آشنایی با موضوع

فشار ناشی از مویینگی که در مایعات تحت تأثیر کشش سطحی به وجود می‌آید را فشار موئینگی Capillary pressure می گویند. فشار موئینگی عامل مهمی برای بررسی و تعیین رفتار محیط های متخلخل است و برای مهندسان مخزن اهمیت خاصی دارد. از موارد کاربرد عمده منحنی‌های فشار موئینگی، مدل سازی تزریق گاز در مخازن ترکدار و مشخص شدن نواحی تماس فازهای موجود در مخزن و نواحی انتقالی است. فشار مویینگی یکی از مهمترین پارامترهای سنگ مخزن برای مدل سازی و شبیه سازی رفتار سیالات چند فازی در محیط های متخلخل است. داده های فشار مویینگی در تعیین ترشوندگی سنگ مخزن، ارتباط ارتفاع اشباع و پراکندگی قطر منافذ سنگ مخازن نیز مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر فشار مویینگی به طور مستقیم در آزمایشگاه و به طور غیر مستقیم با به کارگیری توابع و روابط تجربی قابل محاسبه است. معادلات بسیاری برای محاسبه فشار مویینگی ارائه شده است که همگی دارای دو پارامتر قابل تنظیم می باشند. یکی از این پارامترها بیانگر پراکندگی قطر منافذ بوده و چگونگی انحنای منحنی فشار مویینگی را مشخص می کند. پارامتر دیگر تعیین کننده سطح زیر منحنی فشار مویینگی است که همان فشار ورودی یا فشار میانگین می باشد.

در این صفحه تعداد 228 مقاله تخصصی درباره فشار مویینگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشار مویینگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Wetting film; DLVO theory; Hydrophobic force; Disjoining pressure; Specific adsorption; Sodium silicate; Face-to-edge surface ratio; Film rupture; Frumkin-Derjaguin isotherm; FADS; Contact angle; Capillary pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Capillary pressure; Degree of saturation; Nonspreading nonaqueous phase liquid (nonspreading NAPL); Porous media; Water-nonaqueous phase liquid (NAPL)-air three-phase system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Coalbed methane (CBM); Gas content; Calculation method; Micro-pore overpressure environment; Gas pressure; Reservoir pressure; Capillary pressure; Zhongmacun Coal Mine in Jiaozuo, Henan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Nanoparticle films; Convective deposition; Cracks; Drying stresses; Darcy flow; Capillary pressure; Hydrodynamic stresses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Supported ionic liquid membrane; Hydrogen sulfide; Carbon dioxide; Free surface energy; Contact angle; Wettability; Ionic liquid; Surface roughness; Capillary pressure; Gas separation; Stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Surfactant-polymer flooding; Global pressure; Capillary pressure; Finite element method; Method of characteristics; Numerical simulations; Heterogeneous permeability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار مویینگی; Fluid flow through porous media; Capillary pressure; Generalized fractional derivative; Sumudu transform; Fourier sine transform; Mittag-Leffler function;