آشنایی با موضوع

انتهلمینتیک یا داروهای ضدکرم گروهی از داروهای ضد انگلی هستند که کرم های انگلی و سایر انگل های داخلی را از بدن دفع می کنند و بدون ایجاد آسیب قابل توجهی به میزبان آنها را می کشد و از بدن دفع می کند. آنها ممکن است به نام ورمیفوژها و یا ورمی کمپوت نامیده شوند. انتهلمینتیک ها برای درمان افرادی که به کرم ها آلوده شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند. از این داروها برای درمان حیوانات آلوده نیز استفاده می شود.
در این صفحه تعداد 295 مقاله تخصصی درباره انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; Jietacin; Vinyl azoxy; Nematocidal; Anthelmintic; Natural product; Late-stage diversification; AcOH; acetic acid; Cbz; carboxybenzyl; (COCl)2; oxalyl chloride; DCM; Dichloromethane; DMSO; Dimethyl sulfoxide; DMF; Dimethylformamide; Et3N; Triethylamine; LD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; Argentina; Propolis; Anthelmintic; Anti-inflammatory; Antifungal; Polyphenols; PEE; propolis ethanolic extract; TP; total phenolic; NFP; non-flavonoids phenolics; FP; flavonoid phenolics; QE; quercetin equivalents; NE; naringenin equivalents; GAE; gallic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; Caenorhabditis elegans; Worms; Crotamine; Anthelmintic; Acidic compartments; Lysossomotropic; Snake toxinAO, acridine orange; Cy3, cyanine 3 dye; GFP, green fluorescent protein; NGM, nematode growth medium; LB, luria bertani; BHI, brain heart infusion; DI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; Anthelmintic; Antioxidant effect; Anti-inflammatory effect; Garcinia mangostana; Opisthorchis viverrini; Hamster; Opisthorchiasis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; DMSO; dimethyl sulfoxide; GNATH; Ghana National Association of Traditional Healers; MDA; mass drug administration; NC; negative control; NGM; nematode growth medium; PC; positive control; STH; soil-transmitted helminthes; WHO; World Health Organization; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; Targeted selective treatment; Anthelmintic; FAMACHA©; Body condition score; Eggs per gram of feces; Gastrointestinal nematodes; Goats
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتهلمینتیک یا داروی ضدکرم; Nematode; Haemonchus contortus; ABC transporters; P-glycoprotein; Ivermectin; Homology modeling; ABC; ATP-binding cassette; ACD; actinomycin D; AH; anthelmintic; BlastP; protein Basic Local Alignment Search Tool; bp; base pairs; Cel; Caenorhabditis elegan