آشنایی با موضوع

تولید همزمان گرما و برق (به انگلیسی: Combined Heat and Power) یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP، یکی از مهم‌ترین کاربردهای تولید پراکنده است؛ که عبارت است از تولید همزمان و توأم ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه. «Cogeneration ازلحاظ ترمودینامیکی به معنای تولید دو یا چند شکل از انرژی با استفاده از یک منبع انرژی اولیه می باشد. » دو شکل معمول انرژی، انرژی های حرارتی و مکانیکی می باشند که انرژی مکانیکی معمولاً برای راندن یک ژنراتور الکتریکی بکار برده می شوند، بنابراین می توان تعریف بالارا کاملتر نماییم. «Congeneration تولید همزمان انرژی الکتریکی (مکانیکی) و انرژی حرارتی مفید با استفاده از یک منبع انرژی اولیه می باشد. » انرژی مکانیکی تولید شده، برای راندن تجهیزات مکانیکی نظیر کمپرسورها و یا ژنراتورها مورد مصرف قرار گرفته و همچنین انرژی حرارتی تولید شده برای گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار می گیرد. وسرمایش با استفاده از واحدهای جذبی که با آب داغ، بخار یا گازهای داغ عمل می نمایند، بدست می آید. فرایند تولید همزمان برق و گرما در مدل‌سازی سیستم تولید همزمان برق و حرارت، فرض شده است که می‌توان، تلفات ناشی از گازهای داغ خروجی از توربین‌های گازی را به صورت بازیافت حرارت، وارد شبکه تولید همزمان برق و حرارت کرد. انتخاب‌های مطرح برای استفاده از بازیافت حرارت، استفاده از نیروگاه سیکل ترکیبی معمولی برای تولید برق، استفاده از بویلر بازیافت حرارت برای تولید آبگرم و استفاده از توربین بخار پس‌فشاری برای تولید برق و آبگرم است. بر اساس اطلاعات فی موجود، بازده توربین گازی پس از نصب سیستم بازیافت حرارت، از حدود ۳۴ درصد به بیش از ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ لذا تلفات توربین‌های گازی از حدود ۶۶ درصد به کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد. سیستم CHP، دارای یک مولد قدرت، مبدل‌های حرارتی بازیافت گرما، ژنراتور، لوله‌ها و اتصالات و دیگر تجهیزات نظیر پمپ‌ها و عایق‌ها و غیره است. اگر این سیستم مجهز به مصارف سرمایشی شود، به یک چیلر تراکمی یا جذبی نیاز دارد. به این نوع سیستم‌ها CCHP یا Trigeneration می‌گویند که از توانایی تولید همزمان برق، گرما و سرما برخوردارند. مولد قدرت اولیه در سیستم‌های CHP، معمولاً موتورهای احتراقی، توربین گازی، میکروتوربین و پیل سوختی است. کیفیت گرمای خروجی هر یک از این فناوری‌ها، متفاوت بوده و بسته به کاربردهای مختلف و نیاز گرمایشی، می‌توان یکی از آنها را به کار برد. امروزه از نظر هزینه نصب و راه‌اندازی، موتورهای احتراقی دارای پایین‌ترین قیمت و سیستم‌های پیل سوختی با توجه به اینکه هنوز به مرحله تجاری شدن نرسیده‌اند، بالاترین هزینه را دارند.
در این صفحه تعداد 712 مقاله تخصصی درباره تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Building energy simulation; Low-energy buildings; Cogeneration; Micro-gas turbine (MGT); Optimization; Genetic algorithm (GA); Economic analysis; Environmental consideration
مقالات ISI تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; 4th generation; Cogeneration; Optimization; Distributed; CHP; Heat and power;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Biomass gasification; Process simulation; Energetic optimisation; Hydrogen; Methane; Cogeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; HTGR; high temperature gas-cooled reactor; SG; steam generator; SCRC; supercritical Rankine cycle; IHX; intermediate heat exchanger; FT; Fischer-Tropsch; LPG; liquefied petroleum gas; NGNP; Next Generation Nuclear Plant; GHG; greenhouse gas emissions; RIT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Waste heat recovery; Operation optimization; Equivalent electricity of heating; Cold end system; Multi turbine units;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Energy efficiency; HVAC systems; Solar thermal; District heating; Cogeneration; Biomass; Public subsidies; GHG reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Renewable energy; Multi-level perspective; Mauritius; Cogeneration; Africa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Used cooking oil; Cogeneration; Biodiesel production; Life cycle assessment; Cumulative exergy consumption; Global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Feasibility study; Levelized cost of electricity; Investing criteria; Operating criteria; Heat pump; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Kalina cycle; Ejector refrigeration cycle; Combined refrigeration and power cycle; Cogeneration; Thermodynamic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Distributed generation; CHP; Fuel cells; PEM; Smart management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Energy transmission; Techno-economic analysis; Cogeneration; Waste heat; Energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Ethanol distillery; Optimization; Cogeneration; Electrolysis; Bio-methanol synthesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Power-to-Gas; Oxy-fuel combustion; Methanation; Renewable energy; Energy storage; Cogeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Combined heat and power; Energy planning; Energy efficiency; Maintenance; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Resilient design; Cogeneration; Conceptual design; Complex engineering systems; Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; ALO; agricultural land occupation; APCR; air pollution control residues; BA; bottom ash; CC; climate change; CHP; combined heat and power; FA; fly ash; FD; fossil fuel depletion; FE; freshwater eutrophication; FET; freshwater ecotoxicity; FGT; flue gas tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Metamodel; Optimization; Energy system cost; Sensitivity analysis; Cogeneration; District heating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Dynamical modeling; Nuclear heating reactor (NHR); Cogeneration; District heating; Simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Exergo-economic; Geothermal; Rankine cycle; Hybrid GAX cycle; Cogeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Waste; Waste-to-energy plant; Cogeneration; Heat demand; Operation planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Sugarcane bagasse; Cogeneration; Pyrolysis; Sustainability; Blended cements; Cleaner production; Circular economy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Combined cycle; Thermoeconomic analysis; Ammonia-water; Geothermal; Cogeneration; Optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Phosphoric acid fuel cell; Thermoelectric generator; Thermoelectric cooler; Cogeneration; Irreversible loss; Parametric study; Pile à combustible à acide phosphorique; Générateur thermoélectrique; Refroidisseur thermoélectrique; Cogénération; Pert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Life cycle assessment (LCA); Life cycle costing (LCC); Social life cycle assessment (SLCA); Biomass; Cogeneration; Green electricity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Organic rankine cycle; Multi-effect distillation; Waste heat recovery; Thermo-economic analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Economic emission dispatch; Two-stage approach; Multi-objective optimization; Integrated decision making; Valve-point loading effects; θ-Dominance based evolutionary algorithm; Grey relational projection; Integrated energy system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Efficiency; Energy; Exergy; Gas turbine; Spray dryer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Energy management; Multi-objective optimization; Microgrid; Cogeneration; Model predictive control; Mixed-integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; LNG regasification; Open rack vaporizers; Submerged combustion vaporizers; Cogeneration; Refrigeration heat transfer rate recovery; Cold utilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Dual-loop; Cogeneration; Thermodynamic analysis; Thermoeconomic analysis; Optimization; Genetic algorithm (GA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; district heating; cogeneration; regulation; tariff beanchmarking; tariff setting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Organic Rankine Cycle; Dynamic simulation; Combined heat; power; Cogeneration; Modelica; Virtual commissioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Heat recovery; Thermoelectric generators; cogeneration; Thermal modeling; Domestic hot water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Magnesium hydroxide; expanded graphite; chemical heat storage; packed bed reactor; cogeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; Paper mills; CO2 emissions; Energy utilisation factor; Annualised life cycle cost; Payback period;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Cogeneration; CHP; Optimization; Analytical solution; Residential sector;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تولید همزمان گرما و برق یا به اخنصار تولید هم‌زمان معروف به CHP; Energy efficiency; Exergy; Entransy; Statistical entropy; Cogeneration; Biomass gasification;