نشاسته برنج

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره نشاسته برنج که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نشاسته برنج (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; RS; rice starch gel; DP; degree of polymerization; LPI; low DP inulin (DP < 1 0); MPI; medium DP inulin (DP ≥ 10); HPI; high DP inulin (DP > 23); FTC; freeze-thaw cycle; SEM; scanning electron microscopy; NMR; nuclear magnetic resonance; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; Pul; pullulan; MRI; magnatic resonance imaging; PEI; polyethylenimine; SEM; scanning electron microscope; DLS; dynamic light scattering; SAXS; small angle X-ray scattering; FT-IR; Fourier-transform infrared spectroscopy; GPC; gel permeation chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; Rice starch; Pullulan; Microstructure; Digestibility; Starch (PubChem CID: 24836924); Pullulan (PubChem CID: 92024139); Glucose (PubChem CID: 5793); Water (PubChem CID: 962); Amylose (PubChem CID: 53477771); Amylopectin (PubChem CID: 439207);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; Anti-retrogradation; Rice starch; Grass carp protein hydrolysate; Dynamic rheology; Recrystallization; Mesoscopic structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; Pullulan; Rice starch; Retrogradation; Thermal properties; X-ray diffraction; Amylose (PubChem CID: 53477771); Amylopectin (PubChem CID: 439207); Water (PubChem CID: 962);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; AAC; apparent amylose content; ADH; adhesiveness; BD; breakdown; COH; cohesiveness; CPV; cold paste viscosity; DSC; differential scanning calorimeter; GT; gelatinisation temperature; HD; hardness; HPV; hot paste viscosity; PTime; peak time; PTemp; pasting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; lump-free cooked rice and rice porridge; thermostable enzyme; disproportionating enzyme; rice starch; alpha-glucanotransferase; cyclodextrin glucanotransferase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نشاسته برنج; Rice starch; Glutelin; Globulin; Physicochemical propertiesRVA, rapid visco-analyser; ANOVA, analysis of variance; RVU, rapid visco-analyser unit