اسید گالیک اسید معادل

در این صفحه تعداد 141 مقاله تخصصی درباره اسید گالیک اسید معادل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید گالیک اسید معادل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; COD; chemical oxygen demand; EC; Eucalyptus camaldulensis; EO; Eucalyptus occidentalis; GAE; gallic acid equivalents; HRMS; high resolution mass spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; LMA; leaf mass per area; MS2; tandem mass
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; BR; brown rice; CE; catechins equivalents; CI; Carr's index; DBR; drum-dried brown rice; DBRE; drum-dried brown rice with cellulase and α-amylase; DGBR; drum-dried germinated brown rice; DGBRE; drum-dried germinated brown rice with cellulase and α-amy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Obesity; Polyphenol; Adipogenesis; PPARγ; Lipid; Rice; ABTS; 2,2′-azino-bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; ACO; acyl-CoA oxidase; CYP4A10; cytochrome P450; AMPK; AMP-activated protein kinase; AT; adipose tissue; C/EBP∂; CAAT/enhancer-bindin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ANOVA; analysis of variance; AqA; aqueous extract of tyA; AqB; aqueous extract of tyB; CWP; epicuticular wax powder; DMACA; p-dimethylaminocinnamaldehyde; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Ultrasound-assisted extraction; Saponins; Edible seeds; Legumes; Gastrointestinal digestion; Bioaccessibility; Lipids; Polyphenols; EY; Extraction yield; E; Ethanol extract; E:W; Ethanol:Water extract; FC; Fat content; GAE; Gallic acid equivalents; TPC; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; AA; ascorbic acid; AAPH; 2,2′-azobis-2-amidinopropane; ATCC; American Type Culture Collection; CE; conventional extraction; CFU; colony forming units; DPPH-RSA; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging activity; DW; dry weight; ESA; Escola Super
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ANOVA; analysis of variance; BF; blue film; Car; carotenoids; Chl; chlorophyll; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; CIred-edge; chlorophyll index red edge; CRI700; carotenoid concentrati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Antimicrobial activity; Antimutagenic activity; Brewers' spent grain; Phenolic compounds; 4-NPD; 4-nitro-o-phenylenediamine; ABTS; 2,2′-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); ANOVA; analysis of variance; BE-1; methanol; BE-2; methanol: water
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Iron; Zinc; Bioaccessibility; Phytase; Laccase; Tannase; PA; phytic acid; PC; phenolic compounds; CT; condensed tannins; P + L + T; phytase + laccase + tannase; dm; dry matter; ICP OES; Inductively coupled plasma optical emission spectrometry; NET
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Children; Primary hyperlipidemia; Hazelnuts; Serum lipids; Omega-3 index; Erythrocyte fatty acids; BMI; body mass index; CVD; cardiovascular disease; CHILD; cardiovascular health integrated lifestyle diet; FA; fatty acid; FCHL; familial combined hyperlipi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; QE; quercetin equivalents; GAE; gallic acid equivalents; ABTS; 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); BHT; butylated hydroxytoluene; RBC; red blood cells; AAPH; 2,2'-azobis(2-methyl-propionamidine) dihydrochloride; NDGA; nordihydroguaiar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Vaccinium; Transcriptome; Flavonoid biosynthesis; Anthocyanin biosynthesis; Fruit development; 4CL; 4-coumarate-CoA ligase; ANS; anthocyanidin synthase; BB; blue-stage Bluecrop fruit; BBP; pulp of blue, ripe-stage Bluecrop cultivar fruit; BBS; skin of blu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; CAE; Caffeic acid equivalents; CatE; Catechin equivalents; DE; Dry extract; DW; Dry weight; EβC; β-Carotene equivalents; FRAP; Ferric ion reducing antioxidant powder; FW; Fresh weight; GAE; Gallic acid equivalents; ORAC; Oxygen radical absorbance capaci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt; ACN; acetonitrile; BHT; butylhydroxytoluene; dSPE; dispersive solid-phase extraction; GAE; gallic acid equivalents; GC; gas chromatography; GCB; graphitized carbon black; IS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Fatigue; Flavonoids; Cocoa; Multiple sclerosis; BG; blood glucose; GR; glycaemic response; VAS; visual analogue scale; GAE; gallic acid equivalents; pwMS; people with multiple sclerosis; FFQ; food frequency questionnaire; BI; Barthel Index; FSS; fatigue s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; CD; conjugated dienes; CMC; carboxy-methyl-cellusose; EO; essential oil; GAE; gallic acid equivalents; PV; peroxide value; p-AV; p-anisidine value; TP; total phenols; Rosemary extract; CMC coating; Antioxidant activity; Antimicrobial activity; Smoked eel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Honeys; Antimicrobial; LC-MS; Polyphenols; Novel compounds; ABC; Acinetobacter baumannii-Acinetobacter calcoaceticus complex; ANOVA; Analysis of Variance; cfu; Colony forming units; GAE; Gallic acid equivalents; LC-MS; Liquid Chromatography-Mass Spectrome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid); CE; catechin equivalents; GAE; gallic acid equivalents; HAA; hydrophilic antioxidant activity; LAA; lipophilic antioxidant activity; MUFA; monounsaturated fatty acids; ORAC; oxygen radical abs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ADF; acid detergent fibre; ADL; acid detergent lignin; BW; body weight; CP; crude protein; CVD; cardiovascular disease; DHA; C22:6 ω-3 cis-4, 7, 10, 13, 16, 19-Docosahexaenoic acid; DM; dry matter; EPA; C20:5 ω-3 cis-5, 8, 11, 14, 17-Eicosapentaenoic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; C; catechin; Cy-glc; cyanidin 3-O-glucoside; Dp-glc; delphinidin 3-O-glucoside; EC; epicatechin; GAE; gallic acid equivalents; K; kaempferol; Mv-glc; malvidin 3-O-glucoside; Mv-pc-glc; malvidin p-coumaroyl glucoside; Pn-glc; peonidin 3-O-glucoside; Pt-glc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt; Apo-A; apolipoprotein A; AI; atherosclerosis index; Apo-B; apolipoprotein B; CAT; catalase; CA; catechinic acid; CGE; cyanidin-3 glucoside equivalents; DPPH; 2, 2-diphenyl-1-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Pigmented rice; Phenolics; In vitro antioxidant property; LC-MS; GAE; Gallic acid equivalents; RU; Rutin; TFC; Total flavonoid content; TPC; Total phenolic content; TBARS; Thiobarbituric acid-reactive species; DPPH; 2, 2 diphenyl 2 picryl hydrazyl hydrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; AAE; ascorbic acid equivalents; AAPH; 2,2′-azobis-(2-amidinopropane) dihydrochloride; BB; black turtle bean; CB; cranberry bean; CC; Consul chickpea; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DW; dry weight; FAME; fatty acid methyl esters; FC; Frontier chick
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; AA; ascorbic acid; CE; conventional extraction; CV; coefficient variation; DPPH-RSA; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging activity; DW; dry weight; FRAP; ferric reduction activity power; GA; gallic acid; GAE; gallic acid equivalents; HPLC-PDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2 2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); ADF; acid detergent fibre; AI; atherogenicity index; CFU; colony forming units; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; CF; crude fat; DHA; C22:6n-3 Docosahexaenoic acid; DM; dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Apple pomace; Oat; Extrusion; Antioxidants; Cereal; Polyphenols; ECP; Extrusion-cooking process; OF; Oat flour; AP; Apple pomace; PS; Potato starch; UM; Unprocessed mixture; HPLC; High-performance liquid chromatography; DPPH˙; 2,2-diphenyl-1-picrylhydraz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; CGAs; chlorogenic acids; GCB; green coffee beans; RC; roasted coffee; SS; coffee silver-skins; dSS; silver-skins from decaffeinated green coffee beans; SC; spent coffee; SCe; spent coffee from espresso machines waste; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; ACE; angiotensin I-converting enzyme; Ang; angiotensin; AREs; antioxidant responsive elements; BCF; potentially bioavailable fraction obtained after simulated colonic fermentation; BGID; poten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Buckwheat; Orientin; Flavan-3-ol; Antioxidant activity; ABTS; 2,2′-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; ECg; (−)-epicatechin gallate; FRAP; ferric reducing antioxidant power; GAE; gal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Sorghum; Polyphenols; Antioxidant capacity; Oxidative stress; Pasta; Durum; B0; maximum binding; CP; control pasta; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; GAE; gallic acid equivalents; H2O2; hydrogen peroxide; NSB; non-specific binding; pNpp; p-nitrophenyl pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; COX; cyclooxygenase; DMSO; dimethylsulfoxide; DTNB; 5,5′ dithiobis-2-nitrobenzoic acid; DMAC; 4-dimethylaminocinnamaldehyde; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DNPH; 2,4-dinitrophenylhydrazine; DW; dry weight; ELISA; enzyme-linked inmunosorbent a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ADP; adenosine diphosphate; ANOVA; analysis of variance; APC; allophycocyanin; aPTT; activated partial thromboplastin time; COX-1; cyclooxygenase-1; CVD; cardiovascular disease; C3GE; cyanidin-3-glucoside equivalents; FBC; full blood count; FITC; fluoresc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); FC; Folin-Ciocalteu; FRAP; ferric reducing antioxidant power; GAE; gallic acid equivalents; GPC; gel permeation chromatography; HMW; high molecular weight; IMW; intermediate molecular weigh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Biological sand filter; Bioreactor; Constructed wetland; Redox; Volatile fatty acid; Winery wastewater; SB; sand bioreactor; COD; chemical oxygen demand; GAE; gallic acid equivalents; SW; synthetic winery wastewater; VFA; volatile fatty acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ADF; acid detergent fiber; BW; body weight; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DHA; cis-4, 7, 10, 13, 16, 19 Docosahexaenoic acid; DM; dry matter; DPPH; 1,1-Diphenyl-2-Picrylhydrazyl; EPA; cis-5, 8, 11, 14, 17-Eicosapentaenoic acid; FA; fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; AGEs; advanced glycation endproducts; AE; aminoguanidine equivalents; BSA; bovine serum albumin; CE; catechin equivalents; FRAP; ferric ion reducing antioxidant power; GAE; gallic acid equivalents; K; kaempferol; K-gal; kaempferol 3-O galactoside; K-gln;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid); AChE; acetycholinesterase; ACh; acetylcholine; CHE; cholinesterase; FST; Forced Swimming test; GAEs; gallic acid equivalents; Hb; hemoglobin; IC50; 50% inhibition concentration; LTP; long ter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Rice husk; Antioxidant; Fatty acid; Cosmetics; DPPH; 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl; GAE; gallic acid equivalents; GC; Gas chromatography; FID; flame ionization detector; MS; mass spectrometry; QE; quercetin equivalents; TFC; total flavonoid content; TPC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; AGEs; advanced glycation end-products; AGE-I50; amount of standard or sample that inhibits the glycation reaction by 50%; GAE; gallic acid equivalents; FRAP; ferric ion reducing antioxidant power; BSA; bovine serum albumin; MGO; methylglyoxal; CE; catechi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; CPC; centrifugal partition chromatography; IC50; inhibition concentration at 50 percent; BHT; butylated hydroxytoluene; BHA; butylated hydroxyanisole; n-hept; n-heptane; EtOAc; ethyl acetate; MeOH; methanol; TFA; trifluoroacetic acid; MeCN; Acetonitrile;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ANOVA; analysis of variance; BSG; brewers' spent grain; conA; concanavalin A; EtBr; ethidium bromide; FBS; foetal bovine serum; FDA; fluorescein diacetate; GAE; gallic acid equivalents; H2O2; hydrogen peroxide; IC50; half maximal inhibitory concentration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; HPLC; high performance liquid chromatography; SFE; Supercritical Fluid Extraction; GAE; gallic acid equivalents; ASE; Accelerated Solvent Extraction; SFE-ASE; Supercritical Fluid Extraction followed by Accelerated Solvent Extraction; LC-MS; liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; GAE; gallic acid equivalents; CE; (+)-catechin equivalents; TE; trolox equivalents; Litchi; Free phenolics; Bound phenolics; Flavonoids; Antioxidant activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; FD; freeze drying; FRAP; ferric-reducing ability power; GAE; gallic acid equivalents; MBC; minimum bactericidal capacity; MIC50; minimum inhibitory concentration required to inhibit 50% of bacterial growth; ORAC; oxygen radical absorbance capacity; RRLCâ€
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ERF1; ethylene responsive factor 1; ERF4; ethylene responsive factor 4; FW; fresh weight; GAE; gallic acid equivalents; GSH; reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; GSH + GSSG; total glutathione; GST; glutathione S-transferase; HPRG; histidine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; FRAP; ferric reducing antioxidant power; FBS; fetal bovine serum; GAE; gallic acid equivalents; GSE; grape seed extract; HBeAg; hepatitis B “e” antigen; HBsAg; hepatitis B surface antigen; HCC; hepatocellular carcinoma; HBV; human hepatitis B; MAPK; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2-azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic) acid radical; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; DW; dry weight; FAE; ferulic acid equivalents; FRAP; ferric reducing antioxidant power; FW; fresh weight; GAE; gallic acid equivalents; IL; interleuk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Ch; cholesterol; VLDL; very low-density lipoprotein; LDL; low-density lipoprotein; IDL; intermediate density lipoprotein; HDL; high-density lipoprotein; VLDL-C; VLDL-cholesterol; VLDL + IDL-C; VLDL + IDL-cholesterol; HDL-C; HDL-cholesterol; LDL-C; LDL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); AOP; antioxidant power; CGA; colloidal has aphrons; EE; ethanolic extract; EE-SA; ethanolic extract with addition of sorbic acid; GAE; gallic acid equivalents; t1/2; half-life; glc; 3-o-gluc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید گالیک اسید معادل; Betacyanins; Electric system; Hylocereus polyrhizus; Integration process; Liquid biphasic flotation system; ANOVA; analysis of variance; ATPS; aqueous two-phase system; BEs; betanin equivalents; Cb; betacyanins concentration in salt-rich bottom phase; Ct;