آشنایی با موضوع

کمربند کوهزایی آسیای مرکزی (CAOB) رشته‌کوه‌هایی هست که امروزه در آسیای مرکزی قرار دارند. به عقیده زمین‌شناسان این فاز کوه‌زایی از حدود ۲۰۰ تا ۱۵۰ میلیون سال پیش (بخش عمده دوره ژوراسیک) و زمانی آغاز شد که صفحه سیمرین با صفحه قاره‌ای قزاقستان و صفحه‌های شمالی و جنوبی چین برخورد کرد و باعث بسته‌شدن اقیانوس پالئو ـ تتیس در میان آن‌ها شد. صفحه سیمرین کشورهای امروزی ترکیه، ایران، تبت و بخش غربی آسیای جنوب شرقی را شامل می‌شود. مرز شمالی این صفحه زمین‌ساختی رشته‌کوه‌هایی را پدید آورد که ارتفاع آن‌ها به اندازه ارتفاع کنونی هیمالیا بود. این فاز کوه‌زایی در کرتاسه و اوایل نوزیستی نیز ادامه یافت.
در این صفحه تعداد 266 مقاله تخصصی درباره کمربند کوهزایی آسیای مرکزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کمربند کوهزایی آسیای مرکزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; Paleo-Asian Ocean; U-Pb zircon ages; Whole-rock geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopes; Intra-oceanic arcs; Petrology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; Kazakh Uplands and Tien Shan; Neoproterozoic intraplate assemblages; Issedonian and Ulutau-Moyunkum groups of terranes; Early Cryogenian metamorphic event;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; Turkestan Ocean; Ferghana–Atbashi–Kokshaal; Geochemistry; Sr–Nd–Pb isotopes; Petrogenesis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; Chinese Altai; Qiongkuer Domain; Erqis Shear Zone; 40Ar/39Ar thermochronology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; NE China; Jiamusi/Khanka block; Nadanhada Terrane; Paleo-Pacific plate; Paleo-Asian Ocean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Hegenshan ophiolite; U–Pb dating; Paleozoic cover; Emplacement time; Central Asian Orogenic Belt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; Eastern Tianshan; Huangshannan intrusion; Permian; Magmatic Cu–Ni sulfide deposit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Continental collision; Jurassic; Basin stratigraphy; Magmatism; Central Asian Orogenic Belt; Mongol–Okhotsk Ocean
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; residual marine basin; tectono-palaeogeographic evolution; Dalandzadgad ocean; Solonker ocean; Central Asian Orogenic Belt; Permian; China–Mongolia border area
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Multiple arc systems; Circum-microcontinent amalgamation; Tectonics; Continent growth; Central Asian Orogenic Belt;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کمربند کوهزایی آسیای مرکزی; Central Asian Orogenic Belt; Siberia; Active continental margin; Hot spot; Intraplate magmatism; Rare element; Isotopic composition; Mantle plume; Geodynamic reconstruction