آدامس لوبیا

در این صفحه تعداد 135 مقاله تخصصی درباره آدامس لوبیا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده آدامس لوبیا
مقالات ISI آدامس لوبیا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; ALG; sodium alginate; CGN; carrageenan; GG; guar gum; XG; xanthan gum; KGM; konjac glucomannan; LBG; Locust bean gum; β-CD; β-Cyclodextrin; AG; arabic gum; SC; sodium caseinate; PG; pigskin gelatin; HMOP; high methoxyl orange pectin; LMOP; low methoxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; ALG; alginate; Cm; capreomycin; CHI; chitosan; DPIs; dry powder inhalers; E; ethambutol; EC; ethyl cellulose; ECM; extracellular matrix; Eto; ethionamide; FPF; fine particle fraction; HA; hyaluronic acid; HIP/PCA; hydrophobic ion-pairing/precipitation wit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; Gluten-free; Bread making; Methodology; Coeliac disease; 1H NMR; proton nuclear magnetic resonance; 2D; two-dimensional; ADA; acetylated distarch adipate; CLSM; confocal laser scanning microscopy; (C)MC; (carboxy)methylcellulose; DAG; diacylglycerol; DATE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; Xanthan gum; Locust bean gum; NMR spectroscopy; HPAEC-PAD; Enzymatic fingerprinting; DNA; Polymerase chain reaction; Monosaccharide analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; ANS; 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic; CBM; carbohydrate-binding module; CD; circular dichroism; DNS; 3,5-dinitrosalicylic acid; GM; konjac glucomannan; ITC; isothermal titration calorimetry; IvMan; ivory nut mannan; LBG; locust bean gum; PIPES; piperazine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; A; formulation containing 2.5% Psyllium and 0.5% sugar beet fibre; AMY; maltogenic amylase; ANOVA; analysis of variance; B; formulation containing 1.5% Psyllium and 1.5% sugar beet fibre; BD; breakdown; BU; Brabender Unit; BA200; bread obtained from DA200
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; Arabinoxylan; β-glucan; Inulin; Resistant starch; Glycaemic response; Sensory acceptance; Texture; BB; Barley Balance; CB; cereal bran; CF; Cassava flour; CL; cooking loss; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DF; dietary fibre; DP; degree of polyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; FACE; fluorescence assisted carbohydrate electrophoresis; MOS; mannooligosaccharide; LBG; locust bean gum; GG; guar gum; KG; konjac gum; CM; copra meal; PKC; palm kernel cake; SSF; solid state fermentation; ANDS; 7-amino-1, 3-naphthalene disulfonic acid m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آدامس لوبیا; AAP; 4-aminoantipyrine; AGET; activators generated by electron transfer; AGP; agarose palmitate; AGU; anhydroglucose unit; AMIMB; 1-allyl-3-methylimidazolium bromide; AS; acetylated starch; Au NPs; gold nanoparticles; BIBA; α-bromoisobutyric acid; BIBB;