توسعه حرفه ای

در این صفحه تعداد 558 مقاله تخصصی درباره توسعه حرفه ای که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توسعه حرفه ای (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه حرفه ای; social media; professional development; generational trends; surgical education; patient privacy; Medical Knowledge; Professionalism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه حرفه ای; continuing medical education; healthcare policy; Indigenous health; post-colonial lens; professional development; type 2 diabetes; formation médicale continue; politiques en matière de soins de santé; santé des Autochtones; optique postcoloniale; perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه حرفه ای; orthopedic surgery residents; personality assessment; performance appraisal; professional development; selection; Interpersonal and Communication Skills; Professionalism; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه حرفه ای; Online writing instruction; OWI; Online education; Course management systems; CMS; Learning management systems; LMS; Writing pedagogy; Professional development; Online learning environments; OLE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه حرفه ای; Online writing instruction; OWI; Personality; WPA; Learning style; Professional development; Meyers-Briggs type indicator; MBTI; Jungian Typology Test; Institutional support;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توسعه حرفه ای; authorship; sex; editorial board; academic medicine; pediatrics; mentorship; professional development; AAMC; Association of American Medical Colleges;