آشنایی با موضوع

دستگاه کمکی بطن قلب (به انگلیسی: left ventricular assist device) پمپی مکانیکی است که برای کمک به عملکرد قلب و بهبود جریان خون در بیماران دارای قلب ضعیف استفاده می (Ventricular Assist Devices-VAD) یک پمپ مکانیکی است که می‌تواند برای افراد با قلب بیمار، نقش قلب را در پمپاژ خون به دیگر نواحی بدن ایفا کند. این دستگاه خون را از دهلیزها گرفته و خونرسانی به بدن و ارگان‌های حیاتی را انجام می‌دهد. بیمارانی که از نارسایی یک یا هر دو بطن رنج می‌برند می‌توانند از VAD استفاده کنند (بطن‌ها محفظه‌های پایینی قلب هستند). یک VAD در موارد زیر به عملکرد قلب کمک می‌کند: حین و بعد از جراحی تا وقتی که قلب بهبود یابد. زمانی که بیمار منتظر جراحی پیوند قلب است. چنانچه بیمار برای جراحی پیوند قلب واجد شرایط نباشد. یک VAD شامل یک تیوب کوچک است که خون را از قلب به پمپ انتقال می‌دهد. همچنین تیوب دیگری دارد که خون را از پمپ به عروق خونی، جهت خونرسانی به دیگر نقاط بدن، می‌رساند. علاوه بر این دارای یک منبع قدرت است که به یک واحد کنترلی متصل می‌باشد. این واحد به کنترل و بررسی عملکرد VAD می‌پردازد. در مواقعی که توان دستگاه پایین بوده و یا عملکرد آن مطلوب نباشد، این قسمت هشدار می‌دهد. برخی VADها خون را به صورت ضربانی پمپاژ می‌کنند (مانند قلب) اما برخی دیگر به صورت پیوسته خون را پمپاژ می‌کنند. با جریان پیوسته‌ی VAD، نبض به شکل نرمال خود نخواهد بود اما قسمت‌های مختلف بدن خون مورد نیاز را دریافت خواهد کرد. انواع VAD: • دو نوع عمده از‌ VADها، دستگاه کمکی بطن راست (RVAD) و دستگاه کمکی بطن چپ (LVAD) است. در دستگاه‌های کمکی دو بطنی (Biventicular-BIVAD)، هر دو نوع VAD به طور همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. • نوع LVAD بیشترین استفاده را در بین VADها دارد. این دستگاه مانند بطن چپ، خون را به آئورت پمپاژ می‌کند. آئورت به عنوان شریان اصلی، خون حامل اکسیژن را از قلب به بدن می‌رساند. • نوع RVAD معمولاً برای استفاده‌ی کوتاه مدت بعد از برخی جراحی‌های قلب جهت حمایت از بطن راست استفاده می‌شود. یک RVAD به بطن راست برای پمپاژ خون به شریان ریوی کمک می‌کند. این شریان خون را برای دریافت اکسیژن از قلب به ریه‌ها می‌رسان وقتی عضله قلب به حدی ضعیف میشود که قادر به انجام وظیفه خود نیست میتوان از یک پمپ مکانیکی برای کمک به آن استفاده کرد. رایج ترین این پمپ ها برای کمک به بطن چپ قلب بکار میرود. بطن چپ موتور اصلی قلب است که خون را به تمام بدن میرساند. به این پمپ هاLeft ventricular assist device میگویند. این وسیله در کنار قلب قرار میگیرد. خون را از بطن چپ گرفته و آن را به درون سرخرگ ائورت پمپ میکند و بدین وسیله به بطن جپ کمک میکند. این وسیله به بیمارانی که دچار نارساسس قلب هستند کمک میکند تا زندگی راحت تری داشته باشند.
در این صفحه تعداد 434 مقاله تخصصی درباره دستگاه کمکی بطن قلب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دستگاه کمکی بطن قلب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Microaxial blood pump; High-risk percutaneous coronary intervention; Dispositivo de assistência ventricular esquerda; Bomba microaxial; Intervenção coronária percutânea de elevado risco;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Microaxial blood pump; High-risk percutaneous coronary intervention; Dispositivo de assistência ventricular esquerda; Bomba microaxial; Intervenção coronária percutânea de elevado risco;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Aging; Cardiac transplantation; Patient activation; Selection criteria; Ventricular assist device; HADS; Hospital Anxiety and Depression Scale; HF; heart failure; LVAD; left ventricular assist device; PAM; Patient Activation Measure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Mechanical circulatory support; Minimally invasive; Less invasive; Surgical technique; Destination therapy; Dispositivo de asistencia ventricular izquierda; Soporte mecánico circulatorio; Mínimamente invasivo; Menos invas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; CCM; cardiac contractility modulation; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CRT; cardiac resynchronization therapy; ICD; implantable cardioverter defibrillator; ICU; intensive care unit; INTERMACS; Interagency Registry for Mechanically Assisted Ci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; hemodynamic monitoring; left ventricular assist device; Swan-Ganz catheter; trasesophageal echocardiography; CVP; central venous pressure; ECMO; extracorporeal membrane oxygenation; hTEE; hemodynamic transesophageal echocardiography; ICU; intensive care u
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; cardiac resynchronization therapy; heart failure; inotropes; New York Heart Association functional class IV; CI; confidence interval; CRT; cardiac resynchronization therapy; HF; heart failure; INTERMACS; Interagency Registry for Mechanically Assisted Circ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Bayesian; LVAD; risk stratification; survival; BN; Bayesian network; CORA; Cardiac Outcomes Risk Assessment; HF; heart failure; INTERMACS; Inter-Agency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; LVAD; left ventricular assist device; NB; naïv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Heart failure; Mechanical circulatory support; Pump thrombosis; Device parameters; Ramp study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; cardiogenic shock; heart failure; heart transplantation; left ventricular assist device; myocardial infarction; ADHF; Acute decompensated heart failure; AMI; Acute myocardial infarction; ECMO; Extracorporeal membrane oxygenation; ICU; Intensive care unit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; cardiac transplantation; donor selection; 1-year survival; risk-assessment tool; ECMO; extracorporeal membrane oxygenation; LVAD; left ventricular assist device;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; ventricular assist device; renal failure; outcomes; heart failure; morbidity; BTT; bridge to transplantation; CI; confidence interval; DT; destination therapy; ECMO; extracorporeal membrane oxygenation; HR; hazard ratio; INTERMACS; Interagency Registry fo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; atrial fibrillation; ventricular assist device; resource utilization; cost; ICU; intensive care unit; LOS; length of stay; LVAD; left ventricular assist device; POAF; postoperative atrial fibrillation; RVAD; right ventricular assist device; STS; Society o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; heart failure; ventricular dysfunction; coronary artery bypass; valve surgery; CABG; coronary artery bypass grafting; EF; ejection fraction; IABP; intra-aortic balloon pump; INTERMACS; Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; LV
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Right ventricular failure; Morbidity; Mortality; Risk stratification; Treatment; Prevention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; left ventricular assist device; mechanical circulatory support; extracorporeal membrane oxygenation; complications; management; heart failure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Advanced heart failure; Cardiac resynchronization therapy; Electromagnetic interference; Implantable cardioverter-defibrillator; Left ventricular assist device;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Mechanical circulatory support; Atrial fibrillation; Ventricular arrhythmia; Implantable cardioverter defibrillator; Heart failure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Systematic review; Deceased donor; Brain death; Organ; Treatment; Management; ADH; Antidiuretic Hormone; AF; Alkaline phosphatase; AST; Aspartate Transaminase; ALT; Alanine Aminotransferase; CI; Confidence Interval; DBD; Donation after Brain Death; DCD; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Foreign device; heart failure; heart transplant; left ventricular assist device; Staphylococcus aureus; LVAD; left ventricular assist device; INTERMACS; Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; transplantation; health insurance; survival; ACA; Patient Protection and Affordable Care Act; BTT; Bridge to transplant; HR; Hazard ratio; LVAD; Left ventricular assist device; OPTN; Organ Procurement and Transplantation Network; UNOS; United Network for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; Left ventricular assist device; Caregiver; Heart failure; Mechanical circulatory support; Outcomes; HF; heart failure; LVAD; left ventricular assist device; VAD; ventricular assist device; INTERMACS; Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; CFU; colony-forming unit; CT; computed tomography; ICD; implantable cardioverter device; LVAD; left ventricular assist device; MRI; magnetic resonance imaging; NYHA; New York Heart Association; PICC; peripherally inserted central catheter; Hematogenous; V
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; BTT; bridge to transplantation; CABG; coronary artery bypass grafting; CF; continuous-flow; HM II; HeartMate II; INTERMACS; Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support; LVAD; left ventricular assist device; MELD; Model for End-stage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; EEC; endocardial endothelial cell; EPCR; endothelial protein C receptor; FIIa; thrombin; HF; heart failure; LVAD; left ventricular assist device; NGF; nerve growth factor; NPY; neuropeptide Y; TM; thrombomodulin; vWF; von Willebrand factor; Endocardial en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دستگاه کمکی بطن قلب; ASO; arterial switch operation; CABG; coronary artery bypass grafting; CAP; coronary artery problems; CHD; congenital heart disease; DORV; double-outlet right ventricle; D-TGA; D-transposition of the great arteries; ECHSA; European Congenital Heart Surgeo