آشنایی با موضوع

باسیلوس (نام علمی: Bacillus) نام یک سرده از رده باسیل و از خانواده باسیلاسه است. باسیلوس‌ها گرم مثبت، میله‌ای شکل و اغلب هوازی اجباری یا بی‌هوازی اختیاری هستند. جنس باسیلوس شامل باکتری‌هایی است بزرگ و هوازی و گرم مثبت و میله ایی که به صورت پشت سر هم قرار می‌گیرند. بسیاری از اعضای این جنس نظیر باسیلوس سرئوس و باسیلوس سابتلیس به صورت ساپروفیت در خاک و آب و هوا و سبزیجات دیده می‌شوند. برخی از این باکتری‌ها به عنوان عامل بیماریزایی حشرات هستند مثل باسیلوس ترنجنسیس. این ارگانیسم قادر به ایجاد بیماری در انسان نیز می‌باشد. باسیلوس سرئوس قادر به رشد در غذاها بوده و به وسیله تولید انتروتوکسین مولد اسهال و توکسین تهوع زا ایجاد مسمومیت می‌نماید. باسیلوس آنتراسیس به دلیل ایجاد سیاه زخم پاتوژن عمده این جنس محسوب می‌شود باسیلوس تورنجینسیس مهم ترین عامل زیستی است که با تولید پارا اسپورال بادی، نقش مهمی در مقابله با آفات کشاورزی دارد. همچنین، لایه سطحی تولید می کند که ساختاری کریستالی از جنس پروتئین یا گلیکوپروتئین است یافته ها گویای وجود کریستال های پروتئینی چند وجهی بود که پس از آزاد شدن از اسپور مجتمع می شوند و کریستال های درشت تر تشکیل می دهند. همچنین پیش بینی می شود که با جایگزینی اسید آمینه آسپارتیک اسید موقعیت ۴۵۱ با ایزولوسین، پروتئین مقاوم تر کشنده حشرات CRY4Ba ایجاد می شود. این پروتئین سه زیر واحدی حاوی ۵۹ حفره است و درصد حضور اسیدهای آمینه متیونین، هیستیدین، سیستئین و تریپتوفان درآن بسیار پایین است. باسیلوس تورنجینسیس در فاز اسپورزایی، کریستال های کشنده حشرات تولید می کند که این کریستال ها پس از رها شدن از اسپور مجتمع می شوند و کریستال های درشت تر را تشکیل می دهند. پیش بینی می شود که جایگزینی آسپارتیک اسید موقعیت ۴۵۱ با ایزولوسین، موجب افزایش پایداری پروتئین CRY4Ba می شود. این باکتری در فاز رویشی پروتئین سطحی ۱۰۰ KD تولید می کند که از لحاظ ریخت شناسی و درصد برخی اسیدهای آمینه به پارا اسپورال بادی شباهت بسیاری دارد. اسیلوس تورینجینسیس پرمصرفترین حشره کش بیولوژیکی است. بی تی یک باکتری هوازی گرم مثبت است که به طور معمول در طبیعت یافت میشود. این باکتری درطی اسپور دهی کریستال های پروتینی سمی تولید میکند. توکسین های متفاوتی بوسیله نژادهای مختلف باسیلوس تولید میشود. مهمترین توکسین که دلتا_اندوتوکسین نام دارد،ماده اصلی تمام فرمولاسیون هایی ست که امروزه مصرف میشوند. این توکسین به نوبه خود غالبا از پروتیین هایی موسوم به توکسین کرای وسیت تشکیل شده اند. فعالیت حشره کشی بی تی عمدتا در اثر توکسین های کرای است که برای حشره هدف بسیار انتخابی عمل میکنند. کریستال سمی به شکل دو هرمی ست،ولی میتواند شکل های مکعبی و حتی مستطیلی هم داشته باشد. برای تاثیر بی تی روی حشرات آفت وجود سه عامل لازم ست. این عوامل شامل پ هاش مناسب،پروتئاز برای هضم و شکستن کریستال های پروتیینی و وجود گیرنده ی مناسب در دستگاه گوارش حشره می باشند. فرمولاسیون های تجاری که عرضه میشوند حاوی اسپور وکریستال است که باید بوسیله ی حشره خورده شود. دستگاه گوارش حشره بعد از خوردن بی تی فلج می شود،ولی مرگ حشره بعد از چند روز اتفاق می افتد. باکتری در بیرون از بدن میزبان تکثیر نمیشودو در سطح گیاه هم چندان پایدار نیست. کریستال نسبت به نور خورشید حساس بوده و شکسته میشود. چندین سویه بی تی جدا شده ست و که روی بالپولکداران،دوبالان و سخت بالپوشان موثرند. در سال های اخیر سویه هلی فعال در برابر بال غشاییان،جوربالان و راست بالان هم جدا شده اند. سویه کورستاکی بیشترین مصرف رادارد و روی بال پولک داران در زراعت های مختلف موثر است. در ایران پودر وتابل 90 در صد آن (باکتوسپئین_دی پل)علیه برگخوارنارون و ابریشم باف ناجور توصیه شده ست. مصرف در هکتار بی تی از حشره کش هلی شیمیایی کمتر است.
در این صفحه تعداد 925 مقاله تخصصی درباره باسیلوس تورنجینسیس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI باسیلوس تورنجینسیس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; AFR; Air flow rate; APP; air pressure pulsation; APP-SSF; air pressure pulsation solid-state fermentation; ASFB; air-solid fluidized bed bioreactor; aW; Water activity; Bt; Bacillus thuringiensis; CER; carbon dioxide evolution rate; CFU; colony forming un
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; AD; anaerobic digestion; AC; activated carbon; Bt; bacillus thuringiensis; BES; bioelectrochemical systems; BSA; bovine Serum Albumin; BCA; bicinchonic Acid; COD; chemical oxygen demand; C/N; carbon to nitrogen ratio; CER; cation exchange resin; CCE; carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Environmental risk assessment; Bacillus thuringiensis; Insect resistance; Ecosystem services; Insect-plant interactions; Non-target organisms; Risk management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; ALS; Acetolactate Synthase; bp; Base pairs; Bt; Bacillus thuringiensis; CaMV; Cauliflower Mosaic virus; DNA; Deoxyribonucleic Acid; EFSA; European Food Safety Authority; EPA; Environmental Protection Agency; ERA; Environmental Risk Assessment; FSA; Farm S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bt; Bacillus thuringiensis; CRISPR/Cas9; Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat; DSB; Double stranded breaks; GM; Genetically modified; gRNA; Guide RNA; GURTs; Gene Use Restriction Technologies; HR; Homologous recombination; NHEJ; Non-ho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; AtSerpin1; Arabidopsis thaliana serpin 1; BSA; bovine serum albumin; Bt; Bacillus thuringiensis; IMAC; immobilized metal-affinity chromatography; LR serpin; serpin with leucine and arginine at positions P2 and P1 of the reactive center loop; RCL; reactive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; AMV; alfalfa mosaic virus; ARDRA; amplified ribosomal DNA restriction analysis; ARISA; automated ribosomal intergenic spacer analysis; Bt; Bacillus thuringiensis; CaMV; cauliflower mosaic virus; CFUs; colony-forming units; CLPP; community-level physiologi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Microbial control; Baculovirus; Entomopathogenic bacteria; Transgenes; Entomopathogenic fungi; Entomopathogenic nematodes; Bacillus thuringiensis; Bt-crops;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; EFSA; European Food Safety Authority; ERA; environmental risk assessment; EU; European Union; GM; genetically modified; GMO; genetically modified organism; HR; herbicide resistant; IOBC; International Organization for Biological Control; IR; insect resist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bacillus thuringiensis; High performance liquid chromatography; Pretreatment; Spent mushroom substrate; Yield of reducing sugars;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; AD; anaerobic digestion; ALWA; artificial lightweight aggregate; AOP; advanced oxidation process; BNR; biological nutrient removal; Bt; Bacillus thuringiensis; C/N; carbon to nitrogen ratio; CHP; combined heat and power; DO; dissolved oxygen; DS; dry soli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bacillus thuringiensis; Crystal toxin; Pathogenicity; Plasmid instability; Experimental evolution; Caenorhabditis elegans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bacillus thuringiensis; Cry toxin; Cadherin-like protein; BtR175; Bombyx mori cadherin-like protein; ABC transporter C2; ATP-binding cassette transporter subfamily C2; PKA; protein kinase A; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; HT corn; CP4-EPSPS protein; Leaves; Degradation; Environmental factors; Exponential model; Herbicide-tolerant; (HT); Time required for 50% degradation; (DT50); Time required for 90% degradation; (DT90); Enzyme-linked immunosorbent assay; (ELISA); Genetica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bt; Bacillus thuringiensis; DEGs; different expression genes; GO; gene ontology; KOG; euKaryotic Ortholog Groups of proteins; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes Pathway; qRT-PCR; quantitative real-time PCR; proPO; prophenoloxidase; AMPs; antimi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bacillus thuringiensis; Chimeric protein; Cry1A.105; Domain exchange; History of safe use; Safety assessment; Soybean insect protection; bw; body weight; BSA; Bovine Serum Albumin; Bt; Bacillus thuringiensis; Cry; crystal; E. coli; Escherichia coli; GM; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; Bt; Bacillus thuringiensis; BSA; bovine serum albumin; CT; cholera toxin; Cry1Ac; Cry1Ac toxin; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FBS; fetal bovine serum; FCS; fetal calf serum; GM; genetically modified; H&E; hematoxylin and eosin; LI; large intes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: باسیلوس تورنجینسیس; COS; chitooligosaccharides; fdCOS; fully deacetylated chitooligosaccharides; paCOS; partially acetylated chitooligosaccharides; faCOS; fully acetylated chitooligosaccharides; GlcN; d-glucosamine; GlcNAc; N-acetyl-d-glucosamine; DD; deacetylation degree; D