محیط یادگیری تعاملی

در این صفحه تعداد 615 مقاله تخصصی درباره محیط یادگیری تعاملی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI محیط یادگیری تعاملی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Evaluation methodologies; Media in education; Teaching/learning strategies; Interactive learning environments; Computer-mediated communication;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Collaborative learning; Improving classroom teaching; Interactive learning environments; Learning communities; Media in education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Computer-mediated communication; Interactive learning environments; Lifelong learning; Pedagogical issues; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Gamification; Self-determination theory; Improving classroom teaching; Interactive learning environments; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Cooperative/collaborative learning; Distance education and tele learning; Interactive learning environments; OIES; Online information evaluation skills; CIMLA; Cooperative and interactive mobile learning application; IL; Information literacy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Teaching/learning strategies; Adult learning; Evaluation of CAL systems; Interactive learning environments; Multimedia/hypermedia systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Intelligent tutoring systems; Architectures for educational technology system; Interactive learning environments; Simulations; Distance education and telelearning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Intelligent tutoring systems; Interactive learning environments; Simulations; Applications in subject areas; Architectures for educational technology system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Improving classroom teaching; Intelligent tutoring systems; Interactive learning environments; Learning communities; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Computer-mediated communication; Improving classroom teaching; Teaching/learning strategies; Pedagogical issues; Interactive learning environments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Architectures for educational technology system; Human-computer interface; Interactive learning environments; Pedagogical issues; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Applications in subject areas; Gender studies; Interactive learning environments; Media in education; Multimedia/hypermedia systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Human-computer interface; Interactive learning environments; Media in education; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Architectures for educational technology system; Interactive learning environments; Authoring tools and methods; Simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Elementary education; Gender studies; Interactive learning environments; Teaching/learning strategies; Applications in subject areas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Architectures for educational technology system; Evaluation methodologies; Interactive learning environments; Teaching/learning strategies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محیط یادگیری تعاملی; Interactive learning environments; Computer-mediated communication; Learning communities; Teaching/learning strategies;