آشنایی با موضوع

تراکم نووناگل Knoevenagel condensation واکنشی در شیمی آلی است که به افتخار شیمیدان آلمانی امیل نووناگل نامگذاری شده است. این واکنش گونه خاص از واکنش تراکمی آلدول است. تراکم آلدولی واکنشی تراکمی است بین یک انول (یا یون انولات) و یک گروه کربونیل که منجر به تشکیل یک β-هیدروکسی آلدهید یا β-هیدروکسی کتون می‌شود که پس از آبگیری، یک انون می‌دهد. واکنش نووناگل یک روش سنتزی با کاربرد گسترده می باشد. محصولات واکنش تراکمی نووناگل که آلکن هایی با سه گروه الکترون کشنده می باشند، به عنوان پذیرنده های مایکل محسوب می شوند و بدین خاطر در واکنش های پی در پی افزایش مایکل و به دنبال آن حلقه زایی دیلز آلدر مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین این محصولات حد واسط های مناسبی در تهیه ترکیبات هتروسیکل و ترکیبات دارای فعالیت بیولوژیکی می باشند. تراکم نووناگل از ترکیب مالونیتریل با آلدهید های مختلف در حضور کاتالیزگر SiO2-Pr-SO3H به عنوان کاتالیزگر نانو ساختار و تحت شرایط فاقد حلال انجام شده است و فرآورده های الفینی به دست آمده بازده بسیار خوبی دارند. تراکم نووناگل آلدهید ها با متیلن فعال برای ایجاد پیوند کربن – کربن بسیار مهم می باشد و در تعداد زیادی از واکنش های آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این صفحه تعداد 219 مقاله تخصصی درباره تراکم نووناگل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تراکم نووناگل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم نووناگل; Metal-organic frameworks; Zeolites; Heterogeneous catalysis; Pechmann condensation; Beckmann rearrangement; Knoevenagel condensation; Prins reaction; Annulation; Friedel–Crafts acylation.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تراکم نووناگل; [AlO4]−; aluminate anion; a0; unit cell parameter; CsY; zeolite Y exchanged with cesium cation; Bu1X; zeolite X exchanged with butylammonium cation; D; dimension of a crystallite or crystallographic domain (nm); Et1X; zeolite X exchanged with ethylammon