معادله نفوذی جزئی

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره معادله نفوذی جزئی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله نفوذی جزئی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Stefan problem; Fractional diffusion equation; Riemann-Liouville derivative; Caputo derivative; Memory flux; Equivalent integral relation; Primary; 35R35; 26A33; 35C05; Secondary; 33E20; 80A22;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Inverse problem; Fractional diffusion equation; Tikhonov regularization; Convergence analysis; 35R30; 35R11; 65M32;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; primary; 65M12; 65M06; 65M70; 35R11; Fractional diffusion equation; Fractional diffusion-wave equation; Spectral method; Stability; Convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Spectral meshless radial point interpolation (SMRPI) method; Radial basis function; Inverse source problem; Fractional diffusion equation; Regularization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Integral transform operator; Fractional diffusion equation; Atangana-Baleanu fractional derivative; Anomalous diffusion; Subdiffusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Finite difference method; Riemann-Liouville fractional derivative; Fractional diffusion equation; Crank-Nicolson scheme; Variable coefficients; Fast Bi-CGSTAB algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Distributed optimal control; Optimality conditions; Distributed-order fractional derivative Psedo-spectral method; Fractional diffusion equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Levy walk; Anomalous diffusion; Stable laws; Method of moments; Anomalous diffusion coefficient; Fractional diffusion equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Inverse problem; Fractional diffusion equation; Quasi-reversibility method; A priori parameter choice; A posteriori parameter choice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Finite volume method; Variable coefficients; Riesz fractional derivative; Fractional diffusion equation; Nodal basis functions; Stability and convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Inverse problem; Fractional diffusion equation; Optimal error bound; Simplified Tikhonov regularization method; Convergence analysis; A posteriori parameter choice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Fractional diffusion equation; Toeplitz-like structure; Exponential quadrature rule; Matrix exponential; Shift-invert Arnoldi; Preconditioned GMRES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Inverse source problem; Fractional diffusion equation; Quasi-boundary value method; Convergence analysis; A priori parameter choice; Morozovʼs discrepancy principle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله نفوذی جزئی; Fractional diffusion equation; Mittag-Leffler function kernel; Bounded domain analytical solution; Method of variable separation; Laplace transform; Mean square displacement;