آشنایی با موضوع

مادون قرمز نزدیک (Near infrared) یکی از سه نوع مادون قرمز میباشد. امواج مادون قرمز یا فروسرخ (Infrared)، به نوعی از امواج الکترومغناطیس اطلاق می‌گردد که بعد از برخورد با جسم موجب گرم شدن آن می‌شود. این امواج دسته‌ای از پرتوهای نامرئی خورشید هستند. به همین سبب وقتی در مقابل نور خورشید قرار می‌گیریم احساس گرما می‌کنیم. این امواج دارای طول موجی بیشتر از امواج مرئی و بسامد (فرکانس) کمتر از آنها می‌باشند. به همین دلیل در نمودار طیف الکترومغناطیس بعد از امواج مرئی قرار دارد. این امواج در نمودار بعد از رنگ سرخ در امواج مرئی، که کم‌ترین شکست را نسبت به دیگر رنگ‌ها دارد قرار می‌گیرند. به همین سبب به آنها امواج مادون قرمز یا فروسرخ (Infrared) می‌گویند. این امواج بطور معمول به سه منطقۀ طیفی تقسیم می‌شوند: مادون قرمز نزدیک (near)، میانه (mid) و دور (far) بر روی مرزهای بین این سه منطقۀ طیفی توافق قطعی وجود ندارد و این مرزها می‌توانند جابجا شوند. عنصر اصلی که مشخص می‌کند چه طول موج‌هایی در هرکدام از این سه گروه قرار می‌گیرند، نوع تکنولوژی بکار گرفته شده در آشکارساز مربوط به گیرندۀ نور این امواج می‌باشد. از دهۀ 1960 مشاهدات زمین‌مرجع مادون قرمز نزدیک، شکل گرفت. در آن زمان مشاهدات تقریباً به یک شیوه و بصورت مشاهدات نور مرئی برای طول موج‌هایی کمتر از یک میکرون صورت می‌گرفت، اما نیازهای ویژۀ آشکارسازها فراتر از یک میکرون بود. همانطور که از نور مرئی به سمت نورهای با طول موج بلندتر حرکت می‌کنیم، وارد منطقۀ مادون قرمز(فروسرخ) می‌شویم. به محض ورود به این منطقه، ستاره‌های گرم آبی رنگ که به‌وضوح در نور مرئی مشاهده می‌شوند، به‌تدریج ناپدید شده و ستاره‌های سردتر وارد صفحۀ نمایش می‌گردند (قابل مشاهده می‌شوند). ستاره‌های قرمز رنگ غول پیکر و کوتوله‌های قرمز رنگ با تودۀ جرم کمتر، قابل مشاهده در نور مادون قرمز نزدیک خواهند بود. همچنین این منطقه، منطقه‌ای است که غبار بین ستاره‌ها در آن شفاف‌تر هستند.
در این صفحه تعداد 504 مقاله تخصصی درباره مادون قرمز نزدیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مادون قرمز نزدیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; TN; total nitrogen; OM; organic matter; NIR; near-infrared; MI; mutual information; ACO; ant colony optimization; PLS; partial least squares; MLR; multiple linear regression; SVM; support vector machine; R2; coefficients of determination; SSR; sum of squa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; API; active pharmaceutical ingredient; RCGD; roll compaction/dry granulation; NIR; near infrared; XμCT; X-ray micro-computed tomography; SCF; specific compaction force; FFT; fast Fourier transform; rpm; revolutions per minute; PAT; process analytical tec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Cocaine determination; Impregnated seized materials; Attenuated total reflectance; Middle infrared; Diffuse reflectance; Near infrared;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared; MIR; mid-infrared; NIR; near Infrared; SNV; Standard Normal Variant scaling; SG; Savitzky-Golay; DWT; Discrete Wavelet Transform; CoV; coefficient of variation; RPD; relative performance d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Iris recognition; Local feature; Phase intensive local pattern; Density-based spatial clustering; Feature reduction; DBSCAN; Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise; LDA; Linear Discriminant Analysis; NIR; Near infrared; PCA; Principal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Cit; citric acid; MIC; minimum inhibitory concentration; MBC; minimum bactericidal concentration; IZD; inhibition zone diameter; MGd; gadolinium motexaphyrin; NADPH; nicotinamide adenine dinucleotide; ROS; reactive oxygen species; MRI; Magnetic Resonance
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; AFM; atomic forced microscopy; BET; Brunauer Emmer Teller; CB-D; chain breaking electron donor; CE; cyanate ester; CNTs; carbon nanotubes; CV; cyclic voltametry; DNA; deoxyribonucleic acid; EA; elemental analysis; EB; electron beam; EIS; electrochemical i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Direct contact heat storage; Heat transfer coefficient; Latent heat storage; Near infrared; Optical temperature measurement; Phase change material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; 1-MPC; 1-methylcyclopropene; ABA; abscisic acid; ACO1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase; ACS1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase; AM; amylose; ANS; anthocyanidin synthase; ASE; artificial spurs extinction; AP; amylopectin; BA; 6-benzylad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ANOVA; analysis of variance; CLSM; confocal laser scanning microscopy; DLS; dynamic light scattering; DMEM-F12; Dulbecco's modified Eagle's medium-F-12; DMSO; dimethyl sulfoxide; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) carbodiimide; EPR; enhanced perme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Endoscopy; Computer Aided Detection; Molecular Imaging; CAD; computer aided diagnosis; CLE; confocal laser endomicroscopy; FME; fluorescence molecular endoscopy; HD; high definition; HIS; hyperspectral imaging; i.v.; intravenous; NIR; near infrared; OCT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ALS; alternating least squares; API; active pharmaceutical ingredient; MCC; microcrystalline cellulose; MCR; multivariate curve resolution; NIR; near infrared; PEG; polyethylene glycol; PVA; polyvinyl alcohol; PAT; process analytical technology; PLS; proj
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Spray drying; Solid dispersion; Amorphous; Poorly soluble drugs; Formulation; AFM; Atomic force microscopy; ANN; Artificial neural networks; ANOVA; Analysis of variance; API; Active pharmaceutical ingredient; ASD; Amorphous solid dispersion; ATC; Atorvast
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; BSA; bovine serum albumin; CT; computed tomography; CTL; cytotoxic T lymphocytes; CO; carbon monoxide; FA; folic acid; GO; graphene oxide; HA; hyaluronic acid; IO; iron oxide; MOF; metal-organic framework; MRI; magnetic resonance imaging; NIR; near infrar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ATR; attenuated total reflection; CA; cluster analysis; CE; capillary electrophoresis; CEC; capillary electro chromatography; DR; diffuse reflection; FPA; focal plane array; FT; Fourier transform; LC; liquid chromatography; MCT; mercury cadmium telluride;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; NIR; near infrared; LED; light emitting diode; FDA; the U.S. Food and Drug Administration; COX; cytochrome c oxidase; RGC; retinal ganglion cell; ERG; electroretinogram; NO; nitric oxide; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; NF; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ABS; acrylonitrile butadiene styrene; ACQ; alkaline copper quat; ADC; analog digital converter; Al; aluminum; As; arsenic; Au; aurum (gold); CCA; chromate copper arsenate; CCD; charge coupled devices; CBR; case-based reasoning; C&D; construction and demol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; GIS; Geographic Information System; BMA; Bangkok Metropolitan Administration; ALOS; Advanced Land Observing Satellite; AVNIR-2; Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2; NIR; Near Infrared; PRISM; Panchromatic Remote Sensing Instrument for Ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ANOVA; analysis of variance; APTS; 3-aminopropyltriethoxysilane; CT; computed tomography; DMSO; dimethylsulfoxide; EDS; energy dispersive X-ray spectroscopy; FBS; fetal bovine serum; FeAg-Ns; silver decorated magnetic nanostructures; FeAu-Ns; gold decorat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; 2D; two dimensional; 2PP; two-photon hydrogel polymerization; 3D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticle; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; RGD; Arg-Gly-Asp; BMP; bone morphogenetic protein; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; AA; 6-aminohexanoic acid; AEP; 2-aminoethyl dihydrogen phosphate; AFM; atomic force microscope(y); ANOVA; analysis of variance; CAU; cooperative activation upconversion; CR; cross relaxation; CSU; cooperative sensitization upconversion; CTAB; cetyl trimet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Cancer; Target therapy; Prodrug; MDR; Multidrug resistance; ROS; Reactive oxygen species; GSH; Glutathione; ADCs; Antibody-drug conjugates; ADEPT; Antibody-directed enzyme prodrug therapy; GDEPT; Gene-directed enzyme prodrug therapy; HIF; Hypoxia-inducibl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; ACL; Aceclofenac; AUC; area under the curve; BBB; blood-brain barrier; BCS; Biopharmaceutical classification system; BVC; bupivacaine; CNS; central nervous system; CUR; Curcumin; DMBA; 7,12-dimethylbenzanthracene; DOX; doxorubicin; DSPE-PEG2000; 1,2-diste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; nodule; localization; electromagnetic navigation; robotic; sublobar; resection; lung cancer; CT; computed tomography; ENBL; electromagnetic navigational bronchoscopic localization; GGOs; ground-glass opacities; ICG; indocyanine green; IPN; indeterminate p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مادون قرمز نزدیک; Wine; Winemaking; Vibrational spectroscopy; Near-infrared spectroscopy; Mid-infrared spectroscopy; Raman spectroscopy; OIV; International Organization of Vine and Wine; IR; Infrared; NIR; Near infrared; MIR; Mid infrared; FT; Fourier-transform; AOTF; Acou