آشنایی با موضوع

ترموشیمی بخشی از علم شیمی است که در آن گرمای واکنش ها را که همراه واکنش تولید و یا جذب می شود را اندازه گیری و محاسبه می کنند. حالتهای استاندارد در ترموشیمی: برای مشخص کردن حالت مواد واکنش دهنده و فراورده‌ها معمولا واکنشهایی مد نظر هستند که در آنها مواد واکنش دهنده از حالت استاندارد خود به فراورده‌هایی تبدیل می‌شوند که آنها هم در حالت استاندارد هستند. وقتی که اجسام در حالت استاندارد باشند، کمیات ترمودینامیکی را با بالاوند صفر نمایش می‌‌دهند. حالتهای استاندارد در ترمودینامیک شیمیایی به صورت زیر تعریف می شوند: 1- حالت استاندارد یک جسم گازی خالص در دمای معین، همان گاز ایده آل در فشار bar 1 است. 2- حالت استاندارد یک مایع خالص در دمای معین، مایع خالص در فشار bar 1 است. 3- حالت استاندارد یک جسم بلوری خالص در دمای معین، جسم بلوری خالص، درفشار bar 1 می‌باشد. 4- حالت استاندارد یک ماده محلول، حالتی فرضی از آن ماده در محلول ایده آل، مولالیته حالت استاندارد درفشار bar 1 در هر دما می‌باشد. قوانین ترموشیمی: 1- لاووازیه و لاپلاس در سال 1870 نشان دادند که گرمای جذب شده در تجزیه یک جسم باید با گرمای آزاد شده در تشکیل آن در همان شرایط، یکسان باشد. به این ترتیب اگر واکنشی را به صورت معکوس بنویسیم، علامت H∆__ تغییر خواهد کرد. 2- در سال 1840 هس نشان داد که گرمای کلی یک واکنش شیمیایی در فشار ثابت، بدون در نظر گرفتن حالتهای واسطه واکنش، مقداری معین می‌باشد. این نکته، بازتاب این واقعیت تجربی است که آنتالپی، یک تابع حالت است و به مسیر طی نشده یا تعداد مراحل در مسیر ارتباطی ندارد و اگر واکنشی، مجموعی از دو یا چند واکنش دیگر باشد، H∆ کل، مجموع تغییرات آنتالپی واکنشهای دیگر است (قانون هس). 3- چون آنتالپی مستقیما با جرم متناسب است، H∆ نیز با مقدار ماده‌ای که ترکیب می‌شود یا در واکنشی تولید می‌شود، متناسب است. 4- از طریق قانون هس می‌توان جریان گرمای واکنشی را که محاسبه آن مستقیما از یک مرحله مشکل یا غیر ممکن است تعیین نمود. واکنشهای شیمیایی از لحاظ ترموشیمی: مقدار گرمای تولید شده یا جذب شده، در یک واکنش شیمیایی یا یک تغییر فاز را می‌توان با اندازه گیری دما در یک فرایند آدیاباتیک اندازه گیری کرد. از آنجا که اندازه‌گیری تغییرات بسیار کوچک دما امکان پذیر است، روش مطالعه ترمودینامیک واکنشهای شیمیایی و تغییرات فاز با اندازه گیری دما بسیار حساس است. اگر انجام گرفتن واکنشی در یک سیستم ایزوله با افزایش دما همراه باشد، برای باز گردانیدن آن سیستم به دمای آغازین بایستی اجازه دهیم تا گرما به محیط اطراف منتقل گردد. چنین واکنشی را گرمازا می‌نامیم و گرما ( q ) برای آن منفی می‌باشد. اگر انجام گرفتن یک واکنش در سیتمی ایزوله با کاهش دما همراه باشد، باز گرداندن سیستم به دمای آغازین مستلزم وارد شدن گرما به سیستم است. این واکنشها گرماگیر نام دارند و گرما برای آنها مقدار مثبتی است.
در این صفحه تعداد 412 مقاله تخصصی درباره ترموشیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترموشیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموشیمی; 2-Bromoacetophenone; 2′-Bromoacetophenone; 3′-Bromoacetophenone; 4′-Bromoacetophenone; Rotating bomb combustion calorimetry; Enthalpy of vaporization; Enthalpy of sublimation; Calvet microcalorimetry; Standard molar enthalpy of formation; Thermochemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموشیمی; Thermochemistry; Combustion calorimetry; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; Enthalpy of vaporization; Calvet microcalorimetry; Methoxyacetophenone; DFT; B3LYP; Composite methods; G3; Cox scheme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموشیمی; Thermochemistry; Energy of combustion; Enthalpy of formation; Enthalpy of sublimation; Knudsen effusion; 5-Fluorouracil; 5-Fluoro-1,3-dimethyluracil; G3(MP2)//B3LYP calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموشیمی; Ionic liquids; Thermochemistry; Standard molar enthalpy of formation; Enthalpy of vaporisation; DSC; Combustion calorimetry; X-ray diffraction; Ab initio calculations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترموشیمی; Thermochemistry; Initiation; Mechanism; DFT; Tungsten; Molybdenum; Metathesis; Olefin; Ethylene; Propylene; Activation; Heterogeneous catalyst; Computational chemistry; Silica; Thermodynamics; Carbene; Schrock; Alkylidene; Molecular simulation;