آشنایی با موضوع

سوئیچینگ (راه گزینی) روند حرکت به جلو بسته از یک پورت ارسالی به پورت مقصد است. هنگامی که داده ها بر روی یک پورت می آید آن را به نام ورودی می نامند، و هنگامی که داده ها از یک پورت خارج می شود آنرا خروجی نامند. یک سیستم ارتباطی ممکن است شامل تعدادی سوئیچ و گره باشد. در سطح گسترده، سوئیچینگ به دو دسته عمده تقسیم می شود: 1 ـ سوئیچینگ ارتباط غیر اتصال گرا: داده ها به تبعیت از جداول ارسال فرستاده می شوند. بدون اینکه هیچ عمل دست دادن (handshaking) قبلی موردنیاز باشد و پیام تایید (acknowledgement) نیز اختیاری می باشد. 2 ـ سوئیچینگ ارتباط اتصال گرا: قبل از اینکه داده ها به مقصد فرستاده شوند، نیاز به ایجاد مدار آنالوگ در طول مسیر بین هر دو نقطه انتهایی وجود دارد. سپس داده ها بر روی آن مدار فرستاده می شود. پس از اینکه انتقال به اتمام رسید، مدارها را می توان برای استفاده در آینده نگه داشته و یا به سرعت آن را از بین برد. در رشته مخابرات، عملیاتی که بطور انتخابی در میان مسیرهای مخابراتی، عملیات را انتخاب و آزاد کند را سویچینگ می‌گویند. تعریفی دیگر: روش برقراری ارتباط بین گیرنده و فرستنده را سوئیچینگ (راه‌گزینی) گویند. انواع سوئیچینگ: 1. سوئیچینگ مداری 2. سوئیچینگ پیام 3. سوئیچینگ بسته یا سلول
در این صفحه تعداد 449 مقاله تخصصی درباره سوئیچینگ یا راه گزینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سوئیچینگ یا راه گزینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوئیچینگ یا راه گزینی; Rheumatoid arthritis; Spondyloarthritis; Psoriatic arthritis; Biosimilars; Switching; Disease-modifying antirheumatic drugs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوئیچینگ یا راه گزینی; Child second-language acquisition; Language balance; Switching; Early-English education; Vocabulary development; Executive functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوئیچینگ یا راه گزینی; F; total thrust (N); e; dissipation rate (m2/s3); k; Kinetic energy (m2/s2); fl; left outlet thrust (N); m; mass flow rate (K); fr; right outlet thrust (N); Ma; Mach number; lout; pressure outlet (Pa); Ps; main gas source pressure (bar); Δt; time step (s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوئیچینگ یا راه گزینی; Selective attention; Switching; Priming; Executive function; Dimensional Change Card Sort; Attentional flexibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوئیچینگ یا راه گزینی; Affective flexibility; Emotion regulation; Neurostimulation; Switching; Transcranial direct current stimulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سوئیچینگ یا راه گزینی; SDI; Surveillance Data Incorporated; HIPAA; Health Insurance Portability and Accountability Act; NAEC; National Association of Epilepsy Centers; Antiepileptic drugs; Claims database; Comorbidities; Epilepsy; Medical care; Switching;