آشنایی با موضوع

آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (به انگلیسی: Computed tomography angiography) یک روش کم‌تهاجمی برای تصویربرداری عروق بدون عوارض دستکاری مستقیم عروق بزرگ است و کاربردهای عمده آن در ارولوژی شامل ارزیابی عروق کلیه برای آمادگی نفرکتومی فرددهنده، تشخیص عروق خارجی در ارزیابی تنگی اتصال حالب به لگنچه و تشخیص تنگی شریان کلیه می‌باشد. مطالعه ای به منظور ارزیابی عروق کلیه قبل از عمل دهنده‌های زنده کلیه با استفاده از آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و آنژیوگرافی متداول و مقایسه با یافته‌های حین عمل انجام شد. در این مطالعه توصیفی وضعیت عروق کلیوی 70 دهنده زنده کلیه با روش آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و 30دهنده زنده کلیه با روش آنژیوگرافی متداول قبل از عمل با وضعیت عروق کلیه این بیماران در هنگام عمل توسط دو مشاهده‌گر در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی اسفند 1385 لغایت اردیبهشت 1387 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. یافته‌های بدست آمده در گروه آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری در دو بیمار دو ورید اصلی کلیه حین عمل مشاهده شد که در آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری گزارش نشده بود. در گروه آنژیوگرافی متداول در یک بیمار حین عمل دو ورید اصلی کلیه مشاهده شد که با روش آنژیوگرافی متداول مشخص نشده بود. در هر دو گروه شریان‌های فرعی کلیه تشخیص داده شده بود. دقت برای تشخیص آناتومی شریان اصلی کلیه در آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و آنژیوگرافی متداول 100% بود. دقت تشخیصی آناتومی ورید اصلی کلیه برای آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری 97. 1% و برای آنژیوگرافی متداول 96. 6% به دست آمد. نتیجه‌ این مطالعه نشان داد که دقت تشخیصی روش آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری و روش آنژیوگرافی متداول در مورد عروق اصلی کلیه تقریباً یکسان می باشد. تصاویر آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری ریه به صورت گسترده در شناسایی آمبولی ریوی استفاده می‌شوند. استفاده از این برش نازک برای بررسی عملکرد بالینی ریه امری ضروری است، اما باعث افزایش حجم بار زمانی رادیولوژیست می‌شود. از این رو سیستم‌های متعددی برای شناسایی آمبولی طراحی شده است.
در این صفحه تعداد 380 مقاله تخصصی درباره آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; ACC; American College of Cardiology; AHA; American Heart Association; CT; computed tomography; CTA; computed tomography angiography; IE; infectious endocarditis; MA; mycotic aneurysm; MRA; magnetic resonance angiography; MRI; magnetic resonance imaging; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; TBW; total body weight; BSA; body surface area; CAD; coronary artery disease; CCTA; coronary computed tomography angiography; CT; computed tomography; CNR; contrast-to-noise ratio; CO; cardiac output; CI; confidence interval; ICC; intra-class correlation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; CAD; coronary artery disease; CMD; coronary microvascular dysfunction; CMR; cardiac magnetic resonance imaging; COVADIS; Coronary Vasomotion Disorders International Study Group; CTA; computed tomography angiography; FFR; fractional flow reserve; MVA; micr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Atherosclerotic stenosis; spontaneous intracerebral hemorrhage; computed tomography angiography; acute ischemic stroke;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Carotid body; Computed tomography angiography; Arterial hypertension; Polymorphism; Renin-angiotensin-aldosterone system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; connective tissue; extracutaneous involvement; infantile hemangioma; CTA; computed tomography angiography; IH; infantile hemangiomas; LUMBAR; lower body hemangioma and other cutaneous defects, urogenital anomalies, ulceration, myelopathy, bony deformities
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; AVF; arteriovenous fistula; CT; Computed Tomography; CTA; Computed Tomography Angiography; DSA; digital subtraction angiography; kV; Kilovoltage; MDCT; Multi detector computed tomography; MIP; maximum intensity projection; PA; pseudoaneurysm; PCNL; percut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Complication; EC-IC bypass; Ischemia; Moyamoya disease; 3D; Three-dimensional; CT; Computed tomography; CTA; Computed tomography angiography; EC-IC; Extracranial-to-intracranial; MCA; Middle cerebral artery; STA; Superficial temporal artery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; WHO; World Health Organization; GOS; Glasgow Outcome Scale; KPS; Karnofsky Performance Scale; CNS; central neurological system; CTA; Computed tomography angiography; MRA; Magnetic resonance angiography; CMH; Cochran-Mantel-Haenszel; MRI; Magnetic Reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; BA; biliary atresia; DDLT; deceased donor liver transplantation; HA; hepatic artery; GRWR; graft-versus-recipient weight ratio; HAS; hepatic artery stenosis; HAT; hepatic artery thrombosis; CTA; computed tomography angiography; LDLT; living donor liver tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; 3-D Contrast-enhanced ultrasonography; Celiac artery compression syndrome; Median arcuate ligament syndrome; Computed tomography angiography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Endovascular aortic repair follow-up; Contrast-enhanced ultrasound; Computed tomography angiography; Endovascular aortic repair; Endoleaks; Abdominal aortic aneurysm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Oral cancer; Mandibular reconstruction; Free tissue flaps; Surgery; Computer-assisted; Computer-aided design; Computer-aided manufacturing; Printing; Three-dimensional; Data accuracy; Software; CAS; computer-assisted surgery; CT; computed tomography; MDCT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Ankle-brachial index; Carotid artery diseasep; Computed tomography angiography; Diagnosis; Magnetic resonance angiography; Panvascular disease; Peripheral artery disease treatment; ABI; ankle brachial index; ACS; acute coronary syndromes; CABG; coronary a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; computed tomography angiography; coronary artery disease; invasive coronary angiography; prediction models; CAC; coronary artery calcium; CAD; coronary artery disease; CI; confidence interval; CTA; computed tomography angiography; ICA; invasive coronary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; coronary artery stenosis; myocardial ischemia; percutaneous coronary intervention; revascularization; stable ischemic heart disease; vulnerable plaque; CAD; coronary artery disease; CT; computed tomography; CTA; computed tomography angiography; ICA; invas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; chronic total occlusion; percutaneous coronary intervention; stable coronary artery disease; CABG; coronary artery bypass grafting; CTA; computed tomography angiography; CTO; chronic total occlusion; IVUS; intravascular ultrasound; MACE; major adverse ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; cardiac computed tomography; conversion factors; radiation dose; CT; computed tomography; CTA; computed tomography angiography; DLP; dose-length product; ED; effective dose; kVp; kilovolt peak; MOSFET; metal-oxide semiconductor field-effect transistor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; echocardiography-guided septal ablation; hypertrophic obstructive cardiomyopathy; percutaneous intramyocardial; radiofrequency septal ablation; ASA; alcohol septal ablation; CMR; cardiac magnetic resonance; CTA; computed tomography angiography; ECG; elect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Computed tomography; Coronary vessels; Cardiovascular diseases; Radiation exposure; Radiation dosage; Phantoms; Imaging; ADMIRE; Advanced model based iterative reconstruction; AIDR-3D; Adaptive iterative dose reduction 3D; ASIR-V; Adaptive statistical ite
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Cephalic vein graft; High-flow EC-IC bypass; Internal maxillary artery bypass; Radial artery graft; Saphenous vein graft; Superficial temporal artery graft; CTA; Computed tomography angiography; CV; Cephalic vein; DTA; Deep temporal arteries; DUS; Doppler
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Head injury; Nonmissile; Pediatric; Penetrating; AVF; Arteriovenous fistula; CNS; Central nervous system; CT; Computed tomography; CTA; Computed tomography angiography; DSA; Digital subtraction angiography; FB; Foreign body; GCS; Glasgow Coma Scale; GOS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Blood blister-like aneurysm; ICA; Suturing treatment; BBA; Blood blister-like aneurysm; CTA; Computed tomography angiography; DSA; Digital subtraction angiography; ICA; Internal carotid artery; SAH; Subarachnoid hemorrhage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Cephalad; Gunshot wound; Intradural; Migration; BUE; Bilateral upper extremity; CTA; Computed tomography angiography; GSW; Gunshot wound;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; CT angiography; Forensic science; Intraparenchymal hemorrhage; Middle meningeal artery pseudoaneurysm; CT; Computed tomography; CTA; Computed tomography angiography; DSA; Digital subtraction angiography; GCS; Glasgow Coma Scale; IPH; Intraparenchymal hemo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Arterial dissection; Dissecting aneurysm; Fusiform aneurysm; Subarachnoid hemorrhage; BBAs; Blood blister-like aneurysms; CTA; Computed tomography angiography; DSA; Digital subtraction arteriography; ICA; Internal carotid artery; OphSeg; Ophthalmic segmen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Orbital infarction syndrome; Stroke; Thrombectomy; CCA; Common carotid artery; CT; Computed tomography; CTA; Computed tomography angiography; ECA; External carotid artery; ENT; Emboli to previously nonaffected territories; ICA; Internal carotid artery; OI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Intraocular silicone oil tamponade; Intraventricular hemorrhage; Intraventricular migration; Retinal detachment; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computed tomography; CTA; Computed tomography angiography; FLAIR; Fluid-attenuated inversion recovery; ICP; Intr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Bypass; Hemodynamics; Herpes zoster; Intracranial stenosis; Moyamoya; Stroke; CBF; Cerebral blood flow; CTA; Computed tomography angiography; CVR; Cerebrovascular reactivity; DSA; Digital subtraction angiography; HZO; Herpes zoster ophthalmicus; ICA; Inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; ACA; anterior cerebral artery; AcomA; anterior communicating artery; BTO; balloon occlusion test; CTA; computed tomography angiography; DAT; double antiplatelet therapy; DSA; digital subtraction angiography; DWI; diffusion weighted image; ECA-M2; external
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Catheter angiography; Computed tomography angiography; Ferumoxytol-enhanced magnetic resonance imaging; Intracranial aneurysm; Magnetic resonance angiography; Molecular imaging; 3D; Three-dimensional; 4D; Four-dimensional; AAA; Abdominal aortic aneurysm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; ACR; American college of rheumatology; CRP; C-reactive protein; CTA; computed tomography angiography; ESR; erythrocyte sedimentation rate; FDG; fluorodeoxyglucose; GC; glucocorticoids; GCA; giant-cell arteritis; LVI; large-vessel involvement; MRA; magneti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; AS; aortic stenosis; AV; aortic valve; AUC; areas under the curves; AVC; aortic valve calcification; BPD; balloon post-dilation; CTA; computed tomography angiography; EoC; eccentricity of calcium (amount) on aortic valve; HU; Hounsefield units; IDI; integ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; CTA; computed tomography angiography; RCA; ramus circumflexus anterior; RIA; ramus interventricularis anterior; Acute limb ischemia; Coronary artery bypass grafting; Left heart atrium; Myxoma; Stenosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Computed tomography angiography; Hematoma expansion; Non-enhanced computed tomography; Satellite sign; Spontaneous intracerebral hemorrhage; Spot sign;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; ATC; aspiration thrombectomy catheter; CT; computed tomography; CTA; computed tomography angiography; OLC; off-label catheter; FDA; Food and Drug Administration; IV-tPA; intravenous tissue plasminogen activator; NIHSS; National Institutes of Health Stroke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; Cerebral blood flow; Color Doppler ultrasonography; Hemodynamics; STA-MCA bypass; Vascular patency; CDUS; Color Doppler ultrasonography; CSD; Cross-sectional diameter; CTA; Computed tomography angiography; CTP; Computed tomography perfusion; DSA; Digital
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنژیوگرافی توموگرافیک کامپیوتری; 3D; three-dimensional; ATAI; acute traumatic aortic injury; CTA; computed tomography angiography; IQR; interquartile range; LSA; left subclavian artery; PAU; penetrating aortic ulcer; PRS; PROcedure Rehearsal Studio; TAA; thoracic aortic aneurysm; TEVAR;