ارزش در معرض خطر

در این صفحه تعداد 212 مقاله تخصصی درباره ارزش در معرض خطر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزش در معرض خطر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; Stochastic programming; Risk-averse; Probabilistic constraints; Chance constraints; Variable reliability; Bonferroni approximation; Value-at-risk; Network design; Post-disaster; Humanitarian logistics; Accessibility; Equity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; AB; Amen Bank; ATB; Arab Tunisian Bank; ATTIJARI; Attijari Bank; BH; Banque de l'Habitat; BIAT; Banque Internationale Arabe de Tunisie; BNA; Banque Nationale Agricole; BT; Bank of Tunisia; BTE; Banque de Tunisie and Emirates; CoES; co-expected shortfall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; Multi-objective portfolio optimization; Cardinality constrained portfolio problem; Transaction cost; Repair mechanism; Portfolio rebalancing; Value-At-Risk; Conditional Value-At-Risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; Cost estimation; Submarine power cables; Probabilistic prediction models; Density forecast; Power system planning; Integrated resource planning; Value-at-risk; Conditional-value-at-risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; Islamic mutual funds; The value-added measure; Manager skills; Bootstrapping; Markov-switching models; Value-at-risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; Expectile regression; Expected shortfall; Value-at-Risk; Asymmetric least squares regression; Consistency; Asymptotic normality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; DSO; distribution system operator; PBR; performance based rate; RPS; reward penalty scheme; SAIDI; system average interruption duration index; SAIFI; system average interruption frequency index; OHL; overhead line; HPP; homogenous poisson process; NHPP; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; C12; C15; Sample quantile; Long-memory stochastic volatility model; Least absolute deviation estimator; Asymptotic normality; Sampling window method; Value-at-Risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزش در معرض خطر; G32; G11; G17; C53; C22; Stochastic dominance; Value-at-Risk; Daily capital charges; Violation penalties; Optimizing strategy; Basel III Accord; VIX futures; Global financial crisis;