ترکیبات بیولوژیکی

در این صفحه تعداد 552 مقاله تخصصی درباره ترکیبات بیولوژیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیبات بیولوژیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Olive agro-industrial by-products; Bioactive compounds; Antioxidant activity; Solvent efficiency; Antibacterial activity; Chemical characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Abiotic stress; Bioactive compounds; Chlorophyll fluorescence; Diplotaxis tenuifolia; Gene expression; Nutraceuticals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Recovery of polyphenols; Valorization of food solid waste; Hybrid molecular imprinted membrane; Separation technology; Bioactive compounds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Sea cucumbers; Biological function; Bioactive compounds; Nutraceuticals; Markets; 8-OHdG; 8-oxo-7,8-dihydro-20-deoxyguanosine; 8-oxo-G; 8-hydroxy-20-deoxyguanosine; AAPH; 2,2′-azobis-2-methyl-propanimidamide, dihydrochloride; Ach; Acetyl choline; AchE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; AA; ascorbic acid; AAPH; 2,2′-azobis-2-amidinopropane; ATCC; American Type Culture Collection; CE; conventional extraction; CFU; colony forming units; DPPH-RSA; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging activity; DW; dry weight; ESA; Escola Super
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Bioactive compounds; Jaboticaba; Obesity; Diabetes; Senescence; Functional food; AG; aged experimental group; CAT; catechin; COX-2; ciclooxygenase-2; Cyn-3-glu; cyanidin-3-glycoside; GAE; gallic acid equivalent; ESI; electrospray ionization; FRAP; ferric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; AAA; amino acid analyzer; AA; samino acids; AAS; atomic absorption spectroscopy; AD; amperometric detector; AES; atomic emission spectrometry; AlCl3; aluminium trichloride; Al(NO3)3; aluminium nitrate; BAB; radford assay; BCA; bicinchoninic acid; BCEC-Cl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Bioactive compounds; Advanced extraction techniques; Green extraction; Plant matrices; Ultrasonic assisted extraction (UAE); Supercritical fluid extraction (SFE); Microwave assisted extraction (MAE); Pressurized liquid extraction (PLE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیبات بیولوژیکی; Chlorpyrifos (PubChem CID: 2730); Cypermethrin (PubChem CID: 2912); Penconazole (PubChem CID: 91693); Pirimicarb (PubChem CID: 31645); Paprika cultivation; Insecticides; Residues; Bioactive compounds; Carotenoids; Tocopherols;