeze-drying; SD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; SPI; soy protein isolate; WFs; white flakes; SFE; steam flash-explosion; HTC; hydrothermal cooking; SEM; scanning electron microscopy; ANS; 1-anilino-8-naphthalenesulfonate; SDS; sodium dodecyl sulfate; EAI; emulsifying activity index; ESI; emulsion stabi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; ANOVA; Analysis of Variance; AOAC; Association of Official Analytical Chemists; AOCS; American Oil Chemist's Society; EA; Emulsifying Activity; FA; Foam Activity; FAI; Fat Absorption Index; FD; Foam Density; FTIR; Fourier Transform Infrared Spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; Functional properties; Vegetable proteins; Protein extraction; Common beans; Ganxet beans; Ultrasound-assisted extraction; aw; water activity; ISP; isoelectric solubilisation-precipitation; WHC; water holding capacity; OHC; Oil holding capacity; MW; molec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خواص کارکردی; BHT; Butylated hydroxytoluene; BWSPH; Blue whiting soluble protein hydrolysate; DH; Degree of hydrolysis; DPPH; 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; EAA; Essential amino acids; EAI; Emulsion activity index; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; ESI; Emulsion