آشنایی با موضوع

در سال ۱۸۴۰، یورگنسن، ورنر و اتلینگ، محصول بلوری سبز تیره ای را از واکنش مس استات (II)، سالسیل آلدئید و آمین جدا کردند. این ماده بیس (سالسیل آلدیمینو) مس (II) بود که ساختار آن در شکل ‏۱زیر آورده شده است. پس از این کار در سال ۱۸۶۹، هوگو شیف توانست با تغییر گروه های R و استفاده از مشتقات آریل، روش تهیه طبقه بندی شده ای برای سنتز این مولکولها و کمپلکس های آنها ارائه دهد. این تحول بزرگ باعث شد تا نام شیف باز به این ترکیبات شیمیایی داده شود. به طوری که اولین شیف باز سنتزی را به هوگو شیف درسال ۱۸۶۹ نسبت داده اند شیف باز ها به عنوان لیگاندهای کی لیت کننده، یک نقش کلیدی را در شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه و همچنین فلزات گروه اصلی، ایفا کرده اند. این لیگاند ها می توانند به راحتی، کمپلکس های پایداری را با اغلب یونهای فلزات واسطه ایجاد کنند. این لیگاند ها اغلب از مسیرهای سنتزی مستقیم با بازده خوب و درجه خلوص بالا حاصل می شوند. علت اینکه این لیگاند ها بیشتر از سایر لیگاند ها مورد توجه شیمی کئوردیناسیون می باشند به خواص الکترونی و حلالیت مناسب آنها در حلالهای رایج، دسترسی ساده برای تهیه آنها و تنوع ساختاری گسترده این ترکیبات مربوط می شود. لیگاندهای شیف باز از تراکم آمین های نوع اول با ترکیبات کربونیل دار حاصل می شوند. گروه عاملی مشخصه شیف بازها می باشد که آزو متین یا ایمین نامیده می شود و دارای پیوند دوگانه کربن نیتروژن است. ترکیبات شیف باز بر اساس تعداد اتمهای کئوردینه شونده آنها به دسته های دودندانه، سه دندانه، چهار دندانه و… تقسیم می شوند. نوع دیگر تقسیم بندی نیز بر اساس نوع اتم کئوردینه شونده صورت می گیرد. مثلا لیگاندهای شیف باز چهار دندانه به گروه های و… تقسیم می شوند. بدین معنی که سیستم شیف باز دارای دو اتم دهنده نیتروژن و یک اتم دهنده اکسیژن و یک اتم دهنده گوگرد است. همچنین لیگاندهای شیف باز از لحاظ تقارن به دو دسته متقارن و نا متقارن، تقسیم بندی می شوند. خواص مغناطیسی: اخیرا بررسی خواص مغناطیسی کمپلکس های چند هسته ای فلزات واسطه با لیگاندهای شیف باز، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این ترکیبات، دارای خواص مغناطیس مولکولی منفرد و مغناطیس زنجیری منفرد بوده و به عنوان پیش ماده ای برای مواد مغناطیسی مولکولی بکار برده می شوند خواص کاتالیزگری: بیشتر کمپلکس های شیف باز، خواص کاتالیزگری بسیار خوبی در واکنشهای متفاوت و در دما های بالاتر از ۱۰۰درجه سانتی گراد و در حضور رطوبت، نشان می دهند. در چند سال اخیر، کاربردهای زیادی از این کمپلکسها به عنوان کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن گزارش شده است خواص دارویی: اخیرا پژوهشگران به شیف بازهای شامل دهنده های هترو اتم (نیتروژن و اکسیژن)، به دلیل پایداری و فعالیت بیولوژیکی بسیاری از کمپلکس های آنها علاقه مند شده اند. بررسی نتایج حاصل از این کمپلکسها، نشان می دهد که بعضی داروها زمانیکه به عنوان کمپلکس های فلزی تهیه می شوند نسبت به لیگاندهای آزاد فعالیت بیشتری نشان می دهند خواص فلوئورسانی: مطالعه خواص فلوئورسانس ترکیبات شیف باز بسیار کم می باشد. از میان روشهای شناسایی، تلفیق فلورسانس به خاطر ماهیت انتخاب پذیری و حساسیت بالای آن، به میزان کمتری نسبت به سایر روشها مورد بررسی قرار گرفته است. خواص نوری غیر خطی: برخی از لیگاندهای شیف باز و بسیاری از کمپلکس های آنها دارای خاصیت نوری غیر خطی(NLO) می باشند و این خاصیت باعث شده که از آنها در دستگاه ها و وسایل نوری استفاده شود. سنتز کمپلکس های فلز آلی با خواص نوری غیر خطی ذاتی، پایداری فوتوشیمیایی و حرارتی مناسب، بسیار مهم می باشد.

در این صفحه تعداد 398 مقاله تخصصی درباره شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; Antitumor agents; Cancer; Chelators; Multidrug resistance; Schiff bases; ABC; ATP-binding cassette; APT; attached proton test; DMEM; dulbecco's modified eagle medium; HSAB; hard and soft acids and bases; MMP; matched molecular pair; MTT; 3-(4,5-dimethylth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; XOLGEHVHBLYIIW-OBXKGCFFSA-N; XOLGEHVHBLYIIW-YGDISUMNSA-NVanadium complexes; Absolute configuration; Circular dichroism; Schiff bases; Isoleucine; Infrared spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; α,ω-bis[4-(6′-methoxybenzothiazol-2′-yl)iminomethylphenoxy]alkane; Schiff bases; Nematic; Symmetrical dimer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; Organics solar cells; Organic photovoltaics; Schiff bases; Schiff base metal complexes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; DHPE; 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DHPS; 1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phospho-l-serine; PE; phosphatidylethanolamine; PEA; O-phosphorylethanolamine; PS; phosphatidylserine; PSer; O-phospho-dl-serine; PLP; pyridoxal 5′-phosphate; PM; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; Schiff bases; X-ray structures; Crystal packing; Inductive electronic effects; Electrochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; Schiff bases; Synthesis; Antioxidant activity; Lipoxygenase inhibition activity; Antibacterial activity; Urease activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; Spectroscopic; Schiff bases; Transition metals; DFT; Antimicrobial; DNA-Binding studies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شیف بیس، باز شیف، شیف باز، آزومتین ; Schiff bases; Titanium(IV) complexes; Aroylhydrazine; Nicotinic acid hydrazide; Dibasic tridentate ligands; Computational study; Octahedral geometry; Anti-microbial and antioxidant properties;