آشنایی با موضوع

اکسید نیکل (Nickel oxide) یک ترکیب شیمیایی معدنی با فرمول شیمیایی NiO می باشد و قابل ذکر است که این ترکیب اکسیده نیکل تنها اکسید پایدار از نیکل است. فرم کانی اکسید نیکل بسیار نادر و کمیاب است و به عنوان اکسید پایه فلزی پایه طبقه بندی می شود. چندین میلیون کیلوگرم در کیفیت های مختلف از این ماده، بطور عمده به عنوان واسطه در تولید آلیاژ های نیکل تولید شده است. اکسید نیکل NO یک ترکیب شیمیایى است که جرم مولى آن 74،6928 g/mol مى باشد. شکل ظاهرى این ترکیب، بلورهاى جامد سبزرنگ است. معمولترین حالت اکسیداسیون نیکل ٢+ است. قابل ذکر است که این ترکیب تنها اکسید پایدار از نیکل است. فرم کانى آن بسیار نادر و کمیاب است و به عنوان اکسید پایه فلزى طبقه بندى مى شود. پودر نیکل در حرارت 400 درجه سلسیوس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید نیکل (NiO) تولید می شود اما ساده ترین و موفقترین روش برای تولید اکسید نیکل، تجزیه ترکیبات نیکل تک ظرفیتی (II) مانند نیترات، هیدروکسید و یا کربنات توسط حرارت است که منجر به تولید پودر سبز روشن می شود. اکسید نیکل در صنایع شیمیایی زیادی مصرف دارد به مانند برنامه های کاربردی تخصصی که برای کاربردهای نسیتا خالص استفاده می شود، و بصورت عمده در تولید آلیاژ های خالص از نیکل که درصنعت سرامیک به مقدار زیاد مرود مصرف قرار می گیرد. گرمایش اکسید نیکل با هیدروژن یا کربن و یا منواکسید کربن باعث احیاء نیکل فلزی می شود؛ به منظور تولید نیکلیت "Nickelate" اکسید نیکل را با اکسید سدیم و پتاسیم در دمای بالای 700 درجه سلیوس حرارت می هند. در صنایع شیمیایى زیادى مصرف دارد به مانند برنامه هاى کاربردى تخصصى که براى کاربردهاى نسبتا خالص استفاده مى شود و به صورت عمده در تولید آلیاژهاى خالص از نیکل که در صنعت سرامیک به مقدار زیاد مصرف قرار مى گیرد. گرمایش اکسید نیکل با هیدروژن یا کربن و یا منو اکسید کربن باعث احیاء نیکل فلزى مى شود به منظور تولید نیکلیت، اکسید نیکل را با اکسید سریم وپتاسیم در دماى بالاى ٧٠٠ درجه سلیوس حرارت مى دهند. اکسید نیکل به عنوان عامل رنگى براى حصول رنگ هاى مختلف شامل زرد، سبز، قهوه اى و مشکى مورد استفاده قرار مى گیرد.
در این صفحه تعداد 795 مقاله تخصصی درباره اکسید نیکل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسید نیکل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید نیکل; SAMs; Self-Assembled Monolayers; NiO; nickel oxide; ZnO; zinc oxide; NSAID; Non-Steroidal Anti-Inflammatory drug; CBZ; Carbamazepine; CIM; Cimetidine; TFA; Tolfenamic Acid; FFA; Flufenamic Acid; DRIFT-IR; Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید نیکل; SOFCs; solid oxide fuel cells; NiO; nickel oxide; Ni; nickel; SDC; samarium-doped ceria; ScSz; scandia-stabilized-zirconia; CGO; gadolinium-doped-ceria; LSCF; lanthanum strontium cobalt ferrite; ScSZ; scandia stabilized zirconia; LSM; lanthanum strontium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید نیکل; Bioactive glasses; Bioactive glass ceramics; Mechanical properties; Nickel oxide; FTIR spectrometry and cell culture; Vidrios bioactivos; Bioactivos-vidrio-cerámica; Propiedades mecánicas; Óxido de níquel; Espectrometría FTIR y célula de la cultura;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسید نیکل; Red cement-based decorative plaster; Waste red brick; Strength; Water absorption; Microstructure; RBWP; red brick waste powder; REP; redispersible emulsion powder; HMCE; hydroxypropyl-methyl cellulose ethers; SHA; silicone hydrophobic agent; LPSA; laser p