آشنایی با موضوع

الکترود خمیر کربن (Carbon paste electrode): بالای پنج دهه است که خمیر کربن، مخلوطی از پودر گرافیت و یک اتصال دهنده، مورد توجه بسیاری از الکتروشیمیست-ها به عنوان ماده تشکیل دهنده الکترود برای ساخت حسگرها و آشکارسازها قرار گرفته است. چنین توجهی بدون شک در نتیجه خواص ویژه فیزیک وشیمیایی و الکتروشیمیایی این ترکیب است. الکترودهای خمیر کربن سازگاری بالائی با اصلاح شیمیایی از خود نشان میدهند. اصلاحگرهایی همچون نانو مواد، کمپلکس های فلزی، زئولیت ها و ترکیبات آلی برای اصلاح خواص خمیر کربن ها تاکنون استفاده شده اند. در سال های اخیر نانوساختارهای فلزاتی همچون، کبالت، نیکل و آهن توجه زیادی را در کاربردهای الکتروتجزیه ای جلب نموده اند. الکترودهای اصلاح شده با نانوساختارهای فلزی، فعالیت الکتروکاتالیزوری برای ترکیباتی ردوکس زیادی نشان می دهند. اخیرا، نانوساختارهای کبالت برای اندازه گیری ترکیباتی همچون نیتریت، آرسنیک و پنیسیل آمین استفاده شده اند. تاکنون، چندین نوع نانوساختارهای کبالت با مورفولوژی های مختلف مانند نانو ذرات، نانومیله ها، نانومکعب ها، نانوسیم ها و ساختارهای متخلخل بوسیله روش های گوناگون سنتز شده اند. خمیر کربن اصلاح نشده از اختلاط کامل پودر گرافیت با روغن نجول) در هاون تهیه می¬شود. برای تهیه خمیر کربن اصلاح شده با نانوساختارهای کبالت در نسبتهای وزنی 2و5 درصد، مقدار وزنی مناسب از نانوساختارهای کبالت را در هاون ریخته و ساییده، سپس پودر گرافیت را به آن افزوده و بخوبی مخلوط و پس از آن روغن نجول به مخلوط اضافه میشود و برای هموژن کردن، مخلوط به کریستالیزور منتقل شده و 2 سی سی دی‌کلرومتان به آن افزوده و کاملا همزده میشود. مخلوط هموژن حاصله بمدت 24 ساعت در دمای اتاق نگهداری میشود تا دی کلرومتان بطور کامل تبخیر شود. برای ساخت هر کدام از الکترودها (اصلاح نشده یا اصلاح شده) خمیرهای تهیه شده در داخل بدنه لوله های پلیمری (پلی آمیدی) با قطر داخلی 5/2 میلی متر فشرده میشود. اتصال الکتریکی توسط سیم مسی که درون لوله پلیمری قرار دارد و یک سر آن با خمیر و سر دیگر آن با انتهای الکترود در تماس است برقرار میشود. سطح الکترودها قبل از هر اندازه گیری روی کاغذ گلاسه جلا داده میشود.
در این صفحه تعداد 460 مقاله تخصصی درباره الکترود خمیر کربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود خمیر کربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; CPE; carbon paste electrode; PCA; Principal Component Analysis; PLS-1; Partial Least Squares; TPI; Total Polyphenol Index; S-CPE; Skin-CPE; PC; Principal Component; PLS-DA; Partial Least Squares Discriminant Analysis; Phenolic maturity; Grape; Voltammetri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; HMIs; Heavy metal ions; ICP-MS; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; ICP-AES; Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; FAAS; Flameless atomic absorption spectropho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; AB; ammonia borane; abz; 4-aminobenzoate; AC; acetylacetone; BDA; benzene-1,4-dialdehyde; BET; Brunauer-Emmett-Teller; BMA; benzyl methacrylate; BPDA; 4,4′-biphenyldicarboxaldehyde; cat; catecholate; cdc; trans-1,4-cyclo-hexanedicarboxylate; COFs; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Glucose oxidase; Alcohol dehydrogenase; Carbon paste electrode; Manganese dioxide; Magnetic core-shell nanoparticles; Bienzymatic biosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Nanomaterials; Heavy metal ions; Electrochemical sensor; Modified electrode; Voltammetry; ASV; anodic stripping voltammetry; BF; ball flower; BFEs; bismuth-film electrodes; CA; calixarene; CE; counter electrode; CMSs; carbon microspheres; CNFs; carbon nan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; CPE; carbon paste electrode; MW; molecular wire; OPFP; n-octylpyridinium hexaflurophosphate; DPA; diphenyl acetylene; CMWE; carbon molecular wire electrode; CNTs; carbon nanotubes; CNPEs; carbon nanotubes paste electrodes; MWCNTs; multiwalled carbon nanot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; AA; Ascorbic Acid; Ab; Antibody; AFM; Atomic Force Microscopy; AFP; α-Fetoprotein; AgNPs; Silver Nanoparticles; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AuNCs; Gold Nanocubes; AuNPs; Gold Nanoparticles; BN; Boron Nitride; BNS; Boron Nitride Nanosheets; BSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; DA; dopamine; AA; ascorbic acid; UA; uric acid; CNTs; carbon nanotubes; CNT-N; carbon nanotube nanoweb; MWCNTs; multi-walled carbon nanotubes; mMWCNTs; magnetic multi-walled carbon nanotubes; MNPs; magnetic nanoparticles; GCE; glass carbon electrode; CPE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Glassy carbon electrode; Graphene oxide; Magnetic-MIP; MIP; Multi-walled carbon nanotube; Sensors; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane; Arg-G; Arginine functionalized graphene; BPA; Bisphenol A; CCVD; Catalytic carbon vapor d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Proguanil hydrochloride; PVC membrane electrode; Carbon paste electrode; Screen printed electrode; MWCNTs; Coated wire electrode
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Ab; antibody; ACP; alternating current polarography; APBA; 4-(2-(4-acetylthio)phenyl)ethynyl)benzoic acid; APTA; ptamer; AuE; gold electrode; AuSPE; gold screen printed electrode; BDDE; boron doped diamond electrode; BR; Britton-Robinson; CNT; carbon nano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; ACN; Acetonitrile; AFM; Atomic force microscopy; CNPE; Carbon nanotube paste electrode; CNT; Carbon nanotube; CPE; Carbon paste electrode; CS; Chitosan; CV; Cyclic voltammetry; DMF; Dimethylformamide; DNA; Deoxyribonucleic acid; DPV; Differential pulse vo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Molecular receptors; Nanoprobes; Nanosensors; Nanochips; Drug screening; Nanomaterials; DFC; Drug-facilitated crime; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; GC/MS; Gas Chromatography/Mass Spectrometry; LC/MS; Liquid Chromatography/MS; HPTLC; High
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Polymer nanocomposites; Conducting polymers; Voltammetric sensors; Electrochemical biosensors; DPV; Differential pulse voltammetry; SWV; Square wave voltammetry; LSV; Linear sweep voltammetry; CV; Cyclic voltammetry; AdSDPV; Adsorptive stripping different
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; AA; Acrylic acid; BEHS; Bis (2-ethylhexyl) sebacate; BIA; Batch injection analysis; BIA-MPA; Batch injection analysis system with multiple pulse amperometric detection; CDs; β-Cyclodextrins; CGE; Coated graphite electrode; CNP/CPE; Carbon nanoparticles-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود خمیر کربن; Graphene; Ag/Cu alloy nanoparticles; Carbon paste electrode; Chloropyrifos; Differential pulse adsorptive stripping voltammetry; Well waters and soil samples