آشنایی با موضوع

کورینه باکتریوم‌ها باسیل‌های گرم مثبت هوازی گروهی غیر هم جنس از باکتری‌ها هستند که بر اساس خاصیت مورفولوژی سلولی خود طبقه بندی می شوند. کورینه باکتریوم گلوتامیکوم Corynebacterium glutamicum از خانواده کورینه باکتری ها، یک باکتری هوازی، گرم مثبت و بدون اسپور است که نسبت به بیوتین اگزوتروف می باشد. این باکتری به طور گسترده ای در صنعت در تخمیر L-گلوتامات استفاده می شود که اولین بار در سال 1956 از خاک جدا شده است. گلوتامات در شکل منوسدیم L-گلوتامات به عنوان تقویت کننده طعم و عطر سالانه 1. 5 میلیون تن استفاده می شود. از مزایای این باکتری نسبت به سایر میکروارگانیسم ها در تولید لیزین، می توان به این موارد اشاره کرد: استفاده از دو مسیر متابولیسمی سوکسینیلاز و دهیدروژناز، توانایی انتقال لیزین تولیدی به بیرون از باکتری و توانایی استفاده از محدوده ی وسیعی از منابع کربنی جهت تولید لیزین.
در این صفحه تعداد 297 مقاله تخصصی درباره کورینه باکتریوم گلوتامیکوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کورینه باکتریوم گلوتامیکوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Synthetic methylotrophy; Methanol-dependent; Corynebacterium glutamicum; Adaptive laboratory evolution; Ribose phosphate isomerase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Succinate; End-product inhibition; Corynebacterium glutamicum; Transcriptome analysis; NCgl0275; WhiB-like protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Corynebacterium glutamicum; Synthetic biology; Metabolic engineering; Xylose utilization; Phosphoketolase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; 5-Aminovalerate; Polyamide; Corynebacterium glutamicum; Putrescine transaminase; Gamma-aminobutyraldehyde dehydrogenase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Corynebacterium glutamicum; Metabolic engineering; Lignocellulosics; Pentose sugar; Xylose; Arabinose; Xylitol; Sorghum stover
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Biofuels; Corynebacterium glutamicum; 2-keto acids; 2-methyl-1-butanol; 3-methyl-1-butanol; Ehrlich pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Amylomaltase; Random mutagenesis; Site-directed mutagenesis; Thermostability; Large-ring cyclodextrin; Corynebacterium glutamicum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; 3,4-AHBA, 3-amino-4-hydroxybenzoic acid; GABA, γ-amino butyric acid; MWCO, molecular weight cut-off; NF, nanofiltration; UF, ultrafiltration3-Amino-4-hydroxybenzoic acid; Biomass; Corynebacterium glutamicum; Membrane separation; Sweet sorghum juice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Corynebacterium glutamicum; Cis-aconitate decarboxylase; Aconitase; Isocitrate dehydrogenase; MalE fusion protein; Nitrogen-limitation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Biosensor; Adaptive laboratory evolution; Transcription factor; Corynebacterium glutamicum; L-valine; Metabolic engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; ABE; acetone, butanol and ethanol; B. subtilis; Bacillus subtilis; BACs; bacterial artificial chromosomes; CBM; carbohydrate binding modules; CIChE; chemically inducible chromosomal evolution; CBP; consolidated bioprocessing; C. glutamicum; Corynebacteriu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Corynebacterium glutamicum; Pyruvate dehydrogenase complex; Metabolic engineering; Amino and organic acid production; Isobutanol production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; CBH; cassava bagasse hydrolysate; PPF; porous polyurethane filler; PPFS; porous polyurethane fillers; DCW; dry cell weight; Cassava bagasse hydrolysate; Corynebacterium glutamicum; Mixed alkaline neutralizers; Porous polyurethane filler (PPF); Succinic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Corynebacterium glutamicum; Auxotrophic complementation expression system; Shuttle vector; Metabolic engineering; l-valine production
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کورینه باکتریوم گلوتامیکوم; Corynebacterium glutamicum; Duet-expression; Plasmid; CMN; Corynebacterium-Mycobacterium-Nocardia; WT; wild-type; IPTG; Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside; aTC; Anhydrotetracycline; MCS; Multiple Cloning Site;