آشنایی با موضوع

پلاسمای انسانی(Human plasma) منشا پروتئین‌ها و آنزیم‌های متفاوتی می‌باشد که دارای اثرات دارویی متفاوتی می‌باشند. از این داروها می‌توان فاکتورهای انعقادی هشت و نه، ایمونوگلوبولین‌ها، و آلبومین را نام برد. آلبومین دارای مولکولی زنجیره‌ای با 585 آمینو اسید می‌باشد. آلبومین دارای 17 پل دی سولفیدی می‌باشد که ایجاد یک پروتئین کروی پایدار می‌نماید. وزن مولکولی آلبومین حدود 66500 دالتون می‌باشد که حدود 80 درصد فشار انکوتیک خون را سبب می‌شود. هدف از این مطالعه، تهیه‌ی آلبومین از پلاسمای انسانی با استفاده از اتانول و دمای پایین بوده است. روش بررسی: در این مطالعه پلاسمای مورد استفاده از نوع FFP و اتانول مصرفی از نوع تجاری با خلوص 94 تا 96 درصد ‌بود. مواد شیمیایی مصرفی شامل سدیم هیدروکساید، سدیم کلراید، اکتانوئیک اسید Analytical Grade و از شرکت مرک بود. در این مطالعه جداسازی آلبومین از پلاسمای انسانی با استفاده از اتانول در دمای پایین صورت پذیرفت. با تنظیم پارامترهایی از قبیل pH، درجه حرارت، و درصد غلظت الکل در شرایط مختلف اجزای مختلف خونی از پلاسما جدا گردید که شامل قسمت‌های یک تا پنج ‌بود. هر کدام از این اجزا می‌تواند منبع خوبی جهت جداسازی پروتئین‌ها و آنزیم‌ها در مراحل بعدی باشد. جزء اول منبع خوبی برای فیبرینوژن و فاکتور هشت انعقادی، جزء دوم مناسب برای تهیه‌ی ایمونوگلوبولین‌ها و در نهایت جزء پنجم منبع بسیار مناسب جهت تهیه‌ی آلبومین ‌بود. یافته‌ها: در این مطالعه آلبومین با دو غلظت پنج و بیست درصد تهیه گردید و مقایسه‌ی کیفیت در دو غلظت حکایت از خلوص بیش از 95 درصد داشت. در تهیه‌ی آلبومین با غلظت 5 درصد راندمان 71 درصد و در تهیه‌ی آلبومین با غلظت 20 درصد راندمان 5/75 درصد به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: آلبومین تهیه شده خلوص بیش از 95 درصد را نشان داد و میزان پلیمر آن کمتر از 5 درصد بود. در تهیه‌ی آلبومین 5 درصد می‌توان از غلظت پایین‌تر پایدار کننده‌ی سدیم کاپریلات استفاده نمود و همچنین در فرمولاسیون نشان داده شده که فرآیند تهیه را می‌توان با pH حدود7/4 به‌جای 5/6 شروع نمود، زیرا امکان آلودگی کاهش می‌یابد.
در این صفحه تعداد 863 مقاله تخصصی درباره پلاسمای انسانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پلاسمای انسانی
مقالات ISI پلاسمای انسانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمای انسانی; DOAC; direct oral anticoagulant; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; IS; internal standard; SPE; solid phase extraction; (UP)LC/MS/MS; (ultra-performance) liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry; QC; qualit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمای انسانی; Graphene oxide-Fe3O4 nanocomposites; Magnetic-dispersive solid phase extraction; Tamsulosin hydrochloride; Human plasma; HPLC-UV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمای انسانی; AMI; acute myocardial infarction; DDA; data-dependent acquisition; HER2; human epidermal growth factor receptor 2; IAA; iodoacetamide; MARS; multiple affinity removal system; Pro-BNP; pro-brain natriuretic peptide; PSA; prostate specific antigen; Biomarke
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمای انسانی; BOH; benzyl alcohol; HB; human whole blood; HP; human plasma; HS; human serum; N; nandrolone; ND; nandrolone decanoate; NBCS; new born calf serum; Benzyl alcohol (PubChem CID: 244); Nandrolone decanoate (PubChem CID: 9677); Nandrolone (PubChem CID: 9904);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلاسمای انسانی; Oxylipins; Arachidonic acid; HETE; Linoleic acid; HODE; DiHOME; Repeatability; Reliability; Bland–Altman analyses; Concordance correlation coefficients; Intraclass correlation coefficients; Human plasma