آشنایی با موضوع

متاستاز غدد لنفاوی (Lymph node metastasis): در بعضی تومور های بدخیم، سلول های سرطانی اتصال خود را با بافت تومورال از دست داده و از طریق جریان خون یا از راه سیستم لنفاوی به اعضای دیگر بدن میروند. این سلول ها در محل دوم شروع به رشد کرده و کانون جدیدی از سرطان را در تولید میکنند. روند متاستاز موجب میشود تومور به بافت ها و اعضای متعددی از بدن منتشر شود. متاستاز در مراحل پیشرفته سرطان ها ایجاد میشود و وقتی یک تومور سرطانی به مرحله متاستاز برسد درمان بیمار مشکل میشود. متاستاز از مشخصه های بیولوژیک تومورهای بدخیم و علت عمده عوارض جسمی و مرگ و میر به علت سرطان می باشد. به عمل مهاجرت سلولهای سرطانی از محل اولیه به محلی دیگر، متاستاز، و به این نوع تومورها، تومورهای متاستاتیک گفته می‌شود. تومورها از سه راه مختلف می توانند به ارگانهای دور دست گسترش بیابند: 1. از طریق سیستم گردش خون (Hematogenous) 2. از طریق سیستم لنفاوی 3. از طریق تنه دیواره به داخل حفره شکم و قفسه سینه (Transcoelomic) اگر سلولهای سرطان از مجاری لنفاتیک عبور کنند می توانند در غدد لنفاوی ماندگار شوند، اغلب آنها به مکان اولیه سرطان نزدیک اند. نوع سرطان و محل شروع آن اغلب مکانی که منتشر خواهد شد را تعیین میکند. اغلب سلولهای سرطانی که از تومور اصلی رانده شده اند در جریان خون یا لنف منتقل میشوند تا در"جریان کم" بستر مویی (capillary) بعدی یا غدد لنفاوی گیر بیافتند. این موضوع توضیح میدهد چرا سرطان سینه اغلب به غدد لنفاوی زیر بغل (axillary) اما ندرتا در غدد کشاله ران منتشر میشود. سرطان لنفوما تمایل به ماندن در غدد لنفاوی و مغز استخوان دارد. آنها به سایر ارگانها وقتی خیلی پیشرفته اند منتشر خواهند شد. درگیری غدد لنفاوی میتواند خیلی دردسردهنده باشد چون میتواندن موجب تجمع مایع در شکم و ریه ها، به همان اندازه در بازوها و پاها شود. سرطان ملانوما میتواند به هر جایی از بدن منتشر شود. ابتدا تمایل به رفتن به غدد لنفاوی محلی دارد اما بعد میتواند ا زطریق خون به مغز، ریه ها،کبد و استخوان برود.
در این صفحه تعداد 548 مقاله تخصصی درباره متاستاز غدد لنفاوی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متاستاز غدد لنفاوی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Sphingosine-1-phosphate; Phospho-sphingosine kinase 1; Esophageal squamous cell carcinoma; Lymph node metastasis; Lymphatic invasion; Intramural metastasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; salivary gland malignancies; adenoid cystic carcinoma; mucoepidermoid carcinoma; submandibular gland malignancies; lymph node metastasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Differentiated thyroid carcinoma; Cervical lymph node; Metastasis; Neck lymph node dissection; Cáncer de tiroides diferenciado; Ganglio cervical; Metástasis; Disección de ganglios del cuello; DTC; differentiated thyroid carcinoma; LNM; lymph node metas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Extremity sarcoma; Lymph node metastasis; Lymphadenectomy; NCDB (national cancer database); Sentinel lymph node biopsy; Soft tissue sarcoma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; PCa; prostate cancer; LNM; lymph node metastasis; TU; primary tumor; RPE; radical prostatectomy; LND; lymph node dissection; FFPE; formalin-fixed, paraffin-embedded; MS; mass-spectrometry; IHC; immunohistochemistry; FC; fold change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; CK20; differential diagnosis; lymph nodes; MCPyV; Merkel cell carcinoma; metastasis; neuroendocrine carcinoma; TTF-1; CK; cytokeratin; CT; computed tomography; ELECTHIP; elderly age, location of tumor, extent of the disease, cytokerain expression, TTF-1 e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; DSS; disease-specific survival; ESCC; esophageal squamous cell carcinomas; ESD; endoscopic submucosal dissection; HR; hazard ratio; LNM; lymph node metastasis; LVI; lymphovascular invasion; M1; invasion limited to the intraepithelium; M2; invasion limited
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; DTA; dorsal area of the thoracic aorta; CT; computed tomography; PET; 18F 2-fluoro-2-deoxy-d-glucose positron emission tomography; SUVmax; maximum standardised uptake value; Esophagus; Lymph node metastasis; Left thoracic cavity; Thoracoscopy; Thoracoscop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Squamous cell carcinoma; Esophagogastric junction; Lymph node metastasis; Lymphadenectomy; Survival; Therapeutic value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; oral cancer; first sign; lymph node metastasis; palpation; ultrasonography; computed tomography; subjective symptom; body mass index;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Carcinoma of unknown primary; Chemoradiation; Conformal radiation therapy; Intensity-modulated radiation therapy; Lymph node metastasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Tryptophan metabolism; Esophageal squamous cell carcinoma; Lymph node metastasis; Liquid chromatography; Tandem mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Intraductal papillary mucinous neoplasm; Lymph node metastasis; Prognostic serum tumor marker; ANOVA; analysis of variance; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CT; computed tomography; DM; diabetes mellitus; ERCP; endoscopic retrograde cholangi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; Early gastric cancers; lymph node metastasis; tumour-infiltrating lymphocytes; Crohn's-like lymphoid reaction; tumour stromal percentage; FOXA1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متاستاز غدد لنفاوی; CIV; Common iliac vein; Cor; Cortex; ELV; Efferent lymphatic vessel; IVC; Inferior vena cava; LN; Lymph node; LNM; Lymph node metastasis; LV; Lymphatic vessel; Med; Medulla; MXH10/Mo/lpr; MXH10/Mo-lpr/lpr; PALN; Proper axillary lymph node; Paracor; Paraco