آشنایی با موضوع

هیدروکربن (Hydrocarbons) بعضی از ترکیبهای آلی هستند که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می‌باشند بهمین خاطر آنها را هیدروکربن می‌نامند. اکثر هیدرو کربن‌های موجود در زمین در نفت خام وجود دارند. فرمول همگانی آن ها CXHY است و بیشتر از نفت،قطران ذغال سنگ و منبع های گیاهی بدست می آیندکه به دو دسته ی کلی زنجیره ای و حلقه ای تقسیم شده که هر کدام به دو دسته ی سیر شده و سیر نشده تقسیم می شوند. هیدروکربن های زنجیره ای سیر شده شامل آلکان ها،سیلیکو آلکان ها،هیدروکربن ها ی زنجیره ای سیر نشده شامل آلکن ها،آلکین ها و هیدروکربن ها حلقوی سیر شده شامل سیلیکو آلکان ها و هیدروکربن های حلقوی سیر نشده، شامل سیلیکو آلکن ها،هیدروکربن های آروماتیک و. . . هستند. اگر در مولکول های یک هیدروکربن به جای هیدروژن عنصر دیگری جایگزین شود به آن مشتق می گویند. هیدروکربن ها به شاخه های بسیاری تقسیم می شوند. ساده ترین عضو خانواده آلکانها و در واقع، یکی از ساده ترین ترکیبات آلی، متان CH4 است. تمام آنچه که در مورد CH4 وجود دارد، می‌توان با اختلافات کمی در مورد سایر آلکانها نیز بکاربرد. در متان، هر یک از چهار اتم هیدروژن بوسیله یک پیوند کووالانسی به اتم کربن متصلند که این عمل، با به اشتراک یک زوج الکترون انجام می‌شود. هنگامی که کربن به چهار اتم دیگر متصل شود، اوربیتالهای پیوندی (اوربیتالهای SP3 که از همپوشانی یک اوربیتال S و سه اوربیتال P تشکیل می‌شوند) به گوشه های یک چهار وجهی هدایت می‌شوند. واحد ساختار این ترکیب غیر یونی، مولکول است، چه جامد باشد، چه مایع و چه گاز. به علت اینکه مولکول متان بسیار متقارن است، قطبیتهای انفرادی پیوندهای کربن – هیدروژن، یکدیگر را خنثی می‌کنند، در نتیجه کل مولکول غیر قطبی است. نیروهای جاذبه موجود میان این مولکولها غیر قطبی، به نیروهای واندروالسی محدود می‌شوند؛ آلکنها، دسته وسیعی از هیدروکربنها را شامل می‌شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع (Unsaturated) موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات، کمتر از آلکانهای هم کربن می‌باشد. آلکنها ممکن است یک یا چند پیوند دو گانه مجزا و دور از هم و یا مزدوج داشته باشند. هرگاه ترکیب آلی، حاوی پیوند سه‌گانه کربن به کربن باشد، آلکین نامیده می‌شود. استیلن با فرمول C2H2 کوچکترین عضو این خانواده می‌باشد و به همین دلیل، آلکنها را ترکیبات استیلنی یا استیلن‌های استخلاف دار می‌گویند. برای اینکه دو اتم و دو اتم هیدروژن به هم وصل شوند و مولکول کاملی تولید نمایند، لازم است که کربنها با هیبرید SP و از طریق پیوند سه‌گانه (یک پیوند سیگما و دو تا پیوند π) به یکدیگر وصل شوند: H−C≡C−H پس از آب، نفت فراوان ترین مایع در بخش های بالایی پوسته زمین است. نفت یک منبع غنی از مواد شیمیایی است. حدود 87% هر بشکه نفت برای سوزاندن و 13% برای ساخت بکار می رود. بی توجهی در مصرف نفت باعث ورود مقادیر زیادی Co2 در هوا و آلودگی هوا می شود. به زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعی، سوخت های فسیلی می گویند. سوخت های فسیلی منابعی تجدید ناپذیرند زیرا تشکیل آنها بسیار آهسته است و سرانجام روزی تمام خواهد شد. نفتی که از چاه بیرون آورده می شود نفت خام نام دارد. پس از جداکردن نمک ها و اسید ها،هیدروکربن های باقی مانده را پالایش می کنند.
در این صفحه تعداد 1568 مقاله تخصصی درباره هیدروکربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده هیدروکربن
مقالات ISI هیدروکربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; AhR; AhR nuclear translocator (ARNT); Liver; TCDD; Dioxin; Fibrosis; Hepatic stellate cells; NASH; PCB; Hydrocarbons; Chronic liver diseases; CLDs; Cirrhosis; Agent orange; Transforming growth factor-β; Furans; Nrf2; Cytochrome P450; Hyperhomocysteinemia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; HCNG; Particulates; Gaseous emissions; Knocking; Hydrogen engine; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake thermal efficiency; CH4; methane; CI; compression ignition; CNG; compressed natural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; B20; butanol 20%, and diesel 80%; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; DOC; diesel oxidation catalyst; DPF; diesel particulate filter; GHSV; gas hourly space velocity; HC; hydrocarbons; HHCs; heavy hydrocarbons; HSV; high space velocity; IMEP; indica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Phase behavior in nanopores; Grand canonical Monte Carlo simulation; Density functional theory; Shale; Bubble/dew point; Hydrocarbons;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Carbon-encapsulated molybdenum nanoparticles; Gas-phase nanoparticle synthesis; Laser photolysis; Molybdenum hexacarbonyl; Hydrocarbons; Transmission electron microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Reservoir core; Microbial profile; Reservoir souring; Next generation sequencing; Hydrocarbons; Souring potential assessment; MIC; microbially influenced corrosion; SRBs; sulfate reducing bacteria; NRBs; nitrate reducing bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; CAMD; Computer Aided Molecular Design; CFCs; Chloroflourocarbons; CPC; Compound Parabolic Collector; CSP; Concentrated solar power; DVG; Direct Vapor Generation; ED; Electrodialysis; ETC; Evacuated Tube Collector; FPC; Flat Plate Collector; GWP; Global Wa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Biodiesel; Castor oil; Optimisation; Response surface methodology; Diesel engine performance; Exhaust emissions analysis; M:O; methanol to oil ratio; RSM; response surface methodology; RCCD; rotatable central composite design; ANOVA; analysis of variance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; BET; Brunauer-Emmett-teller; PBM; probability based matching; CO; carbon monoxide; FT-IR; Fourier transform infrared spectroscopy; GC-MS; gas chromatography coupled with mass spectrophotometry; HC's; hydrocarbons; HHV; high heating value; KSA; Kingdom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Co-processing; Lipids; Bio-oil; HVO; Biofuels; Hydroprocessing; Fluid catalytic cracking (FCC); Vegetable oils; ACE-R™; Advanced Cracking Evaluation; ACE™; Advanced Catalyst Evaluation; BEA; Zeolite Beta; BTY; Billion Metric Tons per Year; CAPEX; Capi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; 2,2-DMB; 2,2-dimethyl butane; 2,3-DMB; 2,3-dimethyl butane; 2-MP; 2-methyl pentane; 3-MP; 3-methyl pentane; ACP; advanced configuration process; B; benzene; C5; pentane components; C6; hexane components; CH; cyclo hexane; CP; cyclo pentane; H2; hydrogen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; NaOH; sodium hydroxide; H2SO4; sulphuric acid; B.P; brake power; S.F.C; specific fuel consumption; B.T.E; brake thermal efficiency; CO; carbon monoxide; HC; hydrocarbons; CO2; carbon dioxide; O2; oxygen; NOX; nitrogen oxide emissions; KW; kilowatts; Kg; k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیدروکربن; Protozoan biodegradation; Petroleum; Hydrocarbons; Functional groups; Biodegradation; Thin-layer chromatography; Two-dimensional gas chromatography-flame ionisation detection (GC × GC-FID);