آشنایی با موضوع

داروهای بی حس کننده موضعی Local anesthetic عواملی هستند که ایجاد و هدایت پیامهای عصبی را در طول یک رشته عصبی به طور برگشت پذیر مهار می‌کنند. این داروها برای از بین بردن حس درد در نواحی محدودی از بدن به کار می‌روند. اثر این داروها از توانایی آنها در تضعیف جریانهای عصبی اعصاب آوران پوست، سطوح مخاط و ماهیچه‌های سیستم اعصاب مرکزی ناشی می‌گردد. این عوامل به میزان وسیع، بویژه در جراحی، دندانپزشکی و چشم پزشکی برای دستیابی به مهار نسبی یا جزیی انتقال پیامهای عصبی در اعصاب محیطی و انتهای اعصاب به کار می‌روند که البته اثر آنها لزوما برگشت پذیر است. انواع داروهای بی‌حس‌کننده عصبی می‌توانند تمام رشته‌های عصبی مابین سیستم عصبی مرکزی و انتهای عصب محیطی را مسدود نمایند. رایجترین تکینیک برای بی‌حسی اعصاب محیطی استفاده از از ماده بی‌حس‌کننده بر روی پوست یا دیگر سطوح بدن است. اعصاب بزرگ و کوچک می‌توانند هرکدام به تنهایی (بلاک اعصاب محیطی) یا به صورت مشترک (بی‌حسی شبکه‌ای) با یکدیگر بی‌حس شوند. بی‌حسی اسپاینال و بی‌حسی اپیدورال دو روش برای بلاک اعصاب مرکزی هستند. تزریق داروی بی‌حس‌کننده موضعی اغلب دردناک است. از روش‌هایی که برای کاهش این درد می‌توان استفاده کرد گرم کردن و استفاده از بی‌کربنات سدیم است. تاریخچه: تلاش برای از بین بردن درد قدمتی به اندازه زندگی انسان دارد. مردم عهد باستان راههای مختلفی را برای دستیابی به این این حالت به کار برده اند: طب سوزنی، یخ زدن، کمپرس عصبی، مواد گیاهی و حتی نیروهای روانی. بومیان پرو و بولیوی قرنها برگهای کوکا را می‌جویدند و این عمل تا زمانی که ادامه داشت به آنها احساس خوشی اعطا می‌کرد. در سال 1860، الکالوئید کوکائین توسط نیه‌من "Niemann" از بوته اریتروکسیلون کوکا "Erythroxybn coca" جدا شد. اثر فارماکولوژیک آن در سال 1880 توسط فون آنرپ "Von Anrep" مطالعه شد و آن را به عنوان بیحس کننده موضعی تجویز نمود.

در این صفحه تعداد 175 مقاله تخصصی درباره بی حس‌کننده موضعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بی حس‌کننده موضعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Eyaculación precoz; Terapia cognitiva; Técnicas psicológicas; Tratamiento farmacológico; Inhibidores de la recaptación de serotonina; Anestésicos locales; Procedimientos quirúrgicos operativos; Premature ejaculation; Cognitive therapy; Psychologica
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Local anesthetics; Delivery systems; Site-1 sodium channel blockers; Adjuvants; Liposomal bupivacaine; Proliposomal ropivacaine; Tetrodotoxin; Neosaxitoxin; Bupivacaine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Local anesthetics; Clonidine; Arthroscopy; Postoperative painAnestésicos locais; Clonidina; Artroscopia; Dor pós-operatória
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; 8-OH-DPAT; 8-hydroxy-2(di-N-propylamino)tetralin; BCA; bicinchoninic acid; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPH; 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene; GPCR; G protein-coupled receptor; GTP-γ-S; guanosine-5′-O-(3-thiotriphosphate); PEtOH; phe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Monitoring; Local anesthetics; Acute intoxication; Ropivacaine; Infrared imaging; Rats; Monitorização; Anestésicos locais; Intoxicação aguda; Ropivacaína; Imagem infravermelha; Ratos;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; CFA; complete Freund's adjuvant; FTB; full thickness burn; GFR; glomerular filtration rate; LA; local anesthetics; NMDA; N-methyl-d-aspartic acid; OIH; opioid-induced hyperalgesia; PK; pharmacokinetics; PD; pharmacodynamics; PTSD; post-traumatic stress di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Analgesia; Aneurysm; Levobupivacaine; Local anesthetics; Postoperative; Regional blockade; SurgeryCNS, Central nervous system; IV, Intravenous; MAP, Mean arterial blood pressure; NRS, Numerical rating scale; PCA, Patient-controlled analgesia; PONV, Postop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Dental care; pregnancy; local anesthetics; major congenital anomalies; CG; Control group; EG; Exposure group; NA; Not applicable; TIS; Teratology Information Service;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Lidocaine; drugs; drug abuse; drug contamination; drug interactions; pharmacology; local anesthetics; topical anesthetics; dental anestheticsED, Emergency department; MetHbO2, Methemoglobin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Acute pain; Anesthetic techniques; Insufflation; Local anesthetics; Postoperative; Regional analgesics; Regional techniques; Ropivacaine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; Local anesthetics; Lidocaine; Bupivacaine; Levobupivacaine; NeurotoxicityAnestésicos locais; Lidocaína; Bupivacaína; Levobupivacaína; Neurotoxicidade
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حس‌کننده موضعی; LA; local anesthetic; BVC; bupivacaine; RVC; ropivacaine; HP-β-CD; 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin; DSC; differential scanning calorimetry; IINS; incoherent inelastic neutron scattering; EFW; elastic fixed-window; Ea; activation energy; QENS; quasielas